Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valfrihetssystemet eID 2016 Övergångstjänst E-legitimationsnämndens informationsmöte 31/5

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valfrihetssystemet eID 2016 Övergångstjänst E-legitimationsnämndens informationsmöte 31/5"— Presentationens avskrift:

1 Valfrihetssystemet eID 2016 Övergångstjänst E-legitimationsnämndens informationsmöte 31/5 oskar.ohrstrom@elegnamnden.se

2 Upplägg Vad är övergångstjänsten? Till vilka riktar den sig? Hur ansluter man sig? Sammanfattning, ytterligare information och utrymme för frågor

3 Vad är övergångstjänsten? (1) Ska säkerställa upphandlande myndigheters kortsiktiga försörjning av e-legitimeringar och e-underskrifter Gemensamt affärsmässigt och tekniskt ramverk (FFU, avtal och regelverk): Motsvarar i mångt och mycket ramavtalet eID2008 Bank ID-teknik, Teliateknik eller motsvarande Särskilt specificerade tillitsregler (alt. tillitsnivå 3 eller högre i regelverket för Svensk e- legitimation) Leverantörer ska ha minst 500.000 e-legitimationer i Sverige knutna till sin tjänst Bestämda priser: 17 öre per e-legitimering och 55 öre per e-underskrift Ingen federationslösning/SAML2/intygskonverteringstjänst

4 Vad är övergångstjänsten? (2) Upphandlas med stöd av lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering – ELOV – LOU:s upphandlingsregler gäller i huvudsak inte E-legitimationsnämnden administrerar övergångstjänsten för de upphandlande myndigheternas räkning: – ELN tar fram FFU, avtal och regelverk – ELN annonserar efter leverantörer – ELN tilldelar kontrakt till eID-leverantörer som uppfyller kraven

5 Vad är övergångstjänsten? (3) Upphandlande myndigheter och eID-leverantörer kan teckna avtal t.o.m. 31 december 2016 Avtalen löper t.o.m. 31 december 2017 men kan förlängas av de upphandlande myndigheterna i ytterligare ett år I dagsläget finns följande eID-leverantörer: – Swedbank – Svenska Handelsbanken – TeliaSonera

6 Till vilka riktar sig övergångstjänsten? (1) ”Upphandande myndigheter” (2:19 LOU): – Alla statliga myndigheter, kommuner och landsting – Även statliga och kommunala bolag – I vissa fall stiftelser och föreningar Organisationens behov och särskilda förutsättningar avgör om övergångstjänsten är aktuell – Teknisk lösning – Befintliga leverantörer och avtal – Egen förmåga – Kostnadsbild

7 Till vilka riktar sig övergångstjänsten? (2) Övergångstjänsten täcker inte alla behov: Den omfattar inte integration mot e-tjänsterna Endast Bank-ID och Teliateknik Övergångstjänsten kan användas enskilt eller i kombination med egen upphandling eller avrop mot Kammarkollegiets ramavtal Programvaror och tjänster informationsförsörjning (PTIF2014)

8 Till vilka riktar sig övergångstjänsten (3) 1. E-tjänst/er2. Integrations-tjänst/er3. eID-tjänst/erKommentarer E-tjänst /id-portal (internt eller externt förvaltad) Intygstjänst Underskriftstjänst Bank ID-teknik Teliateknik Bank ID-teknik Teliateknik * EFST2010 = äldre ramavtal om e-förvaltningsstödjande tjänster (Kammarkollegiet) ** eID2008 = äldre ramavtal vars sista avropsavtal löper ut 30 juni 2016 (Kammarkollegiet) *** eID 2016= E-legitimationsnämndens valfrihetssystem eID 2016 Övergångstjänst. Täcker BankID och Telia. Täcker även BankID:s och Telias möjliga del i underskriftsflödet. **** PTIF14 = aktuellt ramavtal via Kammarkollegiet; Programvaror och Tjänster Informationsförsörjning 2014

9 Hur ansluter man sig? För att teckna avtalet om eID 2016 Övergångstjänst skickar ni in följande uppgifter till E- legitimationsnämndens kansli: kansliet@elegnamnden.sekansliet@elegnamnden.se – Namn på organisationen – Organisationsnummer – Adress – Kontaktperson (namn, telefonnummer, e-postadress) – Fakturauppgifter (elektronisk eller fysisk faktureringsadress etc.) När avtal tecknats får ni tillgång till tjänster för e- legitimeringar och e-underskrifter från de eID- leverantörer som vid var tidpunkt är anslutna.

10 Liten sammanfattning Övergångstjänsten: – Kan enkelt tecknas med E-legitimationsnämnden för att säkra försörjningsbehovet av e-legitimationer och e- underskrifter – ni slipper upphandling eller avrop – Valfrihetssystem med bestämda priser – Omfattar rättigheter att anropa Telia/BankID – Omfattar däremot inte integration mot e-tjänster – Kan användas enskilt utan andra avrop om myndighetens andra tjänster hanterar övriga tekniker som krävs – Kan användas ihop med PTIF14, eller enskilt

11 Ytterligare information Allmänt om övergångstjänsten: http://www.elegnamnden.se/myndighet/avtal.4.5a85666214db ad743ffe6ca.html http://www.elegnamnden.se/myndighet/avtal.4.5a85666214db ad743ffe6ca.html Frågor och svar om övergångstjänsten: http://www.elegnamnden.se/fragorsvar/fragorochsvaromeid201 6overgangstjanst.4.3810a01c150939e893f2ac95.html Informationsstöd vid val av avtal: http://www.elegnamnden.se/nyheter/2016/nyhetsarkiv/hjalppa vagenfordigsombehoversakraforsorjningenavelegitimeringarefte r30juni2016.5.361dc8c15312eff6fd12f64.html

12 Frågor?


Ladda ner ppt "Valfrihetssystemet eID 2016 Övergångstjänst E-legitimationsnämndens informationsmöte 31/5"

Liknande presentationer


Google-annonser