Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation."— Presentationens avskrift:

1 Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: eLearning@lionsclubs.org Denna presentation bör ses som ett bildspel i PowerPoint För att se som ett bildspel: 1. Klicka på ”Bildspel” i menyn högst upp på sidan. 2. Klicka på ”Från början”

2 Klicka här om du vill få tillgång till att skriva ut arbetsboken innan du fortsätter.här Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

3 I detta avsnitt kommer vi fokusera på din roll som ordförande i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. Efter detta avsnitt kommer du att kunna:  Förstå skyldigheter och mål för zonordföranden på zonnivå  Genomföra samordnade insatser för att upprätthålla starka klubbar i zonen  Ha tillgång till resurser som främjar styrka och utveckling bland klubbarna i zonen Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

4 Avsnitt 3: Zonordföranden och distriktsguvernörens rådgivande kommitté Zonordförande Utbildning på egen hand Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

5 Mål för distriktsguvernörens rådgivande kommitté Gå till sidan 1 i arbetsboken.

6 Distriktsguvernörens rådgivande kommitté består av Zonordförande Presidenter bland klubbarna i zonen Sekreterare bland klubbarna i zonen Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Kommittén arbetar som ett team mot fem viktiga mål.

7 Klicka på pilen för att fortsätta. Fem viktiga mål för distriktsguvernörens rådgivande kommitté. Klicka på en ruta för att se ett mål för distriktsguvernörens rådgivande kommitté. 12 34 5

8 Klicka för att gå tillbaka till målen Säkerställa att alla klubbar i zonen drivs effektivt och följer organisationens stadgar och arbetsordning.

9 Hjälpa klubbar som behöver stöd med medlemstillväxt eller ledarutveckling. Klicka för att gå tillbaka till målen

10 Informera om olika aktiviteter och evenemang i zonen, till exempel: Gemensamma klubbmöten Installation av klubbtjänstemän Intagning av nya medlemmar Ceremoni för mottagare av NyckelutmärkelserCeremoni för mottagare av Nyckelutmärkelser Charterfester Klicka för att gå tillbaka till målen

11 Uppmuntra deltagande i distriktsmöten, riksmöten och internationella kongresser. Klicka för att gå tillbaka till målen

12 Göra rekommendationer kring ärenden som påverkar alla klubbar i distriktet. Klicka för att gå tillbaka till målen

13 Zonordföranden ansvarar även för att fylla i och skicka in en rapport från varje möte i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

14 Denna rapport ger information om klubbarnas status och gör det möjligt för zonordförandena att framföra rekommendationer till distriktsrådet. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Rapporten från möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté kommer att diskuteras i slutet av nästa avsnitt. Rådgivande kommitté Distriktsrådet Zonord- förande Zonordföranden ansvarar även för att fylla i och skicka in en rapport från varje möte i distriktsguvernörens rådgivande kommitté.

15 Möten i den rådgivande kommittén Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Gå till sidan 2 i arbetsboken.

16 Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Distriktsguvernörens rådgivande kommitté förväntas ha möte minst tre gånger per år. Klicka för att se förslag på ämnen att diskutera vid varje kommittémöte. 1 2 3

17 Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Det första kommittémötet kan användas till att diskutera allt eller något av följande:  Klubbarnas status i zonen  Klubbtjänstemännens uppgifter  Mål för distriktsguvernören och zonordföranden  Organisationens internationella tema  Möjligheter till nya hjälpprojekt  Betydelsen av att skicka in månatliga medlemsrapporter i tid  Regler för klubbens excellensutmärkelse 1 2 3

18 Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Det andra kommittémötet ger möjlighet att diskutera: 1 2 3  Uppdateringar kring framsteg mot klubbarnas mål  Klubbarnas planer för rekrytering och att behålla medlemmar  Ansvar för faddrar till nya medlemmar  Intagning av nya medlemmar och information till dem  Behov av ledarutveckling bland klubbarna  Möjliga områden där nya klubbar kan bildas

19 Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Vid det tredje och sista obligatoriska mötet kan man diskutera: 1 2 3  Ledarutveckling  Val och installation av framtida klubbledare  Övergång för klubbtjänstemän  Årlig revision av klubbens medel  Klubbens delegater och suppleanter till distriktsmöten, riksmöten och internationella kongresser  Utmärkelser vid slutet av året

20 2 4 Klicka på pilen för att gå till nästa sida. 13 Zonordföranden har möjlighet att genomföra ett fjärde möte, vilket kan användas till att uppmärksamma nuvarande eller tidigare klubbtjänstemän.

21 Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Efter varje möte ska zonordföranden fylla i och skicka in en rapport från möte i distriktsguvernörens rådgivande kommitté (DA-ZCM).

22 Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Ett exempel på en sådan rapport finns på sidan 3 i arbetsboken. Rapporten gör det möjligt för dig att göra noteringar om status för klubbarna i zonen, belysa utmaningar som man måste arbeta med samt aktiviteter kring ledarutveckling och medlemsutveckling som klubbarna har deltagit i.

23 Planera effektiva möten Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Gå till sidan 4 i arbetsboken.

24 Det bästa sättet att uppnå målen för distrikts- guvernörens rådgivande kommitté är att kommunicera ofta med klubbarna i distriktet och genomföra effektiva kommittémöten. Vad bör zonordföranden tänka på vid planering av möten i den rådgivande kommittén? På sidan 4 i arbetsboken kan du skriva dina noteringar. När du är klar klickar du på pilen för att se några förslag. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

25 Vid planering av möten i den rådgivande kommittén bör zonordföranden tänka på:  Ett mötesdatum och en mötestid då en majoritet av klubbarna kan delta  Skicka ut inbjudan och påminnelser i god tid  Be att någon skriver protokoll  Sammanställer en dagordning till varje möte  Delar ut namnskyltar till alla deltagare  Uppmuntrar deltagarna att dela med sig av tankar och idéer  Skicka protokollet till alla klubbpresidenter och uppmuntra dem att dela med sig av informationen till klubbmedlemmarna Liknar dessa några av dina förslag? Använd utrymmet på sidan 4 för att skriva ytterligare noteringar. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

26 Zonordföranden bör uppmuntra till en öppen diskussion om program, projekt, insamlingar och medlemsfrågor i zonen. Detta kommer att stärka samarbetet mellan klubbarna. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

27 Resurser Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Gå till sidan 5 i arbetsboken.

28 Råd om möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté finns i zon- och region- ordförandecentret på LCI:s webbplats och är en resurs som tillhanda- håller förslag på dag- ordning, riktlinjer om protokollskrivning, checklista och utvärdering. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

29 Distriktets GLT och GMT är viktiga resurser för att stödja klubbar som behöver hjälp med ledarskap eller ledarutveckling. Zonordföranden kan bjuda in medlemmar från dessa team till möten i distriktsguvernörens rådgivande kommitté. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

30 Ledarskapsresurscentret har flera presentationer om talarevenemang, vilka kan användas under kommittémöten för att diskutera ämnen som:  Betydelsen av att finna och utveckla nya ledare  Stödja nya klubbar  Fördelar med att använda Planritning för en starkare klubb  Resurser om medlemskap  Excellensutmärkelser Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

31 Lions utbildningscenter erbjuder flera kurser som fokuserar på: Att utveckla ledaregenskaper Att leda andra Att uppnå resultat Att kommunicera effektivt Dessa kurser är till nytta både för kommittémedlemmar och klubb- medlemmar. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

32 Planritning för en starkare klubb, Klubbens excellensprocess och Certified Guiding Lion- programmet är verktyg som stödjer klubbarnas utveckling. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

33 Mer information och andra värdefulla resurser finns i zon- och regionordförandecentret på LCI:s webbplats. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

34 Snabbkontroll Är du redo för ditt ansvar? Gå igenom frågorna på sidan 6 i arbetsboken. Om du inte kan svara ja på dessa frågor bör du avsätta tid till att finna svaren och planera därefter. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

35 Sammanfattning av avsnittet Zonordföranden är medlem i distriktsguvernörens rådgivande kommitté och är en viktig länk mellan distriktet och klubbarna i zonen. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Rådgivande kommitté Distriktsrådet Zonord- förande

36 Sammanfattning av avsnittet Effektiv kommunikation och effektiva möten kommer också att ge zonordföranden en god förståelse om status bland klubbarna i zonen. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Rådgivande kommitté Distriktsrådet Zonord- förande

37 Rådgivande kommitté Distriktsrådet Zonord- förande Sammanfattning av avsnittet Rapporten från distriktsguvernörens rådgivande kommitté gör det möjligt för zonordföranden att föra goda noteringar om aktiviteter och utmaningar bland klubbarna samt att ge rekommendationer till distriktsrådet. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

38 Detta avslutar avsnitt 3: Zonordföranden och distriktsguvernörens rådgivande kommitté Har vi uppfyllt våra mål? Förstått skyldigheter och mål för zonordföranden på zonnivå Diskuterat samordnade insatser för att upprätthålla starka och aktiva klubbar i zonen Utvärderat resurser som stödjer klubbarna i zonen Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

39 Tack för ditt deltagande! Gå till följande avsnitt för att slutföra träningen på egen hand. Avsnitt 1: Översikt över roller och ansvar Avsnitt 2: Zonordförande som administrativ tjänsteman i zonen Avsnitt 4: Zonordföranden som medlem i distriktsrådet Om du har frågor skickar du e-post till: eLearning@lionsclubs.org Klicka på pilen för att gå till nästa sida.


Ladda ner ppt "Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser