Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation."— Presentationens avskrift:

1 Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: eLearning@lionsclubs.org Denna presentation bör ses som ett bildspel i PowerPoint För att se som ett bildspel: 1. Klicka på ”Bildspel” i menyn högst upp på sidan. 2. Klicka på ”Från början”

2 Klicka här om du vill få tillgång till att skriva ut arbetsboken innan du fortsätter.här Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

3 Som du läste i avsnitt 1 innehar zonordföranden flera uppgifter samtidigt. I detta avsnitt kommer vi fokusera på zonordförandens roll som administrativ tjänsteman i zonen. Efter detta avsnitt kommer du att kunna:  Förstå skyldigheter och mål för zonordföranden på klubbnivå  Utvärdera bästa sätt att stödja klubbarna i zonen Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

4 Avsnitt 2: Zonordföranden som administrativ tjänsteman i zonen Zonordförande Utbildning på egen hand Gå till sidan 1 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

5 Zon- ordförande Klubb Som zonordförande är du administrativ tjänsteman i zonen. Ditt mål är att upprätthålla starka och aktiva klubbar i zonen. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

6 För att hjälpa dig att nå målet måste du säkerställa att klubbarna i zonen: Förstår sin position och betydelse i organisationen Fungerar i enlighet med organisationens stadgar och policy Känner att de är en viktig del i distriktet Strävar efter utmärkt verksamhet och ständig tillväxt Konstitutionellt område Distrikt, Multipeldistrikt Zon, Region Klubb Gå igenom sidan 1 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

7 Starka klubbar Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

8 Kännetecken för en stark klubb Vad tror du är kännetecknen för en stark klubb? Skriv ditt svar på sidan 2 i din arbetsbok. När du är klar fortsätter du med bilden, för att se några kännetecken i vår lista. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

9 Har regelbundna möten Upprätthåller ständig medlemstillväxt Engagerar sina medlemmar i aktiviteter som är meningsfulla för dem Sponsrar många hjälpprojekt som tillgodoser behov i samhället Involverar och engagerar medlemmarnas intressen i ledarutveckling Genomför framgångsrika insamlingsaktiviteter Betalar sina medlemsavgifter och skickar in medlemsrapporter i tid Kännetecken för en stark klubb Jämför dessa kännetecken med dina noteringar på sidan 2 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

10 Verktyg för att fastställa klubbarnas styrka Det finns många resurser för dem som är zonordförande. Vi ska belysa flera av dem för dig. Gå till sidan 3 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

11 Bedömning av klubbstatus Nedan finner du ett exempel på en bedömning av klubbstatus. Denna rapport ger zonordföranden en snabb överblick över information som hjälper till att bedöma klubbarnas styrka. Klubb A Klubb B Klubb C Klubb D Klubb E Klubb F Klubb G Klubb H Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

12 Bedömning av klubbstatus Den information som finns omfattar: Klubb A Klubb B Klubb C Klubb D Klubb E Klubb F Klubb G Klubb H Saldo på klubbkontot Klicka på pilen för att gå till nästa sida. Klubbens status Antal medlemmar Nya och avregistrerade medlemmar hittills i år Antal månader sedan senaste medlemsrapport eller aktivitetsrapport Donationer till LCIF detta verksamhetsår

13 Tillgodose medlemmarnas intressen Vägledning i att tillgodose medlemmarnas intressen och ”Hur utvärderar du din klubb?” ger medlemmarna möjlighet att berätta om hur de upplever medlemskapet, till exempel: Klubbmötenas kvalitet Hur ofta och hur väl hjälpaktiviteterna genomförs Hjälpaktiviteter som föredras Klubbens åldersstruktur Medlemmarnas sociala samvaro i klubben Områden som skapar frustration Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

14 Klubbesök Klubbesöken ger zonordföranden möjlighet att: Skapa samhörighet med medlemmarna i klubben Med egna ögon se hur klubben fungerar Ge stöd och erkänsla till klubben och dess medlemmar Informera om zonens och distriktets mål Upprätthålla effektiv kommunikation Som zonordförande förväntas det att du besöker klubbarna i zonen minst en gång per år. Gå till sidan 4 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

15 Planritning för en starkare klubb Planritning för en starkare klubb tillhandahåller en process som steg för steg hjälper dig att: Bedöma klubben Identifiera mål och utmaningar Sammanställa en handlingsplan Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

16 Distriktsguvernörens rådgivande kommitté Den rådgivande kommitténs möten ger zonord- föranden möjlighet att samarbeta med presidenter och sekreterare i zonens klubbar. Den ger kommittémedlemmarna ett forum att utbyta idéer, ge och få information samt samordna zonens mål och hjälpinsatser. Distriktsguvernörens rådgivande kommitté kommer att diskuteras mer i avsnitt 3. Distriktsguvernörens rådgivande kommitté sammanträder tre gånger per år. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

17 Ditt mål är att upprätthålla starka och aktiva klubbar i zonen. Kom ihåg... När du förstår hur stark respektive klubb är kan du ge det stöd som behövs utifrån varje klubbs behov. Det finns flera verktyg du kan använda och hänvisa till medlemmarna. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

18 Resurser för träning och stöd Gå till sidan 5 i arbetsboken. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

19 Zon- och regionordförandecentret Zon- och regionordförandecentret tillhandahåller länkar till användbara verktyg om medlemstillväxt och klubbutveckling samt specifika program för zonordförande. Lions utbildningscenterLions utbildningscenter innehåller kurser i ämnen som hjälper till att utveckla ledaregenskaper. Bland annat effektiva möten, tillhandahålla innovativa hjälpinsatser, konfliktlösning och handledning, bara för att nämna några. Ledarskapsresurscentret Ledarskapsresurscentret innehåller ytterligare material till träning, till exempel information till klubbtjänstemän, presentationer till talaruppdrag och webbseminarier om ledarskap. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

20 Lions medlemscenterLions medlemscenter innehåller olika verktyg som fokuserar på: Nya medlemmar Nya klubbar Bjuda in medlemmar Stärka medlemmarna Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

21 Lions medlemscenterLions medlemscenter innehåller olika verktyg som fokuserar på: Hundraårsjubileets hjälputmaning Syn Miljö Barn och ungdom Diabetes Läs- och skrivkunnighet Hörsel Katastrofhjälp Lokala hjälpinsatser Globala hjälpinsatser Distriktets GMT och GLT finns också till hands, för att ge klubbarna och distriktsguvernörens rådgivande kommitté ytterligare stöd. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

22 3 scenarier Gå till sidan 7 i arbetsboken. Vad skulle du göra? Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

23 Nu är det dags att använda den information du har lärt dig, för att utvärdera några vanliga situationer. Här följer 3 olika scenarier och ett antal frågor. Skriv ner de olika sätt du kan hjälpa klubben i dessa tre situationer. Det finns inte bara ett rätt svar, så vi kommer även att ge ett antal förslag som du kan skriva ner i din arbetsbok. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

24 Vilka frågor skulle du som zonordförande ställa för att lära dig mer om situationen? Vilka i klubben, zonen eller distriktet kan du involvera? Hur kan du hjälpa till att lösa situationen? Vilka verktyg eller resurser skulle du använda eller föreslå till klubben? Klicka på pilen när du är redo att jämföra dina förslag. Skriv ditt svar på sidan 7 i din arbetsbok. Scenario 1 Det finns en klubb i din zon som sammanträder regelbundet, men medlemmarna känner ingen samhörighet med distriktet eller organisationen. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

25 Det finns en klubb i din zon som sammanträder regelbundet, men medlemmarna känner ingen samhörighet med distriktet eller organisationen. Fråga medlemmarna vad som skulle gör att de känner mer samhörighet. Föreslå att ordföranden i aktivitetskommittén kontaktar andra klubbar i zonen, för att samarbeta med hjälpprojekt i zonen. Sammanställ ett nyhetsbrev i zonen, för att informera om insatser och evenemang i zonen. Uppmuntra till deltagande i evenemang i zonen, regionen, distriktet och multipeldistriktet. Ge erkänsla för klubbarnas aktiviteter vid klubbesök och i nyhetsbrev. Skapa en sida i e-klubbhuset för zonen. Scenario 1 Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

26 Klicka på pilen när du är redo att jämföra dina förslag. Skriv ditt svar på sidan 8 i din arbetsbok. Vilka frågor skulle du som zonordförande ställa för att lära dig mer om situationen? Vilka i klubben, zonen eller distriktet kan du involvera? Hur kan du hjälpa till att lösa situationen? Vilka verktyg eller resurser skulle du använda eller föreslå till klubben? Det finns en klubb i din zon som har placerats i status quo, på grund av att klubben inte har inrapporterat några serviceprojekt under en längre tid. Scenario 2 Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

27 Det finns en klubb i din zon som har placerats i status quo, på grund av att klubben inte har inrapporterat några serviceprojekt under en längre tid. Undersök om klubben genomför några hjälpprojekt. Om inte, fråga varför. Ge information till klubbtjänstemännen om organisationens policy gällande rapporter och fråga om ytterligare träning behövs. Uppmuntra medlemmarna att gå kursen Tillhandahålla samhällsservice i Lions utbildningscenter. Efterfråga förslag på hjälpinsatser från alla medlemmar. Samarbeta med klubbtjänstemännen och distriktets ledarskapsteam, för att sätta upp mål som återför, och håller klubben från, status quo. Scenario 2 Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

28 Du upptäcker att en av klubbarna håller regelbundna möten och genomför hjälpinsatser, men kan inte behålla medlemmarna. Klicka på pilen när du är redo att jämföra dina förslag. Skriv ditt svar på sidan 9 i din arbetsbok. Vilka frågor skulle du som zonordförande ställa för att lära dig mer om situationen? Vilka i klubben, zonen eller distriktet kan du involvera? Hur kan du hjälpa till att lösa situationen? Vilka verktyg eller resurser skulle du använda eller föreslå till klubben? Scenario 3 Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

29 Har en undersökning genomförts, för att ta reda på orsakerna till att medlemmarna har lämnat klubben? Uppmuntra klubbledningen att gå kursen Medlemsmotivation som finns i Lions utbildningscenter. Informera om din oro till distriktsguvernörens team och GMT, vilka kan hjälpa till att skapa och genomföra en plan så att medlemmarna blir mer tillfredsställda. Du upptäcker att en av klubbarna håller regelbundna möten och genomför hjälpinsatser, men kan inte behålla medlemmarna. Scenario 3 Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

30 Klubbarna står inför olika utmaningar. Dessa utmaningar blir lättare för klubbarna att klara av när de får stöd av zonordföranden och distriktet. Hur gick det? Som zonordförande är du länken mellan klubbarna i zonen samt de stödjande program och ledare som finns i distriktet. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

31 Snabbkontroll Är du redo för ditt ansvar? Gå igenom frågorna på sidan 10 i arbetsboken. Om du inte kan svara ja på dessa frågor bör du avsätta tid till att gå igenom föreslagna utvecklingssteg. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

32 Sammanfattning av avsnittet En effektiv zonordförande är välinformerad om klubbarna i zonen. Att förstå klubbarnas status, de hjälpinsatser de utför, hur medlemmarna trivs samt varje klubbs styrka och utmaningar kommer göra att zonordföranden kan hjälpa till att stärka klubbarna i zonen. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

33 Sammanfattning av avsnittet Förutom klubbesök har kan zonordföranden använda flera olika verktyg som hjälper till att bedöma klubbarnas styrka. Dessutom finns det även flera resurser tillgängliga för zonordföranden, klubbtjänstemän och klubb- medlemmar som stödjer medlemmarnas trivsel och ledarutveckling. Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

34 Detta avslutar avsnitt 2: Zonordförande som administrativ tjänsteman i zonen Har vi uppfyllt våra mål? Förstått skyldigheter och mål för zonordföranden på klubbnivå Utvärderat bästa sätt att stödja klubbarna i zonen Klicka på pilen för att gå till nästa sida.

35 Tack för ditt deltagande! Gå igenom följande avsnitt för att lära dig mer. Avsnitt 1: Översikt över roller och ansvar Avsnitt 3: Zonordföranden och distriktsguvernörens rådgivande kommitté Avsnitt 4: Zonordföranden som medlem i distriktsrådet Om du har frågor skickar du e-post till: eLearning@lionsclubs.org Klicka på pilen för att gå till nästa sida.


Ladda ner ppt "Innan du börjar För mer hjälp kontaktar du klubbens IT-ordförande eller avdelningen Electronic Learning via e-post: Denna presentation."

Liknande presentationer


Google-annonser