Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samproduktion och Forskningsfinansiering Källor - Möjligheter - Krav – Problem/utmaningar Anita Andler.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samproduktion och Forskningsfinansiering Källor - Möjligheter - Krav – Problem/utmaningar Anita Andler."— Presentationens avskrift:

1 Samproduktion och Forskningsfinansiering Källor - Möjligheter - Krav – Problem/utmaningar Anita Andler

2 Samproduktion – nytt koncept ?(KK-stift.) Gemensamt identifierar behov, möjligheter och problemGemensamt identifierar behov, möjligheter och problem Utifrån dessa gemensamt beslutar om hur aktiviteter ska genomförasUtifrån dessa gemensamt beslutar om hur aktiviteter ska genomföras Genomför dem så att resultaten skänker värde för alla inblandade parterGenomför dem så att resultaten skänker värde för alla inblandade parter = parternas kunskap och kompetens kompletterar och bygger på varandra

3 Finansieringskällor KK-stiftelsenKK-stiftelsen SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning)SSF (Stiftelsen för Strategisk Forskning) VR (Vetenskapsrådet)VR (Vetenskapsrådet) FASFAS RJRJ

4 Finansieringskällor – forts. VårdalstiftelsenVårdalstiftelsen CapioCapio STINT och SISTINT och SI NorFaNorFa Tillväxtverket/EUs strukturfonderTillväxtverket/EUs strukturfonder VG-regionenVG-regionen FörsäkringskassanFörsäkringskassan AlzheimerfondenAlzheimerfonden Många mindre stiftelserMånga mindre stiftelser

5 Möjligheter KK vs andra finansiärer KK vs andra finansiärer Regionala medel Regionala medel Får ut mera av investerade pengar genom att anlita finansierad forskare Får ut mera av investerade pengar genom att anlita finansierad forskare Skatteavdrag om motprestationSkatteavdrag om motprestation

6 Möjligheter – forts. Ökad kompetens för deltagande parterÖkad kompetens för deltagande parter Bättre produkter, tjänster etcBättre produkter, tjänster etc SamhällsnyttanSamhällsnyttan Ökad synlighet – PR-värdeÖkad synlighet – PR-värde Pengar genererar mera pengarPengar genererar mera pengar

7 Kraven Samproduktion ?!Samproduktion ?! Vetenskaplig höjd - forskningshöjdVetenskaplig höjd - forskningshöjd Tillräcklig bakgrund inom relevant områdeTillräcklig bakgrund inom relevant område Balans - delt. parter (sr, jr)Balans - delt. parter (sr, jr) Deltagande parter – klustretDeltagande parter – klustret GenomförbarhetGenomförbarhet

8 Kraven – forts. Vilka kan vara medfinansiärer och vilka inte? – var smart vid riggandet av projekt (t ex IT- vinkling)Vilka kan vara medfinansiärer och vilka inte? – var smart vid riggandet av projekt (t ex IT- vinkling) Externa parters commitmentExterna parters commitment MedfinansieringMedfinansiering Balanserad budget för projektetBalanserad budget för projektet TidsramarTidsramar

9 Problem = utmaningar Bifall eller avslagBifall eller avslag Att ”gå i väntans tider”Att ”gå i väntans tider” Tidshorisont – forskare 3 år, företag 1 årTidshorisont – forskare 3 år, företag 1 år Risktagande ?Risktagande ? Nytändning vid ev. nej-svar = re-use!Nytändning vid ev. nej-svar = re-use! Flera projektansökningar på gång samtidigtFlera projektansökningar på gång samtidigt

10 Summering – we can Viljan hos deltagande parterViljan hos deltagande parter Kraven många men kul utmaningKraven många men kul utmaning Många möjligheter finnsMånga möjligheter finns Problemen (*) är för att övervinnasProblemen (*) är för att övervinnas Stöd i ansökningprocessenStöd i ansökningprocessen Många goda exempelMånga goda exempel Omfattande nätverk, nat./int.Omfattande nätverk, nat./int. – yes we can ! *) strukt.fonder !!!


Ladda ner ppt "Samproduktion och Forskningsfinansiering Källor - Möjligheter - Krav – Problem/utmaningar Anita Andler."

Liknande presentationer


Google-annonser