Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SKOLKULTUR OCH SYMBOLISKT LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SKOLKULTUR OCH SYMBOLISKT LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON."— Presentationens avskrift:

1 SKOLKULTUR OCH SYMBOLISKT LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON

2 STRUKTURELLT KAPITAL SOCIALT KAPITALSYMBOLISKT/KULTURELLT KAPITAL LEDARSKAP ( G. Ahrne och A. Papakostas, 2002/2014 Organisationer, samhälle och globalisering : tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar. Studentlitteratur) ORGANISATIONERS RESURSER (JFR Pierre Bourdieu 1920-2002)

3 BUDGET, FYSISKA LOKALER, LAGAR, LÄROPLAN ETC (jfr JURIDIKKURSEN OCH MÅL & RESULTAT MÄNNISKOR (LÄRARE, ELEVER FÖRÄLDRAR) KULTUREN PÅ SKOLAN -VÄRDE -TRADITION -MYTER, RITUALER -SYMBOLER LEDARSKAP (G. Ahrne och A. Papakostas, 2002/2014 Organisationer, samhälle och globalisering : tröghetens mekanismer och förnyelsens Förutsättningar. Studentlitteratur) ORGANISATIONERS RESURSER

4 (FÖR)SKOLANS KULTUR (FÖR)SKOLANS KULTUR VÄRDEN/NORMER SYMBOLISKT LEDARSKAP ISCENSÄTTNING SPRÅK (RETORIK, BERÄTTELSER) HANDLINGAR OBJEKT

5 Värde/Värderingar? [ som framkom i gruppdisk.] PRESTIGE OMHÄNDERTAGANDE INDIVIDUELLA VS KOLLEKTIVA (ORGANISATIONENS VÄRDEN) ETIK-MORAL OLIKA VÄRDEN PÅ SAMMA SKOLA HÅLLA VARANDRA OM RYGGEN SPÄNNINGAR MELLAN OLIKA VÄRDEN /MULTIKULTURER FÖRHÅLLNINGSSÄTT VÄRDEN : DET SOM ÄR VIKTIGT VAD SÄGS NÄR VI INTE ÄR DÄR /VÄRDEORD

6 KULTUR OCH LEDARSKAP * KULTURER KAN INTE ”KOMMENDERAS” FRAM ELLER FÖRÄNDRAS GENOM NÅGON SLAGS ENKEL MEKANISM ”Det liksom sitter i väggarna” KULTURER ”ISCENSÄTTS” (JFR ”KONST”) TIDSFAKTORN CENTRAL (ÖVER TID…)

7 “ Culture is an abstraction, yet the forces that are created in social and organizational situations that derive from culture are powerful. If we don ’ t understand the operation of these forces we become victim of them. ” Schein, E. (2004) Organizational Culture and Leadership, Third Edition KULTUREN – EN ABSTRAKTION (ett ”KOD-SYSTEM”)

8 EDGAR SCHEIN: “A pattern of shared basic assumptions that a group has learned as it solved its problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be considered valid and therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in relation to those problems.” Edgar Schein: Culture and Leadership (1995) ORGANISATIONSKULTUR

9 Värden (och normer) ”A PATTERN OF SHARED BASIC ASSUMPTIONS” ung.

10 VÄRDEN * SEENDET (PERCEPTION) TÄNKANDE (KOGNITION) KÄNSLOR (EMOTION)

11 KULTURENS SYNLIGA SIDA [ARTEFAKTER] [DET VI SÄGER, GÖR OCH MILJÖN VI BEFINNER OSS I) FORM-ULERADE VÄRDEN [ESPOUSED VALUES] TEX SKOLANS VÄRDEGRUND IKEAS VÄRDEN ”VERKLIGA” VÄRDEN” OMEDVETNA

12 Formellt uttryckta SPRÅK HANDLINGAR OBJEKT UPPTÄCKS NÄR VI HAMNAR I KRIS, NÄR ALLT KOLLAPSAR NÄR VI ”RESER BORT” FRÅN OSS SJÄLVA

13 Exempel

14 VÄRDEN: TRADITIONELLA VÄRDEN/VÄRDERINGAR SEKULÄRA VÄRDEN/VÄRDERINGAR ÖVERLEVNADSVÄRDEN SJÄLVFÖRVERKLIGANDE-VÄRDEN

15 KULTUREN PÅ DIN (FÖR-) SKOLA ? ARTEFAKTER? (VAD SÄGER LOKALERNA? SPRÅK/SLANG?, RUTINER?) UTTALADE VÄRDEN (VÄRDEGRUND) (ESPOUSED VALUES) OMEDVETNA/ICKE-REFLEKTERADE VÄRDEN (”SITTER I VÄGGARNA-VÄRDEN)?

16 ”ESPOUSED VALUES”: SKALL gälla för alla skolor i Sverige

17 Men vilka värden är det som genomsyrar Din arbetsplats, dvs påverkar a)Relationer mellan medarbetare b)Resultatet i/för skolan

18 DISKUTERA: 1.Ange några (2-3) värden som bidrar till att stärka verksamheten ( SKAPA BRA ANDA OCH FÖRMODLIGEN GER POSITIVA VERKSAMHETS RESULTAT * engagemang (lärare, lärare-elev, elev-elev..) * Respekt, generositet * Gemenskap * Mod och glädje * Öppenhet * Tillåtande, delaktighet * Tydliga mål, kommunikation * Att synliggöra varandra * ALLA tar ansvar

19 PRESTIGELÖSHET DEMOKRATI: (men varning!) Respekt, ansvarstagande, generositet

20 Ge några (2-3) exempel på värden som tenderar att skapa ”dålig anda” på arbetsplatsen (”toxic values”) Avundsjuka Ryktesspridning Martyrskap Oförmåga att se sin egen delaktighet Bristande elevfokus Bristande lojalitet, arbetsmoral Mitt sätt är det enda rätta Du skall alltid göra mer ! Egoism, likgiltighet, undfallande

21 SYMBOLISKT LEDARSKAP MENINGSSKAPANDE LEDNING

22 FRÅGOR SOM SYMBOLISKA LEDARE ÄR SÄRSKILT BRA PÅ ATT BESVARA OCH FÅ ANDRA ATT KÄNNA MENINGEN MED: * ”VARFÖR HÅLLER VI PÅ MED DET HÄR?” * FÖR VEM FINNS VI TILL?

23 Utmaningar

24 TVÅ SÄRSKILDA UTMANINGAR 1.PROFESSIONSKULTURER (Identitet & legitimitet) 2. TÄTA REKTORSBYTEN (Förankring & legitimitet)

25 LEGITIMITET (AUKTORITET) MAX WEBER ( 1864-1920) KUNSKAPER [INOM RELEVANT OMRÅDE] ERFARENHET [FRÅN RELEVANT OMRÅDE] KARISMA [JFR PATOS & ETOS]

26 (FÖR)SKOLANS KULTUR (FÖR)SKOLANS KULTUR VÄRDEN SYMBOLISKT LEDARSKAP ISCENSÄTTNING SPRÅK (RETORIK, BERÄTTELSER) HANDLINGAR OBJEKT

27 SYMBOLLEDARE ARBETAR PÅ TRE ”PLAN” SAMTIDIGT SPRÅK HANDLING MATERIALITET

28 SPRÅKET RETORIK METAFORER BERÄTTELSER

29 RETORIK LOGOS PATOS ETOS

30 METAFORER SPRÅKLIGA BILDER SOM LÅTER OSS FÖRSTÅ/ANA NÅGOT MYCKET MER ÄN DET DE UTTALADE ORDEN I SIG INNEBÄR. (DVS ”VÄRDEN”) EN SYMBOLISK KOMBINATION SOM GER SPECIFIK MENING T EX. ”VACKER SOM EN ROS”, ”MITT HJÄRTA BRISTER”, ” VI MÅSTE TA KAMPEN” ”DEN HÄR SKOLAN ÄR SOM ETT FÄNGELSE….” JFR LACKOFF-JOHNSON :”METAPHORS WE LIVE BY”

31 BERÄTTELSER ” LEADERSHIP THROUGH STORYTELLING”

32 Diskutera: [utgick pga tidsbrist] 1.SPRÅK OCH DIN SKOLAS KULTUR: Ge exempel på någon kort berättelse eller anekdot som belyser ”andan” (kulturen, centrala värden på din skola) Berätta för varandra. 2.HANDLINGAR OCH DIN SKOLAS KULTUR: Ge exempel på någon eller några handlingar (t ex rutiner) eller ”dramatiserade” handlingar som verkligen ger en bild av din skolas ”anda” (kultur) Berätta för varandra- 3. OBJEKT: Ge exempel på några föremål som verkligen återger vad som kännetecknar andan (kulturen) på skolan. Berätta för varandra.


Ladda ner ppt "SKOLKULTUR OCH SYMBOLISKT LEDARSKAP BENGT-ÅKE GUSTAFSSON."

Liknande presentationer


Google-annonser