Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Värmelära ca - 200 C.. Vad är värme? En energiform Ju varmare ju mer rörelse hos molekylerna och ju mer plats tar ämnet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Värmelära ca - 200 C.. Vad är värme? En energiform Ju varmare ju mer rörelse hos molekylerna och ju mer plats tar ämnet."— Presentationens avskrift:

1 Värmelära ca - 200 C.

2 Vad är värme? En energiform Ju varmare ju mer rörelse hos molekylerna och ju mer plats tar ämnet

3 Caloric teori (1700-1800) värme är ett osynligt ämne Påstod att värme var en osynlig, smaklös, luktfri, tyngdlös fluid som heter “caloric”. Caloric strömmar från ett objekt till ett annat som därefter blir större och hetare. Caloric kunde inte bli skapas eller förstöras eller omvandlas till någonting annat. Mitt kaffe är kallt! Då häller du bara i lite caloric

4 Caloric teorin förklarade vad folk observerade, de förstod inte att värme är energi i förhållande till molekylär rörelse Solid iskubHetare ånga Flytande vatten Gas Vattenånga

5 Mekanisk energi till termisk energi Varje gång bollen studsar är en del av bollens rörelseenergi omvandlad till värme och bollens hastighet minskar. A thermal infrared image of a ball before (left) and after (right) being bounced. (source NASA, Caltec)

6 Om det inte finns mer plats? Då ökar trycket tills……

7 https://www.youtube.com/watch?v=Zxl31IBT6t4 Rapande flaska

8 Ägg i E-kolv https://www.youtube.com/watch?v= riJUKWfjz64

9 Värme sprids: Strålning: tex. från solen

10 Värme sprids: Strålning: tex. från solen Strömning tex. i ett rum eller i en kastrull

11 Värme sprids: Strålning Strömning tex. i ett rum eller i en kastrull Ledning metaller är bra värmeledare medan plast, luft är dåliga värmeledare

12 Värme sprids: Strålning Strömning tex. i ett rum eller i en kastrull Ledning metaller är bra värmeledare medan plast, luft är dåliga värmeledare

13 Värmeöverföring https://www.youtube.com/watch?v= e7kmmj_qRss Evaporation ångbildning

14 Kan man känna om något är kallt? - LTHs julkalender 2013 https://www.youtube.com/watch?v=4wiB6S ZBBSs

15 Temperaturskalor Celsius: Bygger på vattens kok och fryspunkt.

16 Anders Celsius, 1701-1744 Professor i astronomi, som även omfattade geografi och meteorologi, Graderade sin kvicksilvertermomete r 0 grader = kokande vatten, 100 grader = smältande is

17 Temperaturskalor Celsius: Bygger på vattens kok och fryspunkt. Kelvin: Bygger på absoluta nollpunkten. (0 K = -273 C)

18 Temperaturskalor Celsius: Bygger på vattens kok och fryspunkt. Kelvin: Bygger på absoluta nollpunkten. (0 K = -273 °C) Fahrenheit: Bygger på människans kroppstemperatur. (100 °F = 37 °C)

19 Temperaturskalor Fahrenheit: Fryspunkten för vatten är 32 ºF och kokpunkten är 212 ºF med 180 grader (linjärt) mellan dem. Celsius (1741): Fryspunkten för vatten är 0 ºC och kokpunkten är 100 ºC med 100 grader (linjärt) mellan dem. ºF = ºC1,8 + 32 Kelvin (1848): noll motsvarar den absoluta nollpunkten -273 ºC där all molekylär rörelse upphör gastrycket är lika med noll. ºK = ºC +273

20 Termometrar Hur funkar de?

21 Termometrar

22 Termometrar Två sammanvalsade metaller som böjer sig vid temperaturändring

23 Varför är en mörk yta varmare än en vit?

24 Varför uppstår solkurvor?

25 Växthuseffekten

26 Växthuseffekten Orsaker!

27 Växthuseffekten Konsekvenser!

28 Växthuseffekten Åtgärder!

29 Vattnets speciella egenskaper

30 Har tyngst densitet (Hur mycket man väger i förhållande till hur stor man är) vid +4 °C. Det är det enda ämnet som blir lättare när det blir minus. Varför?

31 Avdunstning/ångbildning När ett ämne går från flytande form till gasform.

32 Kondensation När ett ämne går från gasform till flytande form.

33 Heat transfer song https://www.youtube.com/watch?v= wr8Z4SCETPs


Ladda ner ppt "Värmelära ca - 200 C.. Vad är värme? En energiform Ju varmare ju mer rörelse hos molekylerna och ju mer plats tar ämnet."

Liknande presentationer


Google-annonser