Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård – utveckling och utvärdering av en nationell resurs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård – utveckling och utvärdering av en nationell resurs."— Presentationens avskrift:

1 Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård – utveckling och utvärdering av en nationell resurs

2 KomHIT - en utvecklingsdel finansierad av Arvsfonden - en forskningsdel finansierad av andra fonder
Syfte tillgodose barnets rätt till kommunikation enligt Barnkonventionen och Funktionshinderkonventionen och öka barnets aktivitet och delaktighet under sjukhusvistelse och tandvård genom att erbjuda kommunikationsstöd främst i form av bilder och IT Kommunikativ och kognitiv tillgänglighet! KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

3 Projektmål KomHIT utveckling
Tillskapande av en nationell webresurs som kan användas av personal inom sjukvård (inklusive habilitering) och tandvård samt föräldrar Här skall det finnas: Information och utbildningsresurser Filmklipp – exempel på hur man använder kommunikationsstöd, främst bilder och pekprat Materialbank – nedladdningsbart material: för utskrift men också för användning på iPad/smartphone och dator. Verktyg – med bildbank - som möjliggör att ändra i existerande material och göra nytt eget material KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

4 Samarbetsparter Arvsfondsprojektet
DART kommunikations- och dataresurscenter – Projektledare Gunilla Thunberg Dagkirurgi avd 320 – start i forskningsprojekt redan 2010 Andra enheter vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus är barnlogopedi, lekterapi, BNK, regionhabiliteringen Barnkliniken vid SÄS Borås Intresseorganisationer: FUB Lerum (utvecklingsstörning) DHB Västra (språkstörning) AAF Göteborg (autismspektrum) KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

5 Smakprov på våra webb-resurser www.kom-hit.se www.bildstod.se
Några länkar till information: KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

6 KomHIT utvärdering Studie på Operation 2 (dagkirurgi fd 320). Hittills 2 publicerade artiklar, 2 uppsatser metodutveckling Barn med kommunikativ funktionsnedsättning Magisterarbete i logopedi –utvärdering olika enheter som ingick i utvecklingsarbetet förra året: barnlogopedi, BNK, DART, lekterapi, regionhabiliteringen, operation 2 Magisteruppsats i vårdvetenskap Borås – utvärdering dagvården ssk lustgas KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

7 Studie Dagoperation - deltagare
18 familjer innan insatsen påbörjades – utan bildstöd 7 familjer med bildstöd Screenades för tal/språk och kommunikationsproblem vid bokning av operation Fick tillfrågan om medverkan Problem; ungefär samtidigt som bildstödsfasen påbörjades ändrades bokningsförfarandet – få som screenades/ville medverka KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

8 Datainsamling Salivcortisolprov Föräldrar 6 tillfällen under 24 tim
Barn 4 tillfällen under dagen Uppföljning av dessa i hemmet ca 1 månad senare STAI – frågor om känslotillstånd – oro – in&utskrivning Föräldrar 6 frågor Barn 4 frågor i samtalsmatteform KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

9 Preliminära resultat – ännu ej publicerat!
Fler insamlade prover än väntat och snygga resultat, mest data på föräldrar Överlag ej så hög grad oro/stress i grupperna – dock högre än typiskt utvecklade barn. Men enstaka barn och föräldrar uppvisar mycket höga salivsortisolvärden! Både med och utan bildstöd! Lägre salivcortisolvärden hos barnen vid ankomst till sjukhuset för bildstödsgruppen (dock bara 7 familjer). Lägre oro hos föräldrarna. Inget av barnen i bildstödsgruppen premedicinerades, jämfört med minst 5 i kontrollgruppen. Enligt avdelningen extremt sällan de behöver skicka hem familjer för att de inte är rätt förberedda, tidigare ca 1-2/v. KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

10 Magisterarbete KomHIT sjukvård - Frågeställningar
1. a) Vilken uppfattning har vårdpersonal om bildstödsanvändning inför och vid vårdsbesök? b) Vilken uppfattning har föräldrar om bildstödsanvändning inför och vid vårdsbesök? 2. a) Vilken eventuell inverkan har bildstöd på barn inför och vid vårdbesök enligt vårdpersonal och föräldrar? b) Finns det några tendenser till skillnader mellan barn utifrån bakgrundsinformation om autism respektive kommunikationsförmåga? KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

11 Deltagare 139 enkäter (BNK, Barnlogopedi, Regionhab, DART, dagkriurgi)
Personal (97) och föräldrar (42, mest mammor) vid de olika enheterna, stor grupp barn med autism, olika grad av kommunikationssvårigheter (inga till grava) 6 deltagare olika personalgrupper, fokusgruppintervju BNK KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

12 Resultat i korthet JA – mycket positiva erfarenheter rapporteras av både personal och föräldrar, förutom några undantag (alltså bildstöd funkar inte i alla situationer och inte för alla barn – testsituationen ibland knivigt hur mkt stöd barnet skall få) Barnen och föräldrar blir mindre oroliga, mer fokuserade – förstår och medverkar bättre Tendensen är att barn med mer omfattande svårigheter inte lika självklart tar till sig stödet som barn utan/mindre funktionsnedsättning – dock viktigt att se att det fortfarande kan vara viktigare för barnen med större svårigheter– ibland helt avgörande! KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

13 Från nästa år Kommunikationshandledarkurser på DART och Mun-H-center
1 dag – får kunskap och ett paket med material för att sprida kunskap i verksamheten. Övning i att ta fram material i bildstöd. VÄLKOMNA!!!!!! KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014

14 www. kom-hit. se www. bildstod. se https://www. youtube. com/watch
KomHIT DART FoU-tema 12 nov 2014


Ladda ner ppt "Kommunikationsstödjande Hjälpmedel och IT i barnsjukvård och specialisttandvård – utveckling och utvärdering av en nationell resurs."

Liknande presentationer


Google-annonser