Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om energseminariet. Energi- och klimatseminariet 2016 När: 17 maj! Fokus: Regional verkstad – informationsspridning och diskussion om valda problemställningar/möjligheter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om energseminariet. Energi- och klimatseminariet 2016 När: 17 maj! Fokus: Regional verkstad – informationsspridning och diskussion om valda problemställningar/möjligheter."— Presentationens avskrift:

1 Om energseminariet

2 Energi- och klimatseminariet 2016 När: 17 maj! Fokus: Regional verkstad – informationsspridning och diskussion om valda problemställningar/möjligheter. Tema: 10 år med energiintelligent – vad har hänt och vad behöver ske kommande 10 år? Förmiddag: Inledning, Nulägesanalys + Dalaresan Eftermiddag: 3-5 workshops 2 h + mingel

3 Verkstad - förslag 1 Arrangör: ByggDialogen Lån med finess - Finansieringsmodeller för energieffektivisering av småhus. Beskrivning av området/problemet: Stora insatser behöver göras framöver när det gäller det befintliga småhusbeståndet i Dalarna liksom nyproduktion av småhus för att klara de kommande energimålen. För att stimulera villaägare att bygga energieffektiva småhus samt att utföra energieffektiva renoveringar på äldre hus har olika finansieringsmodeller börjat dyka upp på marknaden. Exempel på detta är Norrbottens Sparbank som tagit fram en ny lånemodell med särskilda boendekalkyler anpassade för lågenergihus samt länsstyrelsen i Västmanland som tillsammans med ett antal banker, arbetat fram en modell för utvärdering av energieffektiviseringsprojekt. Intresse finns även från Leksands Sparbank att vara med som en partner i utvecklingen. Syfte: Att stimulera utvecklingen av att bygga energieffektiva småhus samt att utföra energibesparande åtgärder på äldre hus. Huvudsaklig målgrupp: Energirådgivare och andra intressenter för småhusbyggandet.

4 Verkstad - förslag 2 Arrangör: ByggDialogen Effektiva renoveringsprocesser av flerbostadshus Beskrivning av området/problemet: Regeringen har tillsammans med vänsterpartiet beslutat att satsa en miljard om året på upprustning av miljonprogrammet. Stödet skall gå till fastighetsägare som genomför omfattande renoveringar med kravet att det skall leda till betydande energieffektivisering utan att hyrorna chockhöjs. NRC, Nationellt renoveringscentrum i Lund har en viktig roll i detta då de stöttar olika aktörer inom byggbranschen i genomförandet av en effektiv renoveringsprocess, att befintliga byggnader blir energieffektiva och att deras funktion bibehålls eller förbättras för att möta brukarnas och myndigheternas krav. Minna Glemma Lundvall från ÅF och Petter Börjesson, VD Gagnefbostäder, berättar om sitt arbete med att fram olika strategier för energieffektiv renovering av flerbostadshus. ByggDialog Dalarna vill i och med detta arrangemang samla in förslag på gemensamt projekt och delges aktuella/framtida renoveringsobjekt. Syfte: Att hitta strategier och metoder för effektiva renoveringsprocesser av flerbostadshus. Huvudsaklig målgrupp: Fastighetsägare.

5 Verkstad - förslag 3 Arrangör: Hållbara energisystem Hållbara energisystemet ur ett fastighetsperspektiv Beskrivning av området/problemet: Det behövs mer samarbete mellan fastighetsägare och energibolag för systemeffektiv energieffektivisering som är bra för miljön och plånboken. Fastighetsägare är viktiga för att få till laddinfrastruktur för elbilar och för installation av solceller och solvärme – frågor som även energibolag arbetar med. Samverkan mellan fastighetsägare och energibolag behöver förbättras även utifrån detta. Syfte: Att diskutera hur vi genom samverkan mellan fastighetägare och energibolag kan få till mer laddinfrastruktur, solceller, solvärme och systemeffektiv energieffektivisering. Huvudsaklig målgrupp: Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och energibolag. Även beslutsfattare/tjänstemän som påverkar förutsättningarna för detta så som politiker, samhällsplanerare, energi- och klimatstrateger, energi- och klimatrådgivare.

6 Verkstad - förslag 4 Arrangör: Nätverket för hållbar konsumtion Veta, välja, vara - Lärandets betydelse för en hållbar konsumtion Beskrivning av området/problemet: De nationella utsläppen av klimatgaser minskar, men sett ur ett konsumtionsperspektiv ökar klimat- och miljöpåverkan från svensk konsumtion. För att stoppa den trenden och minska de globala utsläppen behöver konsumtionsmönstren förändras. På regional och lokal nivå är det många som jobbar med att utbilda, informera eller påverka människor att på ett eller annat sätt handla annorlunda både privat och i sina yrkesroller. I denna workshop diskuterar vi framförallt hur vi kan bli bättre på att nå fram med våra budskap, genom att nyttja tillfällen och använda målgruppens sammanhang. Vi diskuterar hur vi kan påverka i rätt riktning genom att diskutera frågor som: Var finns hindren? Vad kan vi göra lite bättre? Var sker lärandet? Syfte: Att diskutera hur vi i olika sammanhang kan stärka människors möjligheter att ändra sina konsumtionsmönster. Koppla lärande till handlande och vetande till väljande. Huvudsaklig målgrupp: Alla som vill kunna påverka människor till en hållbar konsumtion, Lärare, utbildare, informatörer, m.fl.

7 Verkstad - förslag 5 Arrangör: Energieffektivt Samhällsbyggande Testa testbädd - Om möjligheterna att utnyttja länet testbäddar Beskrivning av området/problemet: Testbädd Gruva, Testbädd sol, Testbädd trafik, fler? Syfte: Att diskutera möjligheterna att utnyttja länet testbäddar för test av innovationer. Huvudsaklig målgrupp: Företag eller organisationer som jobbar med forskning, miljöteknik och innovationer samt aktörer som jobbar med innovationsföretag.

8 Verkstad - förslag 6 Arrangör: Dala Energiförening 100 % förnybart eller vart vill vi nå? Beskrivning av området/problemet: En workshop för dig som vill vara lite mer visionär och hellre vill diskutera vart vi vill nå. Syfte: Att diskutera framtida samhället. Huvudsaklig målgrupp: Alla som vill vara lite mer visionära.

9 Verkstad - förslag 7 Arrangör: Energikontoret – Green Drive Region/Klimatklivet Elbil och laddinfrastruktur - Glesbygdens räddning? Beskrivning av området/problemet: Syfte: Huvudsaklig målgrupp:


Ladda ner ppt "Om energseminariet. Energi- och klimatseminariet 2016 När: 17 maj! Fokus: Regional verkstad – informationsspridning och diskussion om valda problemställningar/möjligheter."

Liknande presentationer


Google-annonser