Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PROJEKT CAMPUS NÄCKROSEN – EN UNIK OCH KREATIV MÖTESPLATS FÖR HUMANIORA, KULTUR OCH KONST I GÖTEBORG KOMMUNIKATÖRSNÄTVERKET 2015-12-07.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PROJEKT CAMPUS NÄCKROSEN – EN UNIK OCH KREATIV MÖTESPLATS FÖR HUMANIORA, KULTUR OCH KONST I GÖTEBORG KOMMUNIKATÖRSNÄTVERKET 2015-12-07."— Presentationens avskrift:

1 PROJEKT CAMPUS NÄCKROSEN – EN UNIK OCH KREATIV MÖTESPLATS FÖR HUMANIORA, KULTUR OCH KONST I GÖTEBORG KOMMUNIKATÖRSNÄTVERKET 2015-12-07

2 Varför? Universitetet utvecklas starkt. Humanistiska och konstnärliga fakulteten expanderar sin forskning, utbildning och konstnärliga verksamhet. Lokalbehovet större och förändrat. Utveckla och tillgängliggöra. Klara Universitetsbibliotekets uppdrag och bli mer tillgängligt för fler göteborgare och andra besökare. Samla och stärka verksamheten. Ser möjligheter att stärka universitetet genom att samla konst, humaniora och universitetsbiblioteket. Möten över ämnesgränserna främjar kreativitet och nya idéer. PROJEKT CAMPUS NÄCKROSEN

3 KOMMUNIKATIONSENHETEN

4

5

6

7

8

9 Skapa mötesplatsen för humaniora, kultur och konst i Göteborg. Campus Näckrosen skapar unika förutsättningar för samarbete inom forskning, utbildning, konst, kultur och innovation. En lokal och global träffpunkt för forskare, studenter, och allmänhet. Den ökade närheten mellan människor och verksamheter bidrar till ökade samarbetsmöjligheter och fler möten i området runt Näckros- dammen, Götaplatsen och Korsvägen. Det är bra för universitetet och staden. Grunden läggs till en kunskapspark för humaniora, konst och kultur – Park for Humanities and Arts. Den första i Norden. PROJEKT CAMPUS NÄCKROSEN

10 Projektet i korthet Universitetet samlokaliserar Konstnärliga fakulteten med Humanistiska fakulteten och Universitetsbiblioteket som redan finns i området. Universitetets verksamheter ansluter till kringliggande verksamheter och kultur- och kunskapsinstitutioner. Privata och offentliga aktörer som kan bidra till, och ha nytta av, utvecklingen erbjuds möjligheter att verka på campus. Universitetsbiblioteket med sina arenor blir en viktig mötesplats för studenter, lärare, forskare, konstnärer och allmänhet. Befintliga byggnader och parkrummen i området tas till vara och vidareutvecklas. Ett kulturstråk etableras via Götaplatsen och Stora teatern till Göteborgsoperan. Campuset länkar samman evenemangsstråket - museerna vid Korsvägen, Liseberg och Svenska Mässan till Ullevi. PROJEKT CAMPUS NÄCKROSEN

11 Campus Näckrosen – en ny arena Några Näckrosseminarier Ett hållbart campus på ett hållbart universitet. Ett digitalt campus. Kreativt campus i kreativa kraftfält. Konstnärligt campus: Göteborg – Zürich tur och retur. Näckrostimmen och Näckroskvartar ges av Universitetsbiblioteket. PROJEKT CAMPUS NÄCKROSEN

12 Extern dialog Med grannar. Akademiska Hus och Göteborgs universitet har senaste året haft en dialog med grannarna i området och andra engagerade. Med aktörer i området. Möten och arbetsgrupper. Lyckade dialogmöten och workshops. Dialogen i denna fas är färdig. Nu tar Göteborgs Stad vid. PROJEKT CAMPUS NÄCKROSEN

13 Parallella uppdrag – volymstudier Göteborgs universitet har tagit fram preliminära underlag för lokalbehoven inom Konstnärliga fakulteten och Universitetsbiblioteket. Utifrån underlaget har fyra arkitektkontor, på uppdrag av Akademiska Hus, gjort volymskisser. Bedömningsgruppen klar i december. PROJEKT CAMPUS NÄCKROSEN

14 Parallella uppdrag - område

15 Korsvägen – Wingårdhs

16 Korsvägen – Tham & Videgård

17 Korsvägen – Jais

18 Renströmsparken – Varg

19 Konsthögskolan i Zürich – en inspiration för samling av konstarter

20 Götaplatsen – Tham & Videgård

21 Götaplatsen – Jais

22 Bedömningsutlåtande Rekommendationer för det fortsatta arbetet Skickas nu till Göteborgs Stads för deras detaljplanearbete

23 Konstnärliga fakulteten till Artisten och parkeringstomten. F d Kjellbergska skolan rivs. Tham & Videgård en utgångspunkt.

24

25

26

27

28 Användning av Gamla hovrätten prövas.

29 Universitetsbiblioteket utvecklas i befintligt läge och med tydlig koppling till Korsvägen. Nytt arkitektuppdrag.

30 Två potentiella stråk Götaplatsen – Korsvägen. Ett parkstråk och ett urbant stråk.

31 Ett parkstråk väster om den konstnärliga fakulteten och Gamla hovrätten.

32 Ett urbant stråk präglat av universitetets verksamheter inom konst, kultur och humaniora.

33 Göteborgs Stads planering Startar nu detaljplanearbetet – baserat på stadsutvecklings- programmet för Korsvägen som går på remiss i januari. Efter nyår startar planarbete för alternativa placeringar av Västlänkens västra uppgång.

34 Vad händer i projektet 2016? Biblioteket Innovativ hub i hovrätten prövas Arenan Nya utbildningar Hållbarhet

35 Kommunikation Dialogprocessen intressant. Kommunikatörsgrupp UB/Hum/Konst/projekt Kommunikationsplan med Akademiska Hus – parallella uppdrag. Ny tas fram för nästa fas. Intern kommunikationsplan tas fram.

36 Kontakt – Göteborgs universitet Johan Öberg, projektledare. 070-873 59 78. johan.oberg@gu.se Mårten Tiselius, fastighetsstrateg. 0705-987541. marten.tiselius@gu.se Magnus Svedmark, projektsamordnare. 0766-18 50 55. magnus.svedmark@gu.se campusnackrosen.gu.se

37 Preliminär tidplan - planeringsfrågor 2015 Dialog Stadens detaljplanearbete 2016 2017 Parallella skisser, inkl bedömning 2019 2018 2020 2021 Projektering och produktion


Ladda ner ppt "PROJEKT CAMPUS NÄCKROSEN – EN UNIK OCH KREATIV MÖTESPLATS FÖR HUMANIORA, KULTUR OCH KONST I GÖTEBORG KOMMUNIKATÖRSNÄTVERKET 2015-12-07."

Liknande presentationer


Google-annonser