Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NVF-11 Informasjonssystemer Kunskabsgruppe E-tjenester Sommermøte - Flåm 2009.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NVF-11 Informasjonssystemer Kunskabsgruppe E-tjenester Sommermøte - Flåm 2009."— Presentationens avskrift:

1 NVF-11 Informasjonssystemer Kunskabsgruppe E-tjenester Sommermøte - Flåm 2009

2 Deltakere på sommermøtet 2009 Jonas Åberg, gruppeansvarlig Trond Wiberg, referent Solweig Elfwing John Gran Terje Solheim Jan-Olav Karlstadt

3 Arbeid ut fra arbeidsplan 2008- 2010 På høstmøtet 2008 ble følgende punkter fulgt opp til sommer- møtet 2009 Sammanställning på befintligt läge Förbereder inlägg till sommarmöte Alla förbereder ett inlägg på 5-15 minuter om läget inom resp. företag,myndighet,land (Jon om krav på vägdata från myndigheterna för att privata aktörer ska kunna tillhandahålla tjänster) Beskrivning av en arbetsprocess från idè till förverkligande Knyt föredragshållare till nästa höstmöte 2009 om e-tjänster

4 Anvendelse - digitalisering / e-tjenester: Digital forvaltning – e-tjenester Public-private partnerskaber Trends for tjenester. Gode eksempler til inspiration GIS presentasjon på kart

5 Identifisering av E-tjenester Servicetjenester som forenkler befolkningens/næringslivets kontakt med myndigheter, eksempel Søknader om tillatelser Status på saksgang Tilpasset informasjon på en ”Min Side” Trafikkinformasjonstjenester Beslutningsgrunnlag for gjennomføring av en reise (før, under, etter) Distribusjon av data (kart, radio, GPS, sms etc) Forvaltningstjenester for drift av vegnettet Overvåkning av veganlegg (trafikk, trafikklys, etc) Arbeidsplanlegging (arbeidsordre til entreprenører etc)

6 6Vägverket 2016-09-22 Vägverket – en modern e-myndighet med kunden i fokus Ärende - plattform/ diarium (DKÄ) Ärende - plattform/ diarium (DKÄ) E-arkiv Dokument hantering Kunddatabas Verksamhetssystem Mina sidor Kundtjänst E-post Kund E-tjänster Skannad post

7 7Vägverket 2016-09-22 Införande Att införa digital kundärendehantering är ett beslut som ligger i linje med att utveckla Vägverkets arbetssätt. Det är en av de aktiviteter som genomförs för att vi inom hela verket ska ha ett enhetligt arbetssätt. Den som vänder sig till oss ska möta ett Vägverk, oavsett var i landet man befinner sig. Plattform för digital registrering och handläggning av kundärenden innehåller också Vägverkets digitala diarium. Förvaltning av ärendetyper sker i verksamheten

8 8Vägverket 2016-09-22 Införandeplan Säkerställ digital fångst/lagring av alla kundärenden Avveckling av nuvarande diarium – W3D3 blir Vägverkets allmänna diarium (hösten 2009) Kundtjänstmodul och sällan användarvy (hösten 2009) Skanning, registrering och digital lagring av alla inkommande handlingar ( hösten 2009) Tjänster för mina sidor – ärendestatus, kontaktuppgifter (nov 2009) Inför nya ärendetyper Skadeanmälan och ansökan om vägvisning (klart) Ansökan om kunskapsprov (aug 2009)) Ledningsärenden, anordningar inom vägområdet, (dec 2009) Detaljplaner, bygglov (2010) Anslutning till allmän väg (2010) Integration av befintliga IT-lösningar Ansökan om dispens på väg, bidrag till enskilda vägar, trafikanordningsplaner (fom hösten 2009)

9 9Vägverket 2016-09-22 Ärende - plattform/ diarium Ärende - plattform/ diarium Dkä-förvaltning Lednings ärenden Vägvisning XXX Trafikant Kunskaps prov Förarenheten Detalj planer Samhällsutveckling Bygglov DKÄ – förvaltning: En teknisk plattform för enhetlig hantering av kundärenden Strategi och stöd för införande av ärendetyper Regelverk och riktlinjer Handledning och information Utbildningar i IT-stödet Verksamhet: Strategi, arbetsflöden och arbetssätt för handläggning av ärendetyper Metadata, mallar Införande av ärendetyp på plattformen Resursplanering för handläggarna Plattformsförvaltning - Verksamhetsförvaltning

10 Vegnett, ruteberegning og veimeldinger Offentlig grunndata kan benyttes i større utstrekning enn hva en gjør idag Krav på data må være fullstedig, troverdig, oppdatert og visuelt presentert

11 Jonas Åberg, Inmind Exempel E-tjänster Personlig pendlarinformation Pilotprojekt genomfört under 2002-2003 Finansierat av Västtrafik, Göteborgs Stad, Vägverket och Infracontrol Pilot utvärderad av Transek (WSP) Visionen - Att påverka den negativa trenden med ökande trafik- och miljöproblem genom att med tillförlitlig och lätttillgänglig information motivera bilpendlare till ett mer dynamiskt resande

12 Användargränssnitt & funktion Tjänst skräddarsydd för pendlare Syfte att ge pendlare ett planerings- verktyg så att de kan göra ett aktivt val av färdmedel innan resan påbörjas. Personligt anpassad information Anpassar sig efter tid på dygnet Användaren bestämmer själv när denne vill ha information

13 Syfte med pilotprojektet Avsikten med piloten var att utvärdera: Lämplig utformning Användargränssnitt mot pendlaren Användargränssnitt mot trafikledningscentral (TLC) Krav på rådata Vilken data behövs ? Vilken kvalité krävs på data till systemet ? Vilken kvalité krävs på störningsrapporteringen ? Övrigt Personlig eller i färdmedel ? Olika medier

14 Portal Inställningar via webbportal Var du bor Var du arbetar Information om hur du reser Hur du vill ha informationen

15 Systemuppbyggnad Server Statiskisk/historisk data Realtidsdata Störnings information Vägtrafik data Personliga inställningar Statistisk/historisk data Realtidsdata Störnings information Kollektivtrafik data Pendlare

16 E-tjenester rettet mot trafikanter Utgangspunkt: Tjenestene må stille relevant og pålitelig informasjon til rådighet for trafikantene i beslutningsøyeblikket Det vil si at informasjonen også må høy grad av: Reliabilitet (informasjonen må være pålitelig) Validitet (informasjonen må være gyldig for situasjonen der beslutningen skal tas) Relevans (informasjonen må være relevant for beslutningssituasjonen)

17 Aktuelle formidlingskanaler Formidlingskanaler til trafikanter som befinner seg i kjøretøy når de skal ta beslutningene Radio GPS SMS Formidlingskanaler til kollektivreisende kan i tillegg til mobile enheter være lystavler på holdeplassene

18 Eksempel på sanntids reiseinformasjon til kollektivreisende

19 Krav til tjenester Tjenestene må stille relevant og pålitelig informasjon til rådighet for brukerne i beslutningsøyeblikket Dvs at informasjonen må høy grad av Reliabilitet (informasjonen må være pålitelig) Validitet (informasjonen må være gyldig for situasjonen der beslutningen skal tas) Relevans (informasjonen må være relevant for beslutningssituasjonen)

20 Utfordringer ved e-tjenester Strategi av e-tjeneste Rettigheter til data av e-tjenester Intern organisering ved innføring og forvaltning e-tjenester Sikkerhet rundt e-tjenestene Kapasitet, åpningstid og support Anvendelighet ved e-tjenester Brukeradferd ved e-tjenester

21 Planlegging for høstmøtet 2009, Stockholm Förberedelser inför höstmöte Eventuella förslag på föredragshållare, till Jonas senast 15/9. Alla tar fram exempel på arbetsprocesser, fundera över kritiska skeden, vad är kriterierna för ett lyckat införande ? Vilken strategi har respektive myndighet avseende E-tjänster (tex bara ansvarig för grunddata, övrigt levereras av kommersiella aktörer) Plan för arbetet under höstmötet Beskrivning av hur en arbetsprocess skulle kunna se ut från idè till förverkligande


Ladda ner ppt "NVF-11 Informasjonssystemer Kunskabsgruppe E-tjenester Sommermøte - Flåm 2009."

Liknande presentationer


Google-annonser