Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Uppvärmningssystem Roland Jonsson, HSB:s Riksförbund Webbutbildning för att bli EEF-samordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Uppvärmningssystem Roland Jonsson, HSB:s Riksförbund Webbutbildning för att bli EEF-samordnare."— Presentationens avskrift:

1 EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Uppvärmningssystem Roland Jonsson, HSB:s Riksförbund Webbutbildning för att bli EEF-samordnare

2 Varför behövs ett uppvärmningssystem? Det är till för att kompensera för husets värmeförluster. Vilket innebär att ett dåligt isolerat hus behöver mer värme!

3 Ha inte för hög temperatur inne! Hur kan man då minska energianvändningen genom att reglera in värmesystemet? Vinsten ligger i att minska övertemperaturer. Om alla lägenheter har 21 o C så är det lagom.

4 Fråga 1 Vilket hus behöver mest värmeenergi? 1.Ett välisolerat hus 2.Ett dåligt isolerat hus 3.Ett passivhus

5 Spara energi! Om man kan sänka rumstemperaturen med 2 o C, från 23 o C till 21 o C spar man 15% av värmeenergin. Man hör ofta en siffra på 5% per grad. Det stämde förut och gäller pannor.

6 Olika typer av distributionssystem Det finns 3 typer av distributionssystem: Ett-rörssystem Tvårörssyetem Tichelmann

7

8

9 Ovanligt i Sverige (Självbalanserande)

10 Fråga 2 Hur mycket kan minska värmeenergin om man sänker temperaturen 2 grader? 1.5 % 2.10 % 3.15 %

11 Checklista Det brukar börja med att någon har det kallt. Har alla kallt? Vad är kallt; 21 o C eller 23 o C? Kolla temperaturen Logga i ett par lägenheter Kolla temperaturerna till och från stammarna Är det allt längst ner eller högst upp? Har det nyligen gjorts åtgärder på ventilationen Är pumpen bytt? Har andra åtgärder utförts? Är det höst?

12 Är anläggningen gammal? Om anläggningen är äldre än 20-25 år kan det vara lönt att uppgradera. Tekniken har gått framåt! Byt termostater efter 10-15 år Byt till en tryckstyrd pump i energiklass A Ålder inte intressant Lönsamt ändå!

13 Anpassas uppvärmningen efter behovet? Om man tilläggsisolerar huset så sparas ingen energi utan det gör först när värmesystemet justeras in Samma sak gäller fönster Justering av ventilation

14 Fråga 3 Varför kan det vara lönsamt att byta pump i uppvärmningssystemet? 1.Nya pumpar är energieffektivare 2.Nya pumpar är ofta billiga 3.Nya pumpar bullrar mindre

15 Är energianvändningen hög? Utnyttja vädret eller en värmekamera Man kan hitta mycket eneregislöseri om man är lite observant.

16 Är energianvändningen hög? Säkert mer lönsamt att byta kulverten än att isolera fasaden

17 Är energianvändningen hög? Vilken temperatur reglerar termostaten?

18 Att tyda tecken Vad är normalt och för vem

19 Vanliga driftåtgärder Kontrollera vart värmen tar vägen Mät temperaturen i flera lägenheter. Kontinuerlig loggning. Driftövervakning De 4 stegen Stoppa slöseriet Ta bort allt onödigt Effektivisera Titta på effekten Energieffektivisera Byt till energisnålare utrustning Titta på tillförseln

20 Sammanfattning Innan man dimensionerar uppvärmningssystemet är det viktigt att se över energibehovet i byggnaden. Det lönar sig att först utföra åtgärder som minskar energibehovet, innan man tilläggsisolerar eller renoverar fönstren. Det är viktigt att prata med den driftansvarige när det gäller uppvärmningen; många frågor och problem har att göra med hur brukarna beter sig. Det kan vara allt ifrån att man har lite för hög temperatur till att termostaterna håller på att rasa samman eller att pumparna är alldeles för gamla och ineffektiva. Lista över EEF-företag och vad de erbjuder för tjänster eller produktområden finns på hemsidan. Arbeta gärna tillsammans med andra företag för att komplettera era kunskaper så att ni tillsammans täcker helheten. På så vis åstadkommer ni en bra lösning för kunderna.


Ladda ner ppt "EEF:s 6 steg till Energieffektivisering Delkurs Uppvärmningssystem Roland Jonsson, HSB:s Riksförbund Webbutbildning för att bli EEF-samordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser