Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dagordning 27/6 2016 1.Inledning 2.Orientering om Regionsamverkan Sydsverige 3.Trafikverkets arbete inför planeringsperioden 2018-2029 4.Diskussion om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dagordning 27/6 2016 1.Inledning 2.Orientering om Regionsamverkan Sydsverige 3.Trafikverkets arbete inför planeringsperioden 2018-2029 4.Diskussion om."— Presentationens avskrift:

1 Dagordning 27/6 2016 1.Inledning 2.Orientering om Regionsamverkan Sydsverige 3.Trafikverkets arbete inför planeringsperioden 2018-2029 4.Diskussion om prioriterade frågor i Sydsverige 5.Samverkan i fortsatt arbete 6.Infrastrukturutskottets verksamhet 2017 7.Övriga frågor

2 Regionsamverkan Sydsverige Syfte att utveckla samarbetet mellan verksamheterna i regiondelarna Målsättningen att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Fokus för samarbetet handlar framförallt om framtagande av gemensamma policyer och planer inom områdena hälso- och sjukvård, regional utveckling, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur Sydsverige 2,5 miljoner invånare 26% av Sveriges befolkning

3 Representantskap (72) Styrelse (12) Ledningsgrupp (12) Utskott för hälso- och sjukvård Arbetsgrupp för hälso- och sjukvård Utskott för regional utveckling Arbetsgrupp för regional utveckling Utskott för infrastrukturplanering Arbetsgrupp för infrastrukturplanering Utskott för kollektivtrafik Arbetsgrupp för kollektivtrafik Utskott för kultur Arbetsgrupp för kultur Sekretariat (med chef, samordnare, ekonom, kommunikatör och sammankallande för arbetsgrupper) Organisation Regionsamverkan Sydsverige Arbetet sker huvudsakligen i medlemsorganisationerna

4 Organisation politiker representantskap med 72 ledamöter. Möte minst en gång per år. styrelse med 12 ledamöter bestående av styrelsens ordförande från samtliga medlemsorganisationer. Möte minst fyra gånger per år ordförandeskapet är permanent med ordförande från Region Skåne, vice ordförande roterar på ett år mellan de övriga regiondelarna. utskottens ledamöter kring särskilda uppdrag utses av medlems- organisationerna och beslutas av styrelsen. Ledamöterna ska arbeta med sakfrågan i hemma- organisationen. tjänstemän organisatoriskt fristående sekretariat (men formell anställning i en medlemsorganisation) som svarar för den formella hanteringen av föreningens ärenden ledningsgrupp bestående av regiondirektör eller motsvarande från samtliga ingående organisationer. Utser tjänstemän till arbetsgrupper och förankrar arbetet i sina respektive organisationer. Möte minst fyra gånger per år arbetsgruppernas ledamöter kring särskilda uppdrag utses av medlemsorganisationerna och beslutas av ledningsgruppen

5 Nationellt gemensamt arbete Infrastrukturproposition nya 12-årsplaner Sverigeförhandlingen Sydsverige: systemanalys positionspapper gemensamt uppträdande remissmöte, Näringsdepartementet 30/3 Infrastruktur

6 ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Sverige” Interregional tillgänglighet Sammanknutet Sydsverige Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter

7 Mer information på www.regionsamverkan.se

8

9 Prioriterade frågor i Sydsverige: Interregional tillgänglighet Utbyggnad av stambanor Anslutande sidobanor Utbyggnadsordning

10 Prioriterade frågor i Sydsverige: Sammanknutet Sydsverige Underhåll, trimning och kapacitet på järnväg Uppgradering av sidobanor Koppling stad-omland Miljöanpassning Cykel

11 Prioriterade frågor i Sydsverige: Konkurrensmässiga och hållbara godstransporter ScanMed-korridoren Kopplingar mot Centraleuropa och mot öst Vägbärighet

12

13 Infrastrukturutskottets verksamhet 2017 1.Dialog och avstämning av arbetet med nationell plan och regionala planer 2018-2029 Hur behandlas sydsvenska frågor i nationell planering? Informationsutbyte och samordning av regionala planer Samverkan med Trafikverket 2. Beslutspåverkan gentemot regering, riksdag och Trafikverket med utgångspunkt från det sydsvenska positionspapperet Trafikverkets planupprättande Remiss Regeringens beredning och beslut 3. Informationsutbyte och dialog kring internationellt samarbete TEN-T, interregionala nätverk, projekten TENTacle och Scandria2Act 4. Dialog och avstämning av långsiktig utveckling av Sydsveriges kollektivtrafik och dess krav på insatser i infrastrukturen. Samverkan med utskottet för kollektivtrafik. 5. Dialog kring remisser i viktigare transportpolitiska frågor som kommer upp under året.


Ladda ner ppt "Dagordning 27/6 2016 1.Inledning 2.Orientering om Regionsamverkan Sydsverige 3.Trafikverkets arbete inför planeringsperioden 2018-2029 4.Diskussion om."

Liknande presentationer


Google-annonser