Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård – utveckling och utvärdering av en nationell resurs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård – utveckling och utvärdering av en nationell resurs."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård – utveckling och utvärdering av en nationell resurs

2 KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

3 KomHIT - en utvecklingsdel finansierad av Arvsfonden - en forskningsdel finansierad av andra fonder Syfte -tillgodose barnets rätt till kommunikation enligt Barnkonventionen och Funktionshinderkonventionen och öka barnets aktivitet och delaktighet under sjukhusvistelse och tandvård genom att erbjuda kommunikationsstöd främst i form av bilder och IT Kommunikativ och kognitiv tillgänglighet genom Universell design!

4 Universell design som möjliggörare för att uppfylla nya patientlagen KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015 A Alla barn& föräldrar Andra barn & föräldrar med språksvårigheter Hela verksamheten

5 KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015 Samarbetsparter DART kommunikations- och dataresurscenter – Projektledare Gunilla Thunberg Olika enheter inom barnsjukvård; Göteborg & Borås Olika enheter inom tandvård Intresseorganisationer: -FUB Lerum (utvecklingsstörning) -DHB Västra (språkstörning) -AAF Göteborg (autismspektrum Göteborgs Universitet Högskolan Borås

6 År 3 av 3 KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015 År 1: sjukvård – särskilt enheter med många barn med kommunikativa svårigheter. Byggde webb-resurser: www.bildstod.sewww.bildstod.se År 2: tandvården igång. Spridning sjukvård, modell för utbildning provades. År 3: KomHIT-sidan i fokus:utbildningsresurser Spridning och förankring!

7 Smakprov på våra webb-resurser www.kom-hit.se www.bildstod.se www.kom-hit.se www.bildstod.se Några länkar till information: http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Aktuellt/Nyheter/suNytt/Bi lder-viktiga-for-barns-delaktighet-i-varden/http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Aktuellt/Nyheter/suNytt/Bi lder-viktiga-for-barns-delaktighet-i-varden/ http://sas.vgregion.se/sv/Sodra-Alvsborgs- Sjukhus/SAS/Nyheter/Nyheter-2014/Bilder-hjalper-barn- infor-smartsamma-behandlingar/http://sas.vgregion.se/sv/Sodra-Alvsborgs- Sjukhus/SAS/Nyheter/Nyheter-2014/Bilder-hjalper-barn- infor-smartsamma-behandlingar/ http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer- om/Tandvard-med-bilder-som-stod/ KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

8 KomHIT utvärdering Dagkirurgi Göteborg, barn med kommunikationssvårigheter -Lägre stress (salivcortisol) och oro (mätinstrument) -Ingen premedicinering! -Färre utblivanden och familjer som skickas hem (fel förberedda). NPH särskilt BNK -Barnen medverkar bättre, är fokuserade, gladare och kommunicerar mer, föräldrar mycket positiva! Operation 7, sjukvårdsrädda barn (enkätundersökning) -Bättre medverkan, föräldrar positiva, barnen kissar snabbare KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

9 KomHIT utvärdering Barnmott Göteborg Barnkliniken Borås – lustgas under nålsättning (Merja Vantaa-Benjaminsson) -100 barn i åldrarna 5-15 år jämfördes -Hälften fick bildschema före besök (hemsänt) och under besök -Barnen var signifikant mindre oroliga och skattade smärta lägre Tandvården : -Förstagångsbesök vid 1 år: vanlig text-kallelse: 50% kommer, med bildkallelse 70% kommer -Bättre kooperation, färre besök och uteblivanden – ekonomi! KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

10 Pågår & på gång år 3: Fortsatt arbete med utbildningsmodeller – mer tid att arbeta praktiskt och diskutera – teori via webbföreläsningar Sannolikt olika urval av material/paket till olika grupper Förankring! Spridning! KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

11 Vision implementering KomHIT KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

12 www.kom-hit.se www.bildstod.se https://www.youtube.com/watch?v=2C- jnjMwP1Y&list=UUYx4udYCtGunhPCIRxGokUg KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

13 KomHIT Flykting KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

14 www.kom-hit.se/flykting KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

15 Facebook-sidan - statistik 5993 likes/delningar/kommentarer Har nått: 33 835 personer KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

16 Kartorna har spridits till följande via utskick från oss på DART: · Migrationsverket ·SKL ·Rädda barnen ·Röda Korset ·UNHCR ·Regionkansliet i Göteborg ·Stadsledningskontoret i Göteborg ·Enheten Asyl- och flyktingfrågor i Västra Götalandsregionen ·Avdelning Rättighet i Västra Götalandsregionen ·Göteborgs stad och närliggande kommuner ·Arvsfonden ·Stena Line KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

17 Följande har fått papperskartor per post eller i handen Mölndals & Lerums kommun, volontärsamordnare Migrationsverket, kållered Slottis och Britt-Marie, enhetschef där. Alingsås kommun och flyktingpedagog Bollebygds kommun och närhälsans flyktingmottagning bollebygd Mölndals akutmottagning Härryda kommun enhetschef och socialtjänsten Räddningsmissionen göteborg via kontakt, Öckerö pingstförsamling, Fiskebäcks församling, Lerums församling, Björketorps församling Volonärcentralen Landvetter Kontakt i Stockholm som arbetar på boende för ensamkommande barn. Flyktingboende i Rävlanda Refugees Welcome på centralen i Göteborg KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

18 Följande har hört av sig specifikt: Centrala barnhälsovården - vill införa detta på alla BVC Habilitering och hälsa i Stockholm Särskolan i Eksjö Röda korset - frivilligverksamhet Träna svenska Kyrkverksamheter i Jönköping Kunskapscentrum för jämlik vård - hjälper till med översättning 1177 - vill länka till kartorna Dennis Day i Danmark, dept. of Language & Communication, University of Southern Denmark - vill forska på kartornas effekt KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015

19 Följande har spridit informationen vidare: Vårdval rehab och Enhet primärvård har skickat ut info om detta i sina nyhetsbrev i regionen Tidningen Föräldrakraft har med ett inslag om det i sitt senaste nummer Sveriges radio P4 Göteborg - Ulrikas inslag KomHIT - Samråd Rättighetskommittén 2 dec 2015


Ladda ner ppt "Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård – utveckling och utvärdering av en nationell resurs."

Liknande presentationer


Google-annonser