Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Specialmottagningen BUP Göteborg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Specialmottagningen BUP Göteborg"— Presentationens avskrift:

1 Specialmottagningen BUP Göteborg
Kristina Näsström, Isa Vickhoff, Lena Wallin

2 Lite om mottagningen 2001 OCD-mottagning
2008 Utökat uppdrag: Bipolär sjukdom & psykos  2011 Selektiv mutism, OCD-relaterade tillstånd, Tourettes

3 Lite om mottagningen Antal remisser 2015: 173 st
Antal pat på mottagningen 2015: 284 st Yrkeskategorier: 1.5 sjuksköterska, 2.5 psykolog, 0.5 socionom, 1.5 läkare

4 NordLOTS Nordic Longterm treatment study 2008-2012
3-års uppföljning Danmark, Norge och Sverige 269 barn mellan 7-17 år, Md 13 år 241 st fullföljde Tidigare studie multicenterstudie i USA, sk POTS studien, ocd behandling med bara medicin och medicin och KBT. Medicin och KBT visade sig ge det bästa resultatet. Ett överraskande gott resultat .En behandlingsmanual framställdes av en grupp forskare(March o Mullen) i USA, senare med tillägg av föräldrainterventioner, (Piacentini mfl.) Denna översattes och anpassades till nordiska förhållanden.

5 Flow-chart NordLOTS Baseline: Diagnostic evaluation OCD
CBT 14 sessions Step 1: Responders None-responders Randomization Step 2: Continued CBT SSRI Step 3: Follow-up Finish line after 3 years

6 Flow-chart NordLOTS Baseline: Diagnostic evaluation OCD
CBT 14 sessions Step 1: Responders None-responders Randomization Step 2: Continued CBT SSRI Responders None-responders Responders None-responders Step 3: SSRI Atypical antipsychotic Follow-up Follow-up Finish line after 3 years

7 Resultat fram tills nu Steg 1, 175st (72%) responderade
50 st gick vidare till steg 2 22 st randomiserades till läkemedel 28 st till fortsatt 10 KBT sessioner 20 st responderade i steg 2 (40%) Steg 3 vet vi inte något om ännu (för få för att göra beräkningar). Uppföljning 6, 12, 24 och 36 mån: Fortsatt förbättring Uppföljningar 6 mån, 12 mån 24 mån och 36 mån efter avslutad behandling. Sett att många fortsätter att förbättras efter avslut. Finns tecken som tyder på att undervikt bidrar till dålig respons i behandlingen. Icke respons efter steg 1. Ha koll på de som begränsar mat pga. av bakterier, illamående. Finns inte mycket som stöder att läkemedel har särskilt god effekt. Genomsnitt före: 24,6 p cy-bocs Efter: 11,4 p Steg 3: Ca 5-6 st individer

8 Gruppbehandling för ungdomar med OCD
BUP Århus Bygger på Nordlots-manualen 13-18 år. 8 deltagare. Innehåll: - 13 sessioner + 2 booster 2 föräldraträffar – 3 individuella familjesamtal

9

10 Innehåll grupp Psykopedagogik
Individuell kartläggning symptomhierarki, målformulering Parvis exponering, hemuppgifter, föräldramedverkan Återfallsprevention

11 Resultat OCD-grupp Grupp vt 2015 Responder: 5 av 7 . Genomsnittlig symptomminskning: Medel: 7,4 cy-bocs-poäng Median: 8 p Grupp ht 2015 Responder: 4 av 6. Genomsnittlig Symptomminskning: Medel: 8,5 p Median: 11 p Två nya grupper pågående vt 2016 13-16 år

12


Ladda ner ppt "Specialmottagningen BUP Göteborg"

Liknande presentationer


Google-annonser