Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BUP Lund Subteam för ångest- och tvångstillstånd Matti Cervin, leg psykolog, doktorand Elin Olsson, leg psykolog.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BUP Lund Subteam för ångest- och tvångstillstånd Matti Cervin, leg psykolog, doktorand Elin Olsson, leg psykolog."— Presentationens avskrift:

1 BUP Lund Subteam för ångest- och tvångstillstånd Matti Cervin, leg psykolog, doktorand Elin Olsson, leg psykolog

2 Vad ska vi berätta om?  Vilka vi är  Vad vi gör  Bedömningsstruktur  Forskning om vad som “driver” tvångs- och ångestsymptom hos barn och ungdomar – underliggande mekanismer och processer

3 Vilka är vi?  Elin Olsson, leg psykolog, blivande doktorand  Matti Cervin, leg psykolog, doktorand  Magnus Lindvall, specialistläkare, docent, handledare  Sean Perrin, docent, bihandledare (inte här) Personer som hjälper till:  Tove Nordström, PTP-psykolog  Sofie Folger, PTP-psykolog  Malin Svärd, ST-läkare  Elin Wijk, ST-läkare

4 Vad gör vi?  Arbetar kliniskt med barn och ungdomar på allmänpsykiatriska mottagningar inom Lunds barn- och ungdomspsykiatri (alla utom Sean).  Forskning om underliggande transdiagnostiska och diagnosspecifika mekanismer/processer vid OCD och ångesttillstånd (GAD, paniksyndrom, social fobi, separationsångest, svåra fobier).  Forskning om hjärnstamsfunktion och användbarheten av hjärnstamsaudiometri vid diagnostik av och prediktion vid barnpsykiatriska tillstånd (ADHD, AST, OCD, ångesttillstånd).  I forskningen är vi intresserade av OCD som ett heterogent tillstånd − > bedömningsfasen viktig.

5 Bedömningsstruktur  Samtliga patienter som av sjuksköterska via telefonintervju screenar positivt för OCD/ångest skickas till oss.  4-5 OCD-patienter och 5-7 ångestpatienter/månad (vår mottagning)  OCD som ett heterogent tillstånd:  symptomdimensioner  kärnaffekter  (autogena/reaktiva tvång)  (med eller utan tics)  (debutålder, pre-/post-pubertet)

6 Bedömningsstruktur  Instrument:  The Dimensional Yale-Brown Obsessive- Compulsive Scale (DY-BOCS)  CY-BOCS symptomskattning, present + lifetime high  The Obsessive-Compulsive Core Dimensions Interview Revised (OC-CDI-R)

7 DY-BOCS - fördelar  Undvikande är medräknat.  Tydligare kring koverta tvångshandlingar.  Tvångstankar och tvångshandlingar mäts tillsammans.  Semistrukturerad intervju – bra inför behandling  Separata skattningar på varje bejakad symptomdimension (tid, obehag, inverkan) – bra för forskning och uppföljning  Aggressiva tvång (ansvar, skada, katastrof)  Tabutankar  Symmetritvång  Renlighetstvång  (Hoarding)  Övriga (somatiska, övernaturlighet, nummer o.s.v.)

8 OC-CDI-R  DY-BOCS utgår från symptom, OC-CDI-R utgår från vilka emotioner som driver symptom:  Harm avoidance  Incompleteness  Revised − > Disgust

9

10 Grundmekanismer  Kognitiv kontroll - “hot & cold”  Inhibera irrelevanta stimuli  Reglera arbetsminne och uppmärksamhet under affektivt påslag

11 Grundmekanismer  Emotionsreglering - implicit & explicit (kognitiv/lingvistisk)

12 Grundmekanismer  Nedsatt förmåga till inre perception − > ökat behov av extern bekräftelse/nedreglering

13 Grundmekanismer  Om vi hittar intressanta resultat vill vi gå vidare med att kombinera beteendemått och hjärnavbildning.  Vi vill också undersöka eventuella kopplingar till behandlingsutfall (Elins doktorandprojekt - kanske).

14 Sammanfattning  Dimensionalitet i tvångssymptom  Kärnaffekter  Kognitiv kontroll, emotionsreglering och inre perception  Hjärnstamsfunktion/-audiometri (kontakta Magnus) Om andra är intresserade delar vi gärna med oss av bedömningsmaterial, testparadigm och erfarenheter. Mejla! Tack!


Ladda ner ppt "BUP Lund Subteam för ångest- och tvångstillstånd Matti Cervin, leg psykolog, doktorand Elin Olsson, leg psykolog."

Liknande presentationer


Google-annonser