Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny dosleverantör Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en ny upphandling av tjänsten dosdispenserade läkemedel för öppenvården. Avtal har tecknats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny dosleverantör Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en ny upphandling av tjänsten dosdispenserade läkemedel för öppenvården. Avtal har tecknats."— Presentationens avskrift:

1 Ny dosleverantör Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en ny upphandling av tjänsten dosdispenserade läkemedel för öppenvården. Avtal har tecknats med Apoteket AB. Apoteket AB påbörjar övertagandet den 15 januari 2016 i Skaraborg. I övriga VGR påbörjas övertagandet den 5 februari.Efter den 15 februari ansvarar Apoteket AB själva för leverans av DOS-tjänsten till öppenvårdspatienter i Västra Götalandsregionen. Avtalslängd 3 år med möjlighet till 1 års förlängning Apoteket AB erbjuder en direktleveranstjänst att till anmälda verksamheter leverera dosexpedierade läkemedel och läkemedel i hela förpackningar, samt beställda handelsvaror. Förberedelser ny dosleverantör jan 2016 Information framtagen av Marie Elm och Tommy Carlgren VästKom

2 Inför avtalsskrivning för direktleverans/påskrift till kunden En kontaktperson hos kund ska utses på enhetsnivå, avdelningsnivå eller förvaltningsnivå som snarast kontaktar Azin Azadmehr kundansvarig Apodos för direktleverans: azin.azadmehr@apoteket.se telnr 010- 447 52 34 I excelfilen ”151207 leveransuppgifter kommuner o VGR dos” finns de enheter som idag har leverans till apotek /ombud och direktleverans I excelfilen ”Utlämnings ställen VGR och Halland” finns apotek/ ombud som dosapoteket kommer att leverera till. Fyll i excelfilen ”Underlag för direktlevera nsavtal” med stöd av uppgifter som efterfrågas. Nytt!Viktigt att välja ett utlämnings- ställe till alla enheter med direktleveran savtal Förberedelser ny dosleverantör jan 2016

3 Förbereda patientens val av betalningssätt Apoteket AB har tre olika betalningslösningar och behöver veta på vilket sätt varje dospatient vill betala. Verksamheterna kan med fördel redan nu förbereda dospatienterna genom att se till att var och en får information och att en underskriven talong ”Val av betalningssätt” skickas in till Apoteket AB, Apodosorderberedning, Svarspost 20238194,758 00 Uppsala Vill dospatienten betala med delbetalning måste även blanketten Kreditansökan med delbetalning fyllas i och skickas in. Ny blankett för kreditansökan från 160101 som ska börja användas nu inför övergången till Apoteket AB. Blanketten finns ännu inte på deras hemsida utan är utskickad separat. OBS! Vet man att det finns en aktuell kreditansökan för Apoteket AB behövs ingen ny skickas in, men talongen måste då märkas efter rutan för delbetalning med finns redan. Förberedelser ny dosleverantör jan 2016

4 Förbereda patientens val av betalningssätt fort. Blanketterna/talongen finns att ladda ner från Apotekets hemsida https:/www.apoteket.se/vard-foretag/apodos/jobbar/ https:/www.apoteket.se/vard-foretag/apodos/jobbar/ Om inte verksamheterna förbereder denna fråga kommer Apoteket AB skicka ut frågan till dospatienten. Faktura eller delbetalning är en förutsättning för att kunna ha direktleverans. Talongerna och kreditansökan kan med fördel samlas in per enhet och skickas i ett gemensamt kuvert. Förberedelser ny dosleverantör jan 2016

5 Fullmakter Det är viktigt att alla ser över att det finns giltiga fullmakter för att när behov uppstår kunna hämta ut läkemedel från apotek. OBS Fullmakter som gäller idag behöver inte skrivas om! Vårdenheten registrerad? Om inte gå in på E-Hälso-myndighetens hemsida och ladda ner blankett http://www.ehalsomyndigheten.se/serviceochvagledning/blanketter/ http://www.ehalsomyndigheten.se/serviceochvagledning/blanketter/ ”Registrera vårdenheter för hantering av fullmakter mot vård och omsorg” Fullmakt från den enskilde? Om inte gå in på E-Hälso-myndighetens hemsida och ladda ner blankett ”Fullmakt vård och omsorg” Förberedelser ny dosleverantör jan 2016

6 Information om dosexpedition Västra Götalandsregionen, Vårdgivarstöd, Frågor och svar, www.vgregion.se/dos/www.vgregion.se/dos/ För mer information om Apotekets dostjänst, www.apoteket.se/apodos/ www.apoteket.se/apodos/ Förberedelser ny dosleverantör jan 2016


Ladda ner ppt "Ny dosleverantör Västra Götalandsregionen (VGR) har genomfört en ny upphandling av tjänsten dosdispenserade läkemedel för öppenvården. Avtal har tecknats."

Liknande presentationer


Google-annonser