Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vanliga problem med ”kiss och bajs” under barnaåren! Maria Cederblad Leg. Sjuksköterska Doktorand.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vanliga problem med ”kiss och bajs” under barnaåren! Maria Cederblad Leg. Sjuksköterska Doktorand."— Presentationens avskrift:

1 Vanliga problem med ”kiss och bajs” under barnaåren! Maria Cederblad Leg. Sjuksköterska Doktorand

2 Vad kommer jag att prata om 1.Enures 2.Daginkontinens 3.The bladderthe bowel 3.The bladder and the bowel – partners in crime

3 2104 681214161820 Ålder % 2 4 6 8 10 12 14 Hur vanligt är nattväta?

4 Alla barn 100% Barn som varken kissar eller bajsar på sig, 85% Barn som bajsar på sig, 5% Barn som kissar i sängen,10% Barn som kissar på sig dagtid, 5% Frekvens av kiss/bajsproblem hos 7-åringar

5 Vad beror nattväta / enures på?

6 Urinproduktionen Blåsfunktionen Sömnen (psykiatri) Nattvätans egentliga orsaker

7 Urinproduktionen

8 Torr natt

9 Enures

10 Urinblåsan

11 Normal blåsfunktion

12 Överaktiv blåsa

13 Watanabe H & Azuma Y. A proposal for a classification system of enuresis based on overnight simultaneous monitoring of electroencephalography and cystometry. Sleep 1989; 12: 257-64 detrusoraktivitet Torra barn En del barn med enures Andra barn med enures kväll nattmorgon * ** * * * * * = kiss!

14 Sömnen

15 ?AB C DEF Antal barn ? = vet inte A = mycket lätt B = lätt C = varken lätt eller svårt D = svårt E = mycket svårt F = nästan omöjligt 100 200 300 400 500 2 4 6 8 10 12 14 16 Torra barn Våta barn Svar på frågan ” hur lätt eller svårt är det att väcka dig på natten?” Subjektivt sömndjup

16 Wolfish NM, et al. Elevated sleep arousal thresholds in enuretic boys: clinical implications. Acta Pædiatr 1997; 86: 381-4 Väckningsförsök med 120 dB ljudstyrka under olika sömnstadier 40% av de torra barnen vaknade 9% av de nattvätande barnen vaknade Objektivt sömndjup

17 Daginkontinens! En orolig blåsa som vill tömma sig vid små urinmängder i kombination med att barnet har svårt att uppfatta signalerna från blåsan i tid.

18 Inkontinens Enures Urinvägs- infektioner Magont Enkopres Tarmen trycker på blåsan Man måste gå och knipa stup i kvarten Förstoppning Detrusoröveraktivitet Tarmens roll

19

20 Kan vara asymtomatiskt! Magont eller illamående, t ex efter måltid Enkopres Hård avföring Glesa tarmtömningar* Välfylld buk (svårvärderat) Formad faeces p.r. utan bajsnödighet* närmast patognomont! *närmast patognomont! Tecken på förstoppning

21 Behandla förstoppningen först!

22 Utredning vid enures Anamnes Kissvanor, avföringsvanor, inkontinens, törst, sömndjup Status Extremitetsreflexer, genitalia (fimos?) Prover Urinsticka (diabetes? UVI?) Blodprover, röntgen Nej!

23 EnureslarmetDesmopressinAntikolinergika Imipramin Uroterapi 1a hand 2a hand 3e hand Enuresbehandling

24 Uroterapi mot enures? Kruse S, et al Scand J Urol Nephrol 1999 Goda effekter, men svårt att skilja ut effekten av uroterapin från effekten av larmet/desmopressin Pennesi M, et al J Urol 2004 Många drop-outs Robson LM & Leung AK. J Natl Med Assoc 2002 Många drop-outs, inte imponerande effekt Inte evidensbaserat (än?)

25 Enureslarmet Nye J (1830): an apparatus that delivers an electric shock when in contact with urine Pfaundler M (1904): first (?) description of the acoustic enuresis alarm TNe 10

26 Torr natt Desmopressin

27 EnureslarmetDesmopressinAntikolinergika Imipramin Uroterapi 1a hand 2a hand 3e hand Enuresbehandling

28 ”Varje nattlig blåstömning motsvarar en sädesuttömning och beror på frustrerad sexualitet”

29

30 Enures och neuropsykiatri Enures/inkontinens överrepresenterat vid ADHD Koppling ev via autonoma nervsystemet/hjärn- stamsstörning Svårare med larmbehandling vid ADHD Viss koppling mellan enures och nattskräck- somnambulism etc

31 Enures och psykosociala problem Barn med enures ofta ängsliga Skolproblem ngt överrepresenterade (?) Eventuell koppling till kriminalitet (?) Vid sekundär enures viss koppling mellan familjehändelser och återfall Dåligt självförtroende vanligt, men går över när barnet blir torrt Problemen oftare orsakade av enuresen än tvärtom Ingen eller liten koppling till sociala faktorer Daginkontinens leder till mer psykologiska problem än ren nattväta Sämre behandlingsresultat vid sociala problem i familjen

32 Tack!


Ladda ner ppt "Vanliga problem med ”kiss och bajs” under barnaåren! Maria Cederblad Leg. Sjuksköterska Doktorand."

Liknande presentationer


Google-annonser