Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Normal blåsfunktion TNe -06. Flödeskurva Residualurin: 0 Blåsvolym: ca 30 + (30 x ålder) ml Normal blåsfunktion TNe -06.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Normal blåsfunktion TNe -06. Flödeskurva Residualurin: 0 Blåsvolym: ca 30 + (30 x ålder) ml Normal blåsfunktion TNe -06."— Presentationens avskrift:

1 Normal blåsfunktion TNe -06

2 Flödeskurva Residualurin: 0 Blåsvolym: ca 30 + (30 x ålder) ml Normal blåsfunktion TNe -06

3 Kisslista Normal blåsfunktion Dag 1Dag 2Dag 3 08 09 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 O O O O O O O O O O O O O O O UOUO O O O = kissning U = urgency V = lite våt W = mycket våt TNe -06

4 Överaktiv blåsa TNe -06

5 Flödeskurva Residualurin: 0 Blåsvolym: ofta låg Överaktiv blåsa TNe -06

6 Kisslista Dag 1Dag 2Dag 3 08 09 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 O O O O O O UOUO O O O O O O O UOUO O Överaktiv blåsa O O O O O UV U W UW U UOUO O O = kissning U = urgency V = lite våt W = mycket våt TNe -06

7 Gleskissning ! TNe -06

8 Flödeskurva Residualurin: Ja Blåsvolym: hög Gleskissning TNe -06

9 Kisslista Dag 1Dag 2Dag 3 08 09 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 O O = kissning U = urgency V = lite våt W = mycket våt O O O O O O O O O V Gleskissning UV UW TNe -06

10 Naturalförlopp Överaktiv blåsa Tömningsdysfunktion Gleskissning Alternativ 1 Alternativ 2 Gleskissning ”Lazy bladder” TNe -06

11 Andra typer av inkontinens Uretrovaginal reflux Typisk anamnes Ektopisk ureter Typisk anamnes Skrattinkontinens Typisk anamnes Enures Separat föreläsning Neurogen blåsrubbning Tömningssvårigheter, terapiresistent inkontinens, statusfynd TNe -06

12 Förstoppning – mekanismer Nedsatt rektal sensi- tivitet Oförmåga att relaxera bäcken- botten Dilaterad rektum och vänster- colon Lagring av bajs i rektum Man går och håller sig Man har annat att göra än att gå på toa Bajset blir torrt och hårt Anal- fissur Obehag- liga defeka- tioner TNe -06

13 Tarmen påverkar blåsan Detrusoröveraktivitet (tryck mot trigonum) Urgency Inkontinens Enures UVI Residualurin (2/3 av alla förstoppade barn?!) UVI Dyssynergi/tömningsdysfunktion UVI påverkan på övre urinvägar? TNe -06

14 Inkontinens Enures Urinvägs- infektioner Magont Enkopres Tarmen trycker på blåsan Man måste gå och knipa stup i kvarten Förstoppning Överaktiv blåsa Onda cirklar TNe -06

15 Anatomi TNe -06

16 Tömningsdysfunktion ! Varning! Kan vara neurogen blåsrubbning! TNe -06

17 Flödeskurva Residualurin: Ja Blåsvolym: variabel Tömningsdysfunktion TNe -06

18 Detrusorunderaktivitet Varning! Kan vara neurogen blåsrubbning! ! Bukpress TNe -06

19 Flödeskurva Residualurin: Ja Blåsvolym: mycket hög Detrusorunderaktivitet (fd ”lazy bladder”) TNe -06

20 Avflödeshinder ! Varning! Risk för UVI och njurskador! TNe -06

21 Flödeskurva Residualurin: Ja Blåsvolym: variabel Avflödeshinder Varning! Kan vara uretravalvel! TNe -06

22 Risksituationer Höga blåstryck Fr a vid neurogen blåsrubbning Risk för njurskada Upprepade pyelonefriter Risk för njurskada Kontinuerlig residualurin Risk för infektioner Vesikoureteral reflux Förmedlar bakterier och tryck upp till njuren TNe -06

23 Utredning vid inkontinens: anamnes Allmänt Tillväxt, neurologisk utveckling, genomgångna UVI Miktionsanamnes Miktionsfrekvens Urgency, smärtor, ”knep för att hålla sig”, strålen Inkontinensen: när? hur ofta? I vilka situationer? Enures? Tidsförlopp; har det alltid varit så här? Tarmanamnes Tarmtömningsfrekvens, enkopres, hård avföring, magont Psykologiskt ”Är det här ett stort problem för dig?” TNe -06

24 Kan vara asymtomatiskt! Magont eller illamående, t ex efter måltid Dålig aptit Enkopres Hård avföring Smärtsamma tarmtömningar Att då och då bajsa mycket stora lass Glesa tarmtömningar* Frekventa tarmtömningar! *närmast patognomont! Symtom på förstoppning TNe -06

25 Utredning vid inkontinens: status Allmänt (alla barn) Längd, vikt, blodtryck Buk (alla barn) Tecken på förstoppning? Genitalia (alla barn!) Eksem, fimos, läckage, skador Rektalpalpation (vid minsta misstanke på förstoppning) Faeces i ampullen? Sfinktertonus Neurologiskt (de flesta) Extremitetsreflexer, Babinski, ryggen TNe -06

26 Kan vara svårt att hitta! Välfylld buk (svårvärderat) Palpabel skybalasträng (svårvärderat) Formad faeces p.r. utan bajsnödighet* *närmast patognomont! Statusfynd vid förstoppning TNe -06

27 Utredning vid inkontinens: undersökningar Urinprov Alla barn Kisslistor Alla barn Flödesmätning + residualurin Åtminstone terapiresistenta barn, pojkar med cystit och flickor med upprepade cystiter Blodprover Nästan aldrig intressant, bara vid misstanke på njursvikt Ultraljud Efter pyelonefrit eller många cystiter Cystometri Vid misstanke på neurogen blåsrubbning Röntgen MRT spinalkanal vid neurogen blåsrubbning, urografi vid ektopisk ureter, MUC eller cystoskopi vid avflödeshinder hos pojkar TNe -06

28 Behandlingsstrategi Överaktiv blåsa Gleskiss- ning Tömnings- dysfunktion Basal uroterapi Antikoli- nergika Avancerad uroterapi Alfa- blockare? Botulinum- toxin? RIK? Ren inter- mittent kateteri- sering Dessutom: Behandla förstoppning Behandla UVI Detrusor- underaktivitet TNe -06

29 Information Förklara för barnet hur kroppen fungerar Kissvanor Regelbundna blåstömningar 6-7 ggr/dag Kissteknik Sitt ner med stöd för fötterna. Lugn och ro! Drickvanor Drick inte för lite! Uppföljning Kisslista Behandling steg 1: basal uroterapi TNe -06

30 Medicinsk behandling Först: minilavemang 3-4 dagar* Sedan: bulkmedel 3-4 veckor eller mer* Övrig behandling Regelbundna toalettvanor Dricka mycket vatten Dricka lite mjölk Äta fibrer Röra på sig Gå direkt till toaletten vid minsta nödighet *evidensbaserat Behandling av förstoppning TNe -06

31 Antikolinergika Bara aktuellt vid blåsöveraktivitet. Förbjudet vid residualurin Alternativ: oxybutynin (Ditropan®) och tolterodin (Detrusitol®)Fördelar Hjälper (nog) ca 50% av “terapiresistenta” barn Ganska ofarligt Nackdelar Risk för UVI Effekten dröjer Uppföljning krävs (res-urin) Biverkningar (fr a förstoppning!) TNe -06

32 Dosering Tolterodin 1-2 mg x 2-3 alt oxybutynin 2,5-5 mg x 2-3 Riktlinjer Uteslut/behandla först förstoppning Uteslut/träna först bort residualurin Blåsträningen måste fortsätta! Utvärdera efter 2 mån Behandling brukar behövas i 6-12 mån Trappa ut långsamt (0,5 tabl/v) Uppehåll och residualurinbestämning vid UVI Vid långvarig beh, följ residualurin Noggrann tandborstning (salivhämmande) Misstänk förstoppning vid gradvis försämrad effekt Antikolinergikabehandling TNe -06

33 Biofeedback Elstimulering Dagtidskisslarm Akupunktur Etc Avancerad uroterapi TNe -06

34 Residualurin ska bort Kiss och bajs hör ihop Kloka kissvanor kan alla lära ut Kisslistor är bra Titta på genitalia Pyelonefrit kan ge njurskador Avslutande käpphästar TNe -06


Ladda ner ppt "Normal blåsfunktion TNe -06. Flödeskurva Residualurin: 0 Blåsvolym: ca 30 + (30 x ålder) ml Normal blåsfunktion TNe -06."

Liknande presentationer


Google-annonser