Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation."— Presentationens avskrift:

1 Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: eLearning@lionsclubs.org Denna presentation bör ses som ett bildspel i PowerPoint För att se som ett bildspel: 1. Klicka på ”Bildspel” i menyn högst upp på sidan. 2. Klicka på ”Från början”

2 Klicka här om du vill få tillgång till att skriva ut arbetsboken innan du fortsätter.här Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

3 I detta avsnitt kommer vi fokusera på zonordförandens roll som medlem i distriktsrådet. Efter detta avsnitt kommer du att kunna:  Förstå skyldigheter och mål för zonordföranden på distriktsnivå  Beskriva de sätt zonordföranden samarbetar med distriktets ledarskapsteam  Ha tillgång till resurser som stödjer distriktet och klubbarna i zonen Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

4 Avsnitt 4: Zonordföranden som medlem i distriktsrådet Zonordförande Utbildning på egen hand Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Gå till sidan 1 i arbetsboken.

5 Som zonordförande är du medlem i distriktsrådet och en del i distriktets ledarskapsteam. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Rådgivande kommitté Distriktsråd Zonord- förande Distriktsråd Globalt medlems- team (GMT) Globalt medlems- team (GMT) Globalt Ledarskaps- team (GLT) Globalt Ledarskaps- team (GLT)

6 Distriktsrådets medlemmar är:  Distriktsguvernören  Närmast föregående distriktsguvernör  Första och andra vice distriktsguvernör  Regionordförande (om denna post har tillsatts under distriktsguvernörens ämbetsår)  Zonordförande  Distriktssekreterare  Distriktskassör  Andra medlemmar i enlighet med distriktets eller multipeldistriktets stadgar och arbetsordning Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Distriktsråd

7 Distriktsrådet hjälper distriktsguvernören att sammanställa administrativa planer, vilka kommer att påverka framgångarna för Lions Clubs International i distriktet. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Klubbar Distrikt Regioner och zoner

8 Det är dags att informera om följande. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Zonordföranden förväntas var informerad om 4-8 klubbar i zonen. Distriktsguvernören förväntas ha kännedom om verksamheten i distriktets 35 eller fler klubbar! Distriktsguvernören förlitar sig på zonordföranden att tillhandahålla viktig information om verksamhet, framgångar och utmaningar för klubbarna i zonen.

9 Samarbeta med distriktets ledarskapsteam Gå till sidan 2 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Zonordföranden samarbetar med flera medlemmar i distriktets ledarskapsteam, för att säkerställa att syfte och mål i distriktet uppnås.

10 Zonordföranden samarbetar med distriktsguvernören för att säkerställa att klubbarna i zonen:  Har fullgjort sina skyldigheter  Besöks mer än en gång varje år, vilket inkluderar distriktsguvernörens officiella besök till klubben  Genomför lokala hjälpprojekt och även löpande PR-insatser av olika slag  Upprätthåller effektiv intern kommunikation  Uppvisar utmärkta arbetssätt gällande administration och ekonomi  Genomför program om medlemsrekrytering, information och att behålla medlemmar  Deltar i distriktets, multipeldistriktets och internationella evenemang Gör noteringar på sidan 2 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

11 Zonordföranden samarbetar med första och andra vice distriktsguvernör för att identifiera klubbar i distriktet som behöver uppmuntran för att förbättra:  Lokala hjälpprojekt  Medlemsinformation, behålla medlemmar eller rekrytering  Möjligheter till ledarutveckling Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

12 Zonordföranden samarbetar med regionordföranden för att:  Stärka svaga klubbar i zonen  Förbättra intern och extern kommunikation i varje klubb i zonen  Hantera problem avseende administration eller ekonomi bland klubbarna i zonen Gå till sidan 3 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

13 Zonordföranden samarbetar med distriktets GMT och GLT för att :  Uppmuntra till fadderskap av nya klubbar i zonen  Förbättra informationen både till nya och befintliga medlemmar  Genomföra en plan om att behålla medlemmar och rekrytera nya medlemmar  Stödja nuvarande och blivande ledare i zonens alla klubbar Gör noteringar på sidan 3 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

14 Ordförande för hundra- årsjubileet Samhälls- ledare Kommitté- medlemmar Några andra? Kan du komma på andra möjliga personer att samarbeta med i distriktet, zonen eller klubbarna? Klicka för att se några exempel Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

15 Representera zonen Gå till sidan 4 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

16 Distriktsguvernören representerar Lions Clubs International i distriktet och zonordföranden både representerar och agerar i distriktet på vägnar av klubbarna i zonen. Rådgivande kommitté Distriktsråd Zonord- förande Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Fortsätt att besvara frågan på sidan 4 i arbetsboken.

17 Distriktsguvernören representerar Lions Clubs International i distriktet och zonordföranden både representerar och agerar i distriktet på vägnar av klubbarna i zonen. Zonordföranden framför problem och förslag som diskuterats i distriktsguvernörens rådgivande kommitté och informerar distriktsrådet. Zonordföranden måste även kommunicera ut distriktets prioriteringar till klubbarna i zonen. Detta kommer säkerställa att distriktets mål och prioriteringar stöds i hela distriktet. Rådgivande kommitté Distriktsråd Zonord- förande Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

18 Resurser Det låter som om det är mycket att göra som zonordförande, men kom ihåg att det finns en imponerande mängd resurser på distriktsnivå, för att hjälpa zonordföranden att uppnå sina mål. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Gå till sidan 5 i arbetsboken.

19 Distriktets GLT och GMT är också viktiga resurser för att stödja klubbar som behöver hjälp med ledarskap eller ledarutveckling. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Medlemmarna i distriktsrådet är en värdefull resurs för zonordföranden. Distriktets ordförande för hundraårsjubileet kan hjälpa zonen med LCI:s hundraårsfirande.

20 Lions utbildningscenter erbjuder flera kurser som fokuserar på: Att utveckla ledaregenskaper Att leda andra Att uppnå resultat Att kommunicera effektivt Dessa kan hjälpa till att utveckla eller fräscha upp de färdigheter som krävs för ett effektivt ledarskap. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

21 Zon- och regionordförandecentret ger snabb tillgång till ett antal dokument, vägledningar och handböcker. Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Vägledning för att nå dessa resurser finns på sidan 5 i arbetsboken.

22 Snabbkontroll Är du redo för ditt ansvar? Gå igenom frågorna på sidan 6 i arbetsboken. Om du inte kan svara ja på dessa frågor bör du avsätta tid till att finna svaren och planera därefter. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

23 Sammanfattning av avsnittet Att vara en medlem i distriktsrådet kräver att zonordföranden samarbetar med ett antal medlemmar i ledarskapsteamet, för att kunna stödja klubbarna i zonen. Kunskaper om klubbarna i zonen och effektiv kommunikation är nyckeln. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

24 Sammanfattning av avsnittet Klubbarna i distriktet förlitar sig på sina zonordförande att hålla dem informerade om aktiviteter i distriktet och lämna rekommendationer till distriktsrådet på deras vägnar. Rådgivande kommitté Distriktsråd Zonord- förande Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

25 Rådgivande kommitté Distriktsråd Zonord- förande Sammanfattning av avsnittet Distriktsguvernören förlitar sig på zonordförandena att hjälpa till att hålla distriktsrådet informerat om status för klubbarna i distriktet. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

26 Sammanfattning av avsnittet Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Detta gör det möjligt för distriktsguvernören att genomföra planer, vilket påverkar framgångarna för Lions Clubs International och gör det möjligt för oss att fortsätta med hjälpinsatser även under kommande hundra år.

27 Detta avslutar avsnitt 4: Zonordföranden som medlem i distriktsrådet Har vi uppfyllt våra mål? Förstått skyldigheter och mål för zonordföranden på distriktsnivå Beskrivit de sätt zonordföranden samarbetar med distriktets ledarskapsteam Utvärderat resurser som stödjer distriktet och klubbarna i zonen Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

28 Tack för ditt deltagande! Gå till följande avsnitt för att slutföra träningen på egen hand. Avsnitt 1: Översikt över roller och ansvar Avsnitt 2: Zonordförande som administrativ tjänsteman i zonen Avsnitt 3: Zonordföranden och distriktsguvernörens rådgivande kommitté Om du har frågor skickar du e-post till: eLearning@lionsclubs.org Klicka på pilen för att gå till nästa sida.


Ladda ner ppt "Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser