Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

TNe -06 Normal blåsfunktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "TNe -06 Normal blåsfunktion."— Presentationens avskrift:

1 TNe -06 Normal blåsfunktion

2 Normal blåsfunktion Flödeskurva Residualurin: 0
TNe -06 Normal blåsfunktion Flödeskurva Residualurin: 0 Blåsvolym: ca 30 + (30 x ålder) ml

3 Normal blåsfunktion Kisslista O O O O O O O O = kissning U = urgency O
TNe -06 Normal blåsfunktion Kisslista Dag 1 Dag 2 Dag 3 08 09 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 O O O O O O O O = kissning U = urgency V = lite våt W = mycket våt O O O O O O UO O O O

4 TNe -06 Överaktiv blåsa

5 Överaktiv blåsa Flödeskurva Residualurin: 0 Blåsvolym: ofta låg
TNe -06 Överaktiv blåsa Flödeskurva Residualurin: 0 Blåsvolym: ofta låg

6 Överaktiv blåsa Kisslista O O O O O W UO U O O U O = kissning
TNe -06 Överaktiv blåsa Kisslista Dag 1 Dag 2 Dag 3 08 09 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 O O O O O W UO U O O U O = kissning U = urgency V = lite våt W = mycket våt O O O O UV O O O UW O O UO UV UO O O O

7 TNe -06 Gleskissning !

8 TNe -06 Gleskissning Flödeskurva Residualurin: Ja Blåsvolym: hög

9 Gleskissning Kisslista O O UW O = kissning UV U = urgency O
TNe -06 Gleskissning Kisslista Dag 1 Dag 2 Dag 3 08 09 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 O O UW O = kissning U = urgency V = lite våt W = mycket våt UV O O O O V O O O

10 Naturalförlopp Alternativ 1 Överaktiv blåsa Tömningsdysfunktion
TNe -06 Naturalförlopp Alternativ 1 Överaktiv blåsa Tömningsdysfunktion Alternativ 2 Gleskissning Gleskissning ”Lazy bladder”

11 Andra typer av inkontinens
TNe -06 Andra typer av inkontinens Uretrovaginal reflux Typisk anamnes Ektopisk ureter Skrattinkontinens Enures Separat föreläsning Neurogen blåsrubbning Tömningssvårigheter, terapiresistent inkontinens, statusfynd

12 Förstoppning – mekanismer
TNe -06 Förstoppning – mekanismer Nedsatt rektal sensi- tivitet Man har annat att göra än att gå på toa Dilaterad rektum och vänster-colon Man går och håller sig Lagring av bajs i rektum Obehag- liga defeka- tioner Bajset blir torrt och hårt Oförmåga att relaxera bäcken-botten Anal- fissur

13 Tarmen påverkar blåsan
TNe -06 Tarmen påverkar blåsan Detrusoröveraktivitet (tryck mot trigonum) Urgency Inkontinens Enures UVI Residualurin (2/3 av alla förstoppade barn?!) Dyssynergi/tömningsdysfunktion påverkan på övre urinvägar?

14 Onda cirklar Urinvägs- Inkontinens infektioner Förstoppning TNe -06
Enkopres Magont Tarmen trycker på blåsan Förstoppning Överaktiv blåsa Man måste gå och knipa stup i kvarten Enures Urinvägs- infektioner Inkontinens

15 TNe -06 Anatomi

16 TNe -06 Tömningsdysfunktion ! Varning! Kan vara neurogen blåsrubbning!

17 Tömningsdysfunktion Flödeskurva Residualurin: Ja Blåsvolym: variabel
TNe -06 Tömningsdysfunktion Flödeskurva Residualurin: Ja Blåsvolym: variabel

18 Detrusorunderaktivitet
TNe -06 Detrusorunderaktivitet Bukpress ! Varning! Kan vara neurogen blåsrubbning!

19 Detrusorunderaktivitet (fd ”lazy bladder”)
TNe -06 Detrusorunderaktivitet (fd ”lazy bladder”) Flödeskurva Residualurin: Ja Blåsvolym: mycket hög

20 TNe -06 Avflödeshinder ! Varning! Risk för UVI och njurskador!

21 Avflödeshinder Flödeskurva Residualurin: Ja Varning!
TNe -06 Avflödeshinder Flödeskurva Residualurin: Ja Blåsvolym: variabel Varning! Kan vara uretravalvel!

22 Risksituationer Höga blåstryck Upprepade pyelonefriter
TNe -06 Risksituationer Höga blåstryck Fr a vid neurogen blåsrubbning Risk för njurskada Upprepade pyelonefriter Kontinuerlig residualurin Risk för infektioner Vesikoureteral reflux Förmedlar bakterier och tryck upp till njuren

23 Utredning vid inkontinens: anamnes
TNe -06 Utredning vid inkontinens: anamnes Allmänt Tillväxt, neurologisk utveckling, genomgångna UVI Miktionsanamnes Miktionsfrekvens Urgency, smärtor, ”knep för att hålla sig”, strålen Inkontinensen: när? hur ofta? I vilka situationer? Enures? Tidsförlopp; har det alltid varit så här? Tarmanamnes Tarmtömningsfrekvens, enkopres, hård avföring, magont Psykologiskt ”Är det här ett stort problem för dig?”

24 Symtom på förstoppning
TNe -06 Symtom på förstoppning Kan vara asymtomatiskt! Magont eller illamående, t ex efter måltid Dålig aptit Enkopres Hård avföring Smärtsamma tarmtömningar Att då och då bajsa mycket stora lass Glesa tarmtömningar* Frekventa tarmtömningar! *närmast patognomont!

25 Utredning vid inkontinens: status
TNe -06 Utredning vid inkontinens: status Allmänt (alla barn) Längd, vikt, blodtryck Buk (alla barn) Tecken på förstoppning? Genitalia (alla barn!) Eksem, fimos, läckage, skador Rektalpalpation (vid minsta misstanke på förstoppning) Faeces i ampullen? Sfinktertonus Neurologiskt (de flesta) Extremitetsreflexer, Babinski, ryggen

26 Statusfynd vid förstoppning
TNe -06 Statusfynd vid förstoppning Kan vara svårt att hitta! Välfylld buk (svårvärderat) Palpabel skybalasträng (svårvärderat) Formad faeces p.r. utan bajsnödighet* *närmast patognomont!

27 Utredning vid inkontinens: undersökningar
TNe -06 Utredning vid inkontinens: undersökningar Urinprov Alla barn Kisslistor Alla barn Flödesmätning + residualurin Åtminstone terapiresistenta barn, pojkar med cystit och flickor med upprepade cystiter Blodprover Nästan aldrig intressant, bara vid misstanke på njursvikt Ultraljud Efter pyelonefrit eller många cystiter Cystometri Vid misstanke på neurogen blåsrubbning Röntgen MRT spinalkanal vid neurogen blåsrubbning, urografi vid ektopisk ureter, MUC eller cystoskopi vid avflödeshinder hos pojkar

28 Behandlingsstrategi Överaktiv Gleskiss- blåsa ning Dessutom:
TNe -06 Behandlingsstrategi Överaktiv blåsa Gleskiss- ning Tömnings-dysfunktion Basal uroterapi Detrusor-underaktivitet Antikoli-nergika Avancerad uroterapi Ren inter-mittent kateteri-sering Dessutom: Behandla förstoppning Behandla UVI Alfa-blockare? Botulinum-toxin? RIK?

29 Behandling steg 1: basal uroterapi
TNe -06 Behandling steg 1: basal uroterapi Information Förklara för barnet hur kroppen fungerar Kissvanor Regelbundna blåstömningar 6-7 ggr/dag Kissteknik Sitt ner med stöd för fötterna. Lugn och ro! Drickvanor Drick inte för lite! Uppföljning Kisslista

30 Behandling av förstoppning
TNe -06 Behandling av förstoppning Medicinsk behandling Först: minilavemang 3-4 dagar* Sedan: bulkmedel 3-4 veckor eller mer* Övrig behandling Regelbundna toalettvanor Dricka mycket vatten Dricka lite mjölk Äta fibrer Röra på sig Gå direkt till toaletten vid minsta nödighet *evidensbaserat

31 Antikolinergika Bara aktuellt vid blåsöveraktivitet.
TNe -06 Antikolinergika Bara aktuellt vid blåsöveraktivitet. Förbjudet vid residualurin Alternativ: oxybutynin (Ditropan®) och tolterodin (Detrusitol®) Fördelar Hjälper (nog) ca 50% av “terapiresistenta” barn Ganska ofarligt Nackdelar Risk för UVI Effekten dröjer Uppföljning krävs (res-urin) Biverkningar (fr a förstoppning!)

32 Antikolinergikabehandling
TNe -06 Antikolinergikabehandling Dosering Tolterodin 1-2 mg x 2-3 alt oxybutynin 2,5-5 mg x 2-3 Riktlinjer Uteslut/behandla först förstoppning Uteslut/träna först bort residualurin Blåsträningen måste fortsätta! Utvärdera efter 2 mån Behandling brukar behövas i 6-12 mån Trappa ut långsamt (0,5 tabl/v) Uppehåll och residualurinbestämning vid UVI Vid långvarig beh, följ residualurin Noggrann tandborstning (salivhämmande) Misstänk förstoppning vid gradvis försämrad effekt

33 Avancerad uroterapi Biofeedback Elstimulering Dagtidskisslarm
TNe -06 Avancerad uroterapi Biofeedback Elstimulering Dagtidskisslarm Akupunktur Etc

34 Avslutande käpphästar
TNe -06 Avslutande käpphästar Residualurin ska bort Kiss och bajs hör ihop Kloka kissvanor kan alla lära ut Kisslistor är bra Titta på genitalia Pyelonefrit kan ge njurskador


Ladda ner ppt "TNe -06 Normal blåsfunktion."

Liknande presentationer


Google-annonser