Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

E-legitimationsnämndens arbete med eIDAS 2016-05-27

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "E-legitimationsnämndens arbete med eIDAS 2016-05-27"— Presentationens avskrift:

1 E-legitimationsnämndens arbete med eIDAS

2 Svenska e-tjänster har behov av utländska e-legitimeringar Exempel enligt vår föregående enkät: starta företag och söka tillstånd vård och omsorg förskola, skola, högre utbildning sjukpenning beskattning, rut-/rotavdrag tullverksamhet minameddelanden.se …och många andra

3 Steg 1: inkludera ny inloggningsmöjlighet eID X g 1 eID Y Foreign eID

4 Norsk e-legutfärdare Steg 2: användaren väljer e-legitimation Svensk landsnod Svensk landsnod Svensk digital tjänst Svensk landsnod Norsk landsnod Norsk e-legutfärdare 1.Logga in Mobilt BankID BankID Telia eID x eID y Foreign eID 2. Choose country -Norway 4. Authentication 5. Welcome! a)Släpps in i tjänsten b)Släpps inte in i tjänsten 3. Choose eID -Norwegian eID 1 -Norwegian eID 2

5 Steg 3: den digitala tjänsten får identitetsintyg Begäran om identitetsintyg Identitetsintyg Svensk digital tjänst Utländsk eID- utfärdare

6 Identitetsintyget innehåller det utländska personidentitetsbegreppet Identitetsintyg Innehåll för fysiska personer Personidentitetsbegrepp Förnamn, nuvarande Efternamn, nuvarande Födelsedatum …plus frivillig information Personidentitetsbegreppet Börjar med e-legitimationslandets landskod Unikt, men en person kan ha flera ”Så beständigt som möjligt” Sätts av e-legitimationslandet Pseudonym får användas Ingen gemensam EU-serie

7 Norsk e-legutfärdare Svensk landsnod Svensk landsnod Tekniken mellan länderna är reglerad Svensk digital tjänst Svensk nod Utländsk nod Utländsk eID- utfärdare eIDAS SAML 2.0 XY Begäran om identitetsintyg Identitetsintyg

8 Regeringens uppdrag om e-legitimering E-legitimationsnämnden ska bl.a.: – Informera och ge stöd till offentliga myndigheter – Kartlägga offentliga myndigheters krav och behov – Tillhandahålla en nod och ansluta myndigheter Norsk e-legutfärdare Svensk landsnod Svensk landsnod Svensk digital tjänst Svensk nod Utländsk nod Utländsk e-legutfärdare

9 Berätta gärna om era behov Vi undrar om era behov. Exempel: Hjälp med ”välkomsthälsning” Vägledning, t.ex. ”Så här kopplar ni upp er mot utländska e- legitimationer” Koppling till ev. personnummer/samordningsnummer Tekniskt ramverk mot nämndens nod Testmöjligheter E-underskrifter i e-tjänsten när användaren loggar in med utländsk e-legitimation

10 Så här kan ni få information och berätta om era behov Beskriv gärna era behov i ert enkätsvarenkätsvar Dialogmöten Läs mer på elegnamnden.se/eIDASelegnamnden.se/eIDAS Nyheter på elegnamnden.seelegnamnden.se Prenumerera på på Konferenser Föreslå gärna! Föreslå gärna

11 Det är enkelt att koppla upp sig Ambition efter behov Tips om hur man kan koppla upp sig Mycket låg Ge någon part i uppdrag att sköta en välkomsthälsning Skapa hänvisning dit från ”Logga in, Foreign eID” Låg Överväg tillägg av samordningsnummer och utländska personidentitetsbegrepp i e-tjänsterna Gör riskanalys och se över krav på tillitsnivåer Ställ krav på era e-tjänsteleverantörer att inkludera utländska e-legitimationer Fullgod Satsa fullt på ”digitalt först” Språk och andra behov

12 Vi rekommenderar att snarast titta på frågan om utländsk e-legitimering Bestäm ambition efter behov Börja testa – Vi erbjuder testmöjligheter redan nu – Tipsa gärna era leverantörer – Även offentlig verksamhet i privat regi är välkommen (och andra privata) Prenumerera på vårt nyhetsbrev Läs mer på elegnamnden.se/eIDAS

13 Tack! Svara gärna på vår enkät! Länk på elegnamnden.seelegnamnden.se


Ladda ner ppt "E-legitimationsnämndens arbete med eIDAS 2016-05-27"

Liknande presentationer


Google-annonser