Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringsstrategi Stockholm Januari 2016. Vilka är Sveriges MotorCyklister ? En intresseorganisation för alla som kör motorcykel på väg 70 000 medlemmar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringsstrategi Stockholm Januari 2016. Vilka är Sveriges MotorCyklister ? En intresseorganisation för alla som kör motorcykel på väg 70 000 medlemmar."— Presentationens avskrift:

1 Parkeringsstrategi Stockholm Januari 2016

2 Vilka är Sveriges MotorCyklister ? En intresseorganisation för alla som kör motorcykel på väg 70 000 medlemmar av 270 000 MC-ägare Viktigaste frågan är trafiksäkerhet Viktigast för säkerheten bland motorcyklister i Stockholm är att få köra MC i bussfil, bättre underhåll och god tillgång på MC- parkeringar* * Enkätundersökning om MC-användning i Stockholm 2015

3 Motorcyklar och moped klass I är smarta fordon! MC/moped (PTWs)kan inte jämställas med personbil MC/moped är yteffektiva färdmedel MC/mopeder behövs också om staden ska växa Det är inte MC/moped som stjäl plats för parkering i gatuutrymmet, som bidrar till ökad söktrafik och köer i Stockholm Se motorcyklar och mopeder som en del av lösningen – inte som ett problem!

4 Varför pendlar man med MC/moped i Stockholm? Pendling= viktigaste användningsområdet för MC av ägarna i Stockholms län Orsak -man spar tid och slipper stå i köer Också viktigt: undantag från trängselskatt och gratis MC-parkeringar i Stockholm Pendling på MC/moped i storstäder vanligt i hela världen MC/moped ett alternativ för de köpsvaga MC/moped – vettigt för de som inte klarar livspusslet genom cykla, gå och resa med SL

5 Titta på andra länder! Paris: ökat resande med MC spar tid, pengar och miljö Belgien: Om 10% av bilisterna kör MC istället minskar köerna med 40% OECD nov 2015: avgiftsfri parkering i Stockholm är ett bra styrmedel för att få fler att välja MC/moped istället för bil EU-parlamentet okt 2015: MC/moped är en del av lösning på trängseln i EUs städer Parkeringsutredningen 2006: MC/moped en del av lösning på trängsel – generösa villkor bra!

6 Motorcyklar och moped klass I saknas i underlaget Stockholms stad har glömt bort motorcyklar och mopeder i underlaget Motorcyklar och moped klass I nämns endast i samband med avgift – konsekvensanalys saknas Vad betyder egentligen avgiftsförslaget för MC och moped klass I- ska alla MC-parkeringar upphöra? Ska MC/moped klass I stå i bilrutor? Ska alla MC/moped betala i en ruta, dvs 1-10 stycken? Hur är avgiften framräknad för motorcykel? Avgiftsförslaget= högst i världen för MC/moped

7 Hur många får plats i en ruta?

8 MC/mopeder kan parkera där inte bilar kan stå

9 MC/moped (PTWs) parkerar gratis i hela världen Bilder från UK, Frankrike och Australien

10 MC och moped är inte en bil Var ska man förvara boendetillstånd? Infartsparkeringar funkar inte-var förvara skyddsutrustning? Inga krav ställs på MC-parkeringar vid nybygge Inga krav ställs på MC-parkering i P-hus Information om eventuella betalningskrav viktigt vid varje P-plats viktigt

11 MC/moped jämförbara med cykel!

12 SMC:s förslag Återremiss av förslaget- analys saknas Vad innebär avgiftsförslaget för MC och moped klass I? Bjud in motorcyklister i fokusgrupperna Använd studier, forskning och statistik om motorcyklar och moped klass I i Stockholm Se över avgiftsnivåerna för MC och moped

13 Tack för ordet! Kontakta oss gärna! Olle Henriksson, ordförande SMC Stockholm, ordforande@smcstockholm.se tel: 0703-5963224ordforande@smcstockholm.se Maria Nordqvist, politisk sekreterare SMC, maria.nordqvist@svmc.se, 070-5383938 maria.nordqvist@svmc.se


Ladda ner ppt "Parkeringsstrategi Stockholm Januari 2016. Vilka är Sveriges MotorCyklister ? En intresseorganisation för alla som kör motorcykel på väg 70 000 medlemmar."

Liknande presentationer


Google-annonser