Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljösamtal Ljungskile folkhögskola Stefan Edman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljösamtal Ljungskile folkhögskola Stefan Edman."— Presentationens avskrift:

1 Miljösamtal Ljungskile folkhögskola Stefan Edman

2

3

4 Globala ”gladlistan” Hundratals miljoner människor har de senaste tio åren lyfts ur fattigdom, främst i Asien HDI* har ökat med drygt 80 procent 1970-2010 för den fjärdedel av världens länder som 1970 hade lägst HDI. Källa: Human Development Report, utges av FN-orgaten UNDP, finns på nätet. *HDI=Human Development Index, mäter hälsa, medellivslängd, utbildning

5 Globala ”gladlistan” Spädbarnsdödligheten mer än halverades 1990- 2005 (från 5,3 till 2,3 promille) Födelsetalen faller; t ex i Bangladesh födde en kvinna tidigare i snitt 6 barn, idag i snitt 2,5 barn Drygt 90 procent av alla barn går i skola

6 Globala ”gladlistan” 89 procent av alla människor har tillgång till rent vatten (FN, mars 2012) Ozonskiktet läks och kan om trettio år ha nått 1950-talets ”kvalitet”

7 Globala problemlistan Miljöskuld. Ca 60 procent av planetens ekosystem är överutnyttjade och försvagade. Leder till växande miljöskuld i form av klimatförändringar,jordflykt, fisktomma hav, försurning, förgiftning, övergödning mm. Om planetens medeltemperaturökning överstiger 1,5-2 grader inträffar en rad ödesdigra förändringar

8 Globala problemlistan Fattigdom. 1 miljard människor lever på mindre än 1 dollar/dag Fortsatt snabb ekonomisk tillväxt. 2012 5 gånger större än 1950. 2100 75 gånger större än 1950 ?

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 Folkhögskolorna har en unik pedagogik och kan därför utveckla en helhetssyn på hållbar utveckling - kan engagera alla ämnen – naturvetenskap, ekonomi, historia, estetiska ämnen, slöjd, idrott kan förena teori och praktik och testa det på skolan: ekomat, energieffektiva transporter, klimatsmart el och värme, naturvård, varsam konsumtion

28 Folkhögskolorna kan arbeta med värderingarnas roll, livsstil, global solidaritet mm kan fungera som gröna kreativa centra i sin bygd och påverka allmänheten, företagare och politiker


Ladda ner ppt "Miljösamtal Ljungskile folkhögskola Stefan Edman."

Liknande presentationer


Google-annonser