Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Variationsteori Adaptive expertise Och lite mer Föreläsning för LKK40A 131021 Göran Brante.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Variationsteori Adaptive expertise Och lite mer Föreläsning för LKK40A 131021 Göran Brante."— Presentationens avskrift:

1 Variationsteori Adaptive expertise Och lite mer Föreläsning för LKK40A 131021 Göran Brante

2 Min avhandling Lärare av idag. Om konstitueringen av identitet och roll. http://hdl.handle.net/2043/6859 Enklare: www.mah.se/muep och skriv sedan Göran Brante i sökfunktionen.www.mah.se/muep

3 INNEHÅLL Två artiklar utgångspunkt: –Lo & Marton om variationsteorin –Lin, Schwartz & Bransford om Adaptive expertise Hopmann, White, Brante & Dewey Realistiska utgångspunkter för undervisning Ämnesdidaktik som ett problematiskt begrepp

4 TVÅ BEGREPP Universalism: allmängiltighet, för alla lika gällande i alla tider och under alla omständigheter Didaktik: intentionell och organiserad undervisning, undervisningens konst, en del av pedagogiken

5 BRASKLAPP Man kan aldrig ha för mycket kunskaper i det ämne man undervisar. Man ska alltid förkovra sig i sitt undervisningsämne, hela tiden och hela livet.

6 Didaktisk analys (Klafki) Vad representerar ämnet/innehållet? Vad är nyttan för framtiden? Är ämnet/innehållet meningsfullt för unga idag (I deras vardagsliv)? Vad känner de unga redan till i förhållande till ämnet/innehållet? Vad är nyttan för barnets framtid?

7 VARIATIONSTEORIN Ursprung: fenomenografisk forskning det är det innehåll man vill lära ut som är det väsentligaste att förhålla sig till.

8 VARIATIONSTEORIN Variationsteorin om lärande –Det är nödvändigt att erfara (discern; upptäcka o/e förstå) de aspekter ett lärandeobjekt består av –Aspekter som inte erfars kallas för kritiska aspekter –Lärares arbete är att hjälpa de lärande att erfara ett lärandeobjekts (kritiska) aspekter Lo & Marton 2012 8

9 Kanelbulle Kardemummabulle 9

10 VARIATIONSTEORIN Variation ska upplevas i samtidighet Kontrast Separation av värden (kryddning) Generalisering

11

12 VARIATIONSTEORIN Inom lärande och undervisning tänker vi ofta på HUR istället för VAD! Man lär variation, det innebär att man kan något som man inte känner till.

13

14 Vad betyder tsu, han och wong.

15

16 Här är antal och objekt inte varierat, så betydelsen blir lätt.

17 Rött Färg är invariant (varierar inte), antal invariant. Föremål varierar! Så vad betyder tsu, han, wong

18 Föremål och färg är invariant. Så vad betyder tsu, han och wong här?

19 VARIATIONSTEORIN Undersök vad eleverna vet och inte vet om lärandeobjektet variera lärandeobjektets aspekter, särskilt de som eleverna inte känner till Det är lärarens ansvar att de lärande får möjlighet att lära sig det som ska läras. Att eleven erbjuds lärande innebär inte att hen lär

20 VARIATIONSTEORIN Variationsteorin är universell –Alla innehåll (bråk, demokrati, kryddkunskap) –Alla ämnen (matte, samhällskunskap, hem och konsumentkunskap) –Alla åldrar (förskolan, gymnasiet, lärarutbildningen) –Alla kulturer (Kina, Storbritannien, Sverige) 20

21 ADAPTIVE EXPERTISE Rutin kontrast till anpassning Anpassning handlar om att våga möta det okända, att experimentera med sin verklighet, att se möjligheter

22 ADAPTIVE EXPERTISE Slump eller teknologi Tillåtande kultur eller risktagande –Framför allt är det svårt att komma till rätta med de skador som följer av att skolan lägger så stor vikt vid prov och examina” (Piaget, 1976, s. 14) förståelse i kontrast till prestation

23 ADAPTIVE EXPERTISE livslångt lärande the ability to verbalize the principles underlying one’s skills, the ability to judge conventional and nonconventional versions of skills as appropriate

24 ADAPTIVE EXPERTISE the ability to modify or invent skills according to local constraints more prepared to learn from new situations avoid the overapplication of a previously efficient schema

25 ADAPTIVE EXPERTISE To walk ones talk

26 REALISTISK TEORI världen existerar oberoende av människan (ontologiskt postulat) det går att få kunskap om världen (epistemologiskt postulat) all kunskap är felbar (metodologiskt postulat)

27 REALISTISK TEORI Verkligheten är oberoende av oss. Det finns mer än vad vi känner till. Det finns osynliga orsaksfaktorer. Det finns outtalade strukturer i klassrum. Verkligheten innefattar olika nivåer som spelar roll. Kunskap har en delvis språklig natur.

28 SAMMANFATTNING Hopmann talar om ett samhällsmål och ett individuellt mål White talar om olika innehålls karaktär som får olika metodologiska betydelser Brante talar om hur strukturella nivåer påverkar situationer Klafki talar om hur vi ska problematisera vad vi gör i undervisningssituationen i förhållandet mellan mening och individ

29 SAMMANFATTNING VT talar om vikten av att fokusera det som ska läras i lärandesituationen Hatano talar om vilka relationer människan ska ha till undervisningssituationen Dewey talar om utveckling som en funktion av interaktion och kontinuitet Piaget talar om vad som händer i hjärnan när vi lär Vygotskij talar om att lärandet är en kollektiv och samhällelig process

30 DIDAKTIK Ett didaktiskt tänkande kan inte existera utan innehåll, men innehållet säger inget om undervisning (didaktik)! Ni ska bli lärare i fysik, inte fysiklärare

31 DEWEY you teach a child not a subject (Demokrati och utbildning, 1916)

32 Någon som orkar fråga om något? TACK FÖR ER UPPMÄRKSAMHET!


Ladda ner ppt "Variationsteori Adaptive expertise Och lite mer Föreläsning för LKK40A 131021 Göran Brante."

Liknande presentationer


Google-annonser