Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hållbara Ålidhem Staffan Andersson Docent i Energiteknik, Umeå universitet Utvärderingsansvarig (energi) Jimmy Vesterberg, Staffan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hållbara Ålidhem Staffan Andersson Docent i Energiteknik, Umeå universitet Utvärderingsansvarig (energi) Jimmy Vesterberg, Staffan."— Presentationens avskrift:

1 Hållbara Ålidhem Staffan Andersson Docent i Energiteknik, Umeå universitet Utvärderingsansvarig (energi) staffan.andersson@umu.se Jimmy Vesterberg, Staffan Andersson, Thomas Olofsson

2 Projektet Hållbara Ålidhem (AB Bostaden och Umeå Energi AB projektbärare) Delfinansierat av Delegationen för Hållbar Stadsutveckling (DHS)  Renovering av existerande bestånd  Nybyggnation (Ersättning efter brand)

3 Stadsdelen Ålidhem Byggdes 1966-1973 Stor andel hyreslägenheter Ung, internationell stadsdel Låga inkomster Relativt hög energi- användning

4 Renoveringar 27 huskroppar - Byggår 1970 – 1971 405 lägenheter - 30.000 m 2 BOA

5 Nybyggnation: Krav < 65 kWh/år o m 2, (Boa 5 625 m 2 )

6 Mål/vision för projektet Halverad energianvändning Förnyelsebar energi – satsning på solceller Upprustning av utemiljöer och gårdar Minska mängden hushållsavfall med 40 procent

7 Randvillkor Ekonomiskt och socialt hållbart  Maximalt 10-12 procent hyreshöjning  Ingen teknikjulgran – teknik/åtgärder för duplicering Ett lärande projekt  Uppföljning av vidtagna åtgärder  Umeå universitet (UmU) ansvarig för den energimässiga uppföljningen Inkluderande  Nya former för dialoger med boende  Operativ projektgrupp med representanter för AB Bostaden, Umeå Energi och UmU

8 Genomförda åtgärder Energibesparande åtgärder Nya sadeltak med tilläggsisolering Nya fönster och balkongdörrar Nya ventilationssystem med värmeåtervinning Installation av solceller, totalt 2 650 m 2 Installation av Echolog Nya undercentraler (EL- och värme) Laststyrning Ombyggnation av tvättstugor Övriga åtgärder Duschrum: stambyte och nya ytskikt Nya lägenhetsdörrar Ny målning av trapphus Upprustning av utvändig mark Förbättrad tillgänglighet

9 Mät för att lära Detaljerade mätningar under ett år av - Tillförd energi -Temperaturer, varmvattenanvändning etc. Om renovering - Både före och efter att åtgärderna vidtogs Jimmy Vesterberg, Staffan Andersson, Thomas Olofsson

10 Uppföljning och utvärdering Doktorand genom företagsforskarskolan, finansierad 50/50 (univ./ext.) Regelbundna träffar - återkoppling Dålig överensstämmelse mellan beräknad och verklig energianvändning Forskningsutmaning: Utveckla metoder för att förbättra beräknad energianvändning under projekteringsskedet.

11 Referens och pilothus

12 Utfall Referens kWh/år, m 2 Pilot kWh/år, m 2 Radiatorer98.366.2 Ventilation34.62.2 Total uppvärmning133.968.4 Hushållsel27.219.5 Fasighetsel8.37.4 Solceller2.3 Total elanvändning35.529.2 Varmvatten33.324.1 BBR-talet174,599,8 (- 43%) Besparingen i kWh lägre än beräknad.

13 Jimmy Vesterberg, Staffan Andersson, Thomas Olofsson

14

15 Nybyggnation Huvudsaklig förklaring till avvikelsen: Antagen hushållsel- och varmvattenanvändning. Jimmy Vesterberg, Staffan Andersson, Thomas Olofsson ByggnadVerklig användning Avtalad G2A87,265 G2B68,363 G2CD76,864 G2E87,664

16 Dialoger

17 Sammanfattning - Når inte helt fram till målet om 50% energieffektivisering. + Etablerat ett nära och förtroendefullt samarbete + Lärande hos alla inblandade parter + Etablerat en testbädd


Ladda ner ppt "Hållbara Ålidhem Staffan Andersson Docent i Energiteknik, Umeå universitet Utvärderingsansvarig (energi) Jimmy Vesterberg, Staffan."

Liknande presentationer


Google-annonser