Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rittig S, et al. Abnormal diurnal rhythm of plasma vasopressin and urinary output in patients with enuresis. Am J Physiol 1989; 256: F664-71 Nattlig polyuri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rittig S, et al. Abnormal diurnal rhythm of plasma vasopressin and urinary output in patients with enuresis. Am J Physiol 1989; 256: F664-71 Nattlig polyuri."— Presentationens avskrift:

1 Rittig S, et al. Abnormal diurnal rhythm of plasma vasopressin and urinary output in patients with enuresis. Am J Physiol 1989; 256: F664-71 Nattlig polyuri dag natt urinproduktion Torra barn Barn med enures Vasopressin TNe -06

2 Watanabe H & Azuma Y. A proposal for a classification system of enuresis based on overnight simultaneous monitoring of electroencephalography and cystometry. Sleep 1989; 12: 257-64 Nattlig detrusoröveraktivitet detrusoraktivitet Torra barn En del barn med enures Andra barn med enures kväll nattmorgon * * ** * * * * * * = kiss! TNe -06

3 ?AB C DEF Antal barn ? = vet inte A = mycket lätt B = lätt C = varken lätt eller svårt D = svårt E = mycket svårt F = nästan omöjligt 100 200 300 400 500 2 4 6 8 10 12 14 16 Torra barn Våta barn Svar på frågan ” hur lätt eller svårt är det att väcka dig på natten?” Subjektivt sömndjup TNe -06

4 Olika sorters nattväta Diures- beroende enures – desmopressin hjälper Detrusor- beroende enures – desmopressin hjälper inte larmet hjälper ibland Polyuri Detrusor- över- aktivitet Djup sömn Daginkonti- nens Urgency Nokturi Enures God sömn TNe -06

5 Inga dagtida symtom, åtminstone inte inkontinens Ökad törst förekommer Sängen ofta sjöblöt Normal blåsvolym Desmopressin hjälper, åtminstone partiellt Larmet hjälper ibland Diuresberoende enures TNe -06

6 Ofta dagtida symtom, åtminstone urgency Ofta vått flera gånger per natt Liten blåsvolym Desmopressin hjälper inte, åtminstone inte ensamt Larmet hjälper ofta Antikolinergika hjälper ibland Koppling till förstoppning Detrusorberoende enures TNe -06

7 Utredning vid enures Anamnes Kissvanor, avföringsvanor, inkontinens, törst, sömndjup Status Extremitetsreflexer, genitalia (fimos?), ryggslut (spina bifida?) Prover Urinsticka (diabetes? UVI?) Blodprover, röntgen Nej! TNe -06

8 Goda kiss-, bajs- och drickvanor! Kissa 5-6 ggr/dagligen Drick mycket på dagen och lite på kvällen Barnet bestämmer: Skall nattvätan behandlas alls? Blöja eller lakansskydd? Berätta för bästa kompisen Väckningsschema onödigt Behandling, steg 1: kloka råd TNe -06

9 Fördelar Hjälper i minst ca 65% av fallen Kurativ potential Ofarligt Billigt Nackdelar Effekten dröjer Krångligt, arbetskrävande Hjälper bara mot frekvent enures Enureslarmet TNe -06

10 Fördelar Hjälper i 50-70% av fallen Snabb effekt Enkelt Nackdelar Botar sällan Dyrt Risk (liten) för vattenintoxikation Desmopressin (Minirin®) TNe -06

11 Riktlinjer Information! Uppföljning! Förälder ska sova i samma rum Gör inte uppehåll över helgerna Ett larm per natt räcker Kör tills det blivit 14 torra nätter i rad Ingen effekt alls efter 6 veckor: sluta! Återfall ofta lätta att behandla Enureslarmet TNe -06

12 Dosering 120 - 240 (-360) ug po (alt 20-40 ug nasalt) tn Riktlinjer Testperiod 14 d med full dos (provförpackning!) Varje kväll eller bara “viktiga nätter” Uppehåll 1 v var tredje månad Håll igen på drickandet! Desmopressin (Minirin®) TNe -06

13 Svårbehandlad enures = Enures som inte svarar på vare sig larmet eller desmopressin Ca 25% av alla barn med enures (?) Ofta samtidiga dagproblem Hyperaktiva/okoncentrerade barn överrepresenterade TNe -06

14 Fördelar Hjälper (nog) ca 40% av “terapiresistenta” barn Ganska ofarligt Nackdelar Effekten dröjer Risk för UVI (fr a flickor) Biverkningar (fr a förstoppning!) Krångligare uppföljning (residualurin) Behandling krävs i regel lång tid (månader-år) Tolterodin (Detrusitol®) TNe -06

15 Dosering (vid isolerad nattväta) 2 mg 1-2 (-3) tabl tn Överväg att kombinera med desmopressin från början Riktlinjer Uteslut/behandla först förstoppning Utvärdera efter 2 mån Vid partiell effekt: lägg till desmopressin Behandling brukar behövas i 6-12 mån Trappa ut långsamt (0,5 tabl/v) Regelbundna toalettvanor Uppehåll och residualurinbestämning vid UVI Vid långvarig beh, följ residualurin Noggrann tandborstning (salivhämmande) Tolterodin (Detrusitol®) TNe -06

16 Polyuri Detrusor- över- aktivitet Djup sömn Daginkonti- nens Urgency Nokturi Enures God sömn Diures- beroende enures Desmopressin hjälper Detrusorberoende enures. Antikolinergika hjälper ibland Detrusor- och diuresberoende enures Desmopressin + antikolinergika Hjälper ibland Subgruppering (igen) TNe -06

17 Snarkare Abrasio/tonsillektomi? Barn med lågfrekvent enures Larmet olämpligt Vid behovsmedicinering Barn med ADHD/DAMP Larmet svårt Imipramin ofta bra? Speciella patientgrupper TNe -06

18 Extra svårbehandlad enures Kombinationsbehandling? Nytt försök med larmet? Byt antikolinergikum? Högdos desmopressin? Imipramin (Tofranil®)? Abrasio/tonsillektomi? Utred dold förstoppning? TNe -06

19 Imipraminbehandling vid extra terapiresistent enures Barn med synnerligen terapiresistent nokturn enures 49 Torra 22 (46%) Halvtorra 9 (19%) Ingen effekt 17 (35%) Tolerans- utveckling 10 (20%) 5 5 TNe -06

20 Placebo Tolterodin Imipramin Tolterodin Imipramin 5 v desmopressin 2 v baseline 2 v Jämförelse imipramin-tolterodin-placebo Tolterodin 1-2 mg vs imipramin 25-50 mg

21 TNe -06 Jämförelse imipramin-tolterodin-placebo 14 12 10 8 6 4 2 0 Wet nights out of 14 Placebo Tolterodine Imipramine NS P<0.05 Placebo 11.3 ± 4.0 Tolterodine 10.5 ± 4.0 Imipramine 8.2 ± 5.0

22 TNe -06 Jämförelse imipramin-tolterodin-placebo Helt torra på imipramin >50% effekt av imipramin >50% effekt av båda läkemedlen Ingen effekt Drop-out (biverkningar) Spontant torr 26 16 5 2

23 Imipramin (Tofranil®) Biverkningar, risker Hjärttoxiskt vid rytmrubbningar eller överdos Illamående, svettningar, hjärtklappning förekommer Humörförändringar hos ca 10% Dosering 25 mg 1-2 tabl tn Riktlinjer Ge aldrig till barn med hjärtrytmrubbningar! Skall förvaras inlåst! Utvärdera efter 1 mån Behandling brukar behövas i 6-12 mån Minst 2 v uppehåll minst var 3:e månad (toleransrisk) Trappa ut långsamt (0,5 tabl/v) TNe -06

24 Kisslarmet (bot) Desmopressin (behandling) Anti- koliner- gika Rensa magen! Komb antikol + desmo Imipra- min Alla barn med enures ? Hur många kan vi hjälpa? TNe -06

25 Alternativ till imipramin? Reboxetin: Modernt antidepressivum med selektivt noradrenerg effekt Aldrig tidigare testat mot enures Ingen kardiotoxicitet eller andra farliga biverkningar

26 TNe -06 43 barn 37 pojkar, 6 flickor ålder 7-26, medel 10,5 år Svår enures utan samtida daginkontinens Alla hade utan framgång prövat allt av nedanstående: Alarm, desmopressin, uroterapi, anticholinergika Utvärdering av reboxetin

27 TNe -06 Utvärdering av reboxetin 14 16 10 3 43 Torra på monoterapi Torra på kombination reboxetin + desmopressin Ingen effekt Behandlingsavbrott pga biverkningar (humörsvängningar, illamående)

28 Enures- larmet Imipramin Tolterodin (+ desmo- pressin?) Blås- träning Högdos desmo- pressin Abrasio, tonsill- ektomi 1:a hand 2:a hand 3:e hand Vid kombinerad dag-/nattväta För välmotive- rade familjer Vid isolerad nattväta För hårda snarkare Laxering Desmo- pressin Vid partiell desmo- pressinrespons (?) Vid minsta tecken På förstoppning Vid tecken på detrusoröveraktivitet Något slags strategi TNe -06

29 Locus coeruleus Pons Hypo- thalamus Medulla oblongata Mesen- cephalon Pontina miktions- centrum Nucl supra- opticus Neuroanatomi TNe -06


Ladda ner ppt "Rittig S, et al. Abnormal diurnal rhythm of plasma vasopressin and urinary output in patients with enuresis. Am J Physiol 1989; 256: F664-71 Nattlig polyuri."

Liknande presentationer


Google-annonser