Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gott ledarskap a och o för skolan! Skolans (o)möjliga ledaruppdrag? Jenny Madestam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gott ledarskap a och o för skolan! Skolans (o)möjliga ledaruppdrag? Jenny Madestam."— Presentationens avskrift:

1 Gott ledarskap a och o för skolan! Skolans (o)möjliga ledaruppdrag? Jenny Madestam

2 Ledarskap är viktigt! Inte kontroversiellt att påstå Ledarskapets utformning och fungerande beskrivs som avgörande för en organisations framgångar Ledarskap som inte fungerar diskuteras och byts ibland ut Managementindustri!

3 Ledarskap i skolan? Har hittills inte lyfts fram på motsvarande vis som i många andra sektorer Tvärtom bitvis negligerat i offentliga debatten om skolan

4 Men ÄR ytterst viktigt! Så klart. Studier visar t.ex. att elevers prestationer påverkas av skolans ledarskap (Bloom 2015; Böhlmark et al 2012) Bättre ”kvalitet” på ledarskapet i fristående skolor jämfört med offentliga (Bloom 2015), både hos huvudman och rektor Tänkbar förklaring: inspirerats av ledarskap från andra sektorer bl.a. att ledarskap är kopplat till prestationer

5 Skolans ledarskap måste prioriteras! Satsa fortsatt på nationella rektorsprogrammet Möjliggöra för fler att kunna bli rektorer. Ledarbegåvningar från andra sektorer ska kunna gå rektorsprogrammet? Att de kommunala huvudmännen vågar erkänna ledarskapets betydelse Underlätta för rektorer att vara ledare

6 Rektor står i korstryck av krav/förväntningar Personal Elever och föräldrar Nationell politisk styrning Media Kommunal politisk styrning Förvaltninge n

7 En tänkbar lösning på rektors tuffa uppdrag: Att dela på ledarskapet!

8 Pågående studie om rektorer som delar ledarskap Hur rektorer organiserar nära samarbeten för sig själva Bakgrund: bristande överensstämmelse mellan tidigare forskning om delat ledarskap och hinder för samledarskap i nu gällande skollag Syfte att bidra med kunskap om delat ledarskap mellan chefer och att diskutera rektorers möjligheter att dela ledarskap

9 Kvalitativ studie Observationer och intervjuer Fem skolor med delat ledarskap (2 gymn + 3 grund) (2 består av 2 resp 3 skolenheter; 3 av en skolenhet) 16 rektorer (varav åtta biträdande) 15 arbetslagsledare

10 Chef över vad? En eller flera enheter?

11 Rektorsröster om att dela ledarskap ”Vi kompletterar varandra fenomenalt” ”Ett problem är aldrig mitt problem, det är vårt problem, det är det som är det stora. Då blir upplevelserna av att det är ett problem inte lika stort utan … här har vi några frågor att hantera.” ”Hen är ju mitt absoluta främsta stöd när det gäller att prata av sig frågor som man inte kan prata av sig med andra.”

12 Arbetslagsledarröster om rektorer som delar ledarskap – positivt ”Att vara en rektor på skolan är ett för stort uppdrag […], det stödet de får av varandra det tror jag är nästan nödvändigt för att de ska klara av det här jobbet.” ”Stackars rektor!” utbrister några arbetslagsledare vid tanken på att ha en ensam rektor på skolan. ”Det är skönt för rektor att ha en person att kunna bolla och stöta och blöta idéer med innan man tar det vidare till ledningsgruppen och... Jag tror att många beslut blir mycket, mycket bättre.” ”Det finns alltid någon man kan gå till.”

13 Arbetslagsledarröster – negativt ”Rektorerna borde samarbeta tydligare, träffas schemalagt några gånger i månaden och sedan sprida vad de pratar om till oss, där tycker jag att det glappar” ”De leder på olika sätt, jag tycker det är väldigt, väldigt beklagligt. Jag har tydligt signalerat att jag vill att de representerar en skola” ”Egentligen drar de åt olika håll”

14 Svårigheter & fördelar Tillgänglighet ett plus för medarbetare Styrka när kriser hanteras Betydelsen av täta interaktioner Stabilitet och bättre grundade beslut i verksamheten Involvering och synlighet – avgör möjligheterna att lyckas i medarbetarnas ögon Lokalernas utformning Olikhet som personer – styrka inom samma enhet, men en fara för enhetsuppdelade skolor Hälsosamt för rektorerna – men var går antalsgränsen? Mellan trio och kvintett…

15 Oavsett en eller två: strålkastaren måste riktas mot skolans ledarskap


Ladda ner ppt "Gott ledarskap a och o för skolan! Skolans (o)möjliga ledaruppdrag? Jenny Madestam."

Liknande presentationer


Google-annonser