Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hundraårsjubileets hjälputmaning Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar Hundraårsjubileets bestående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hundraårsjubileets hjälputmaning Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar Hundraårsjubileets bestående."— Presentationens avskrift:

1

2 Hundraårsjubileets hjälputmaning Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar Hundraårsjubileets bestående projekt 100 200 300 400 500 SLUTOMGÅNG AV JEOPARDY

3 Hundraårsjubileets hjälputmaning - 100 Lindra hungersnöd är den kampanj som belyser Lions påverkan på global mattillgång, kommer att genomföras under denna period. a. April b. December/Januari c. Oktober d. Augusti 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

4 Hundraårsjubileets hjälputmaning - 100 b. December/Januari Lions medlemmar uppmuntras att delta i hjälputmaningens kampanjer under anvisad tidsperiod, men klubbarna kommer att erhålla erkänsla för genomförande och inrapportering av kvalificerade projekt när som helst under verksamhetsåret.

5 Hundraårsjubileets hjälputmaning - 200 De fyra diamanterna på detta tygmärke anger denna prestation. a.4 000 människor har fått hjälp av klubben b.Deltagande under alla fyra år under hjälputmaningen c.Genomförande av en aktivitet varje verksamhetsår under kampanjen 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

6 Hundraårsjubileets hjälputmaning - 200 c. Genomförande av en aktivitet varje verksamhetsår under kampanjen Ikonerna på tygmärket representerar det antal kampanjer som klubben har deltagit i under verksamhetsåret.

7 Hundraårsjubileets hjälputmaning - 300 Tygmärken till klubbar och distrikt kommer att distribueras på detta sätt. a.Med post till sittande distriktsguvernör eller guvernörsrådsordförande b.Med post till klubben c.Med drönare till klubben 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

8 Hundraårsjubileets hjälputmaning - 300 a. Med post till sittande distriktsguvernör eller guvernörsrådsordförande Tygmärken kommer att skickas till sittande distriktsguvernör eller guvernörsrådsordförande under det andra kvartalet efterföljande verksamhetsår.

9 Hundraårsjubileets hjälputmaning - 400 Donationer till LCIF kommer att kunna tillgodoräknas som en aktivitet under hjälputmaningen med dessa villkor. a.När donationen är ej öronmärkt b.När donationen har inrapporterats via MyLCI c.Både a och b 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

10 Hundraårsjubileets hjälputmaning - 400 c. Både a och b En ej öronmärkt donation till LCIF varje år kan tillgodoräknas gentemot en av kampanjens kategorier. För att tillgodoräknas måste donationen inrapporteras i serviceaktivitets- rapporten i MyLCI.

11 Hundraårsjubileets hjälputmaning - 500 Sant eller falskt: Varje medlem i en klubb som har tilldelats ett tygmärke med fyra diamanter varje år under de fyra åren av hjälputmaningen kommer att erhålla en speciell rockslagsnål. a.Sant b.Falskt 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

12 Hundraårsjubileets hjälputmaning - 500 b. Falskt! Varje medlem i en klubb som har tilldelats ett tygmärke med fyra diamanter varje år under minst tre år av hjälputmaningen kommer att erhålla en speciell rockslagsnål.

13 Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar - 100 Detta är datumen för kvalificeringsperioden gällande hundraårsjubileets medlemsut- märkelser. a.1 juli 2015 - 30 juni 2018 b.1 april 2015 - 31 mars 2018 c.1 april 2015 - 30 juni 2018 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

14 Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar - 100 c. 1 april 2015 - 30 juni 2018 Programmet gör det enkelt för alla klubbar att delta i hundraårsfirandet, genom att öka antalet medlemmar. Emellertid är klubbens erkänsla sammankopplad med medlemmarnas nöjdhet, vilket innebär att nya medlemmar måste förbli aktiva i två år och en dag för att klubben ska tilldelas erkänsla.

15 Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar - 200 Hundraårsjubileets framstående klubbar har uppnått följande, för att erhålla erkänsla. a.Rekryterat minst tre nya medlemmar b.Varit fadder för minst en ny klubb c.Antingen a eller b 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

16 Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar - 200 c. Antingen a eller b Hundraårsjubileets framstående klubbar kan antingen ta in minst tre nya medlemmar ELLER stå fadder för en ny klubb. Emellertid måste nya medlemmar och nya klubbar förbli aktiva och ha fullgjort sina skyldigheter under minst två år och en dag, för att klubben ska tilldelas erkänsla.

17 Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar - 300 Detta påstående är korrekt gällande hundraårsjubileets klubbar i världsklass. a.Klubben måste rekrytera minst tre nya medlemmar under varje av de tre verksamhetsåren. b.Klubben måste stå fadder för en ny klubb c.Både a och b. 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

18 Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar - 300 c.Både a och b Hundraårsjubileets klubbar i världsklass måste ta in minst tre nya medlemmar under varje år (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018) OCH klubben måste även stå fadder för en ny klubb. Nya medlemmar och klubbar måste förbli aktiva och ha fullgjort sina skyldigheter under hundraårsjubileet (medlemmar) och under ett år och en dag (klubbar), för att klubben ska tilldelas erkänsla.

19 Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar - 400 Dessa saker får hundraårsjubileets klubbar i världsklass. a.Plakett, tygmärke till klubbstandaret, medlemsmedaljer b.Certifikat, pennor, trofé c.Rockslagsnålar, ordförandeklubba, tygmärke till klubbstandaret 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

20 Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar - 400 a. Plakett, tygmärke till klubb- standaret, medlemsmedaljer

21 Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar - 500 Hundraårsjubileets klubbar i världsklass kommer att erhålla särskild erkänsla vid dessa tillfällen. a.Lions internationella kongress b.Lokala Area Forum c.Både a och b. 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

22 Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar - 500 c. Både a och b Förutom särskild erkänsla vid den internationella kongressen och lokala area forum kommer hundraårsjubileets klubbar i världsklass även att finnas med i tidningen LION och de kommer även att få ett standar på LCI:s webbplats i avsnittet ”Hitta en klubb”.

23 Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar - 100 Hundraårsjubileets faddrar, dvs. de medlemmar som är fadder för en ny medlem, kommer att erhålla sin nål och certifikat på detta sätt. a.Med post till sin bostadsadress b.Vid den internationella kongressen c.Med post i paketet för ny medlem 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

24 Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar - 100 c. Med post i paketet för ny medlem

25 Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar - 200 Medlemmar som hjälper till att bilda en ny klubb under hundraårsjubileet benämns på detta sätt. a.Hundraårsjubileets klubborganisatör b.Hundraårsjubileets Guiding Lion c.#Lions100 klubbfadder 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

26 Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar - 200 a.Hundraårsjubileets klubborganisatör

27 Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar - 300 Sant eller falskt: En hundraårsjubileets nål i silver kommer att erhållas av alla medlemmar som har varit medlemmar i 50 år per juli 2017. a.Sant b.Falskt 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

28 Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar - 300 b. Falskt! En hundraårsjubileets nål i silver kommer att tilldelas de faddrar, vars nya medlemmar förblir aktiva i minst ett år och en dag.

29 Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar - 400 Om en medlem tilldelas hundraårsjubileets nål i silver, men medlemmen lämnar Lions under det andra året, är detta påstående korrekt. a.Hundraårsjubileets nål i silver måste återlämnas. b.Även om medlemmen återinförs under det andra året kan en fadder inte erhålla hundraårsjubileets nål i guld. c.Den avregistrerade medlemmen ska omedelbart glömmas bort. 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

30 Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar - 400 b. Även om medlemmen återinförs under det andra året kan en fadder inte erhålla hundraårsjubileets nål i guld. För att en medlem ska kunna tilldelas en guldutmärkelse måste den nya medlemmen förbli aktiv och ha fullgjort sina skyldigheter under två år och en dag.

31 Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar - 500 Följande grupp kan tilldelas hundraårs- jubileets diamantutmärkelse. a.Medlemmar som är 100 år b.Medlemmar som har varit klubbtjänstemän c.Alla medlemmar 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

32 Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar - 500 c. Alla medlemmar Alla medlemmar kan tilldelas hundraårsjubileets diamantutmärkelse. Kriteriet för att tilldelas utmärkelsen är att vara fadder för en medlem som förblir aktiv och har fullgjort sina skyldigheter i tre år och en dag.

33 Hundraårsjubileets bestående projekt - 100 Tygmärke till klubbstandaret kommer att tilldelas klubbar som inrapporterar hundra- årsjubileets bestående projekt på detta sätt. a.Formulär CCLP 384 b.Inlägg med #Lions100 c.Serviceaktivitetsrapporten i MyLCI 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

34 Hundraårsjubileets bestående projekt - 100 c. Serviceaktivitetsrapporten i MyLCI Du finner aktivitetstyper under rubriken Samhälle och kultur.

35 Hundraårsjubileets bestående projekt - 200 Projekt på nivå 1 är avsedda att skapa synlighet för Lions i samhället och kan omfatta dessa typer av projekt. a.Ny Lions-skylt eller staty b.Parkbänk eller cykelställ c.Fontän eller picknick-område d.Alla ovanstående 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

36 Hundraårsjubileets bestående projekt - 200 d.Allt ovanstående Projekt på nivå 1 kan genomföras av alla klubbar.

37 Hundraårsjubileets bestående projekt - 300 Sant eller falskt: Att finansiera tekniska hjälpmedel för personer med nedsatt syn i samhället är ett exempel på ett bestående projekt på nivå 2. a.Sant b.Falskt 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

38 Hundraårsjubileets bestående projekt - 300 a. Sant! Andra exempel på projekt på nivå 2 är: Förbättra sanitetssystem i en lokal skola Förbättrad handikappanpassning till en offentlig lokal Donera ett fordon till en hjälporganisation

39 Hundraårsjubileets bestående projekt - 400 För att understryka betydelsen att marknads- föra hundraårsjubileets projekt i samhället erbjuder LCI följande. a.Lions flaggor att använda vid öppnings- ceremonier b.Hundraårsjubileets anslagsprogram c.En annons på en halv sida i tidningen LION 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

40 Hundraårsjubileets bestående projekt - 400 b. Hundraårsjubileets anslagsprogram Hundraårsjubileets anslagsprogram kan sökas i syfte att marknadsföra multipeldistriktets program under hundraårsjubileet. Ansökan ska skickas in av multipeldistriktets jubileums- koordinator och guvernörsrådsordföranden. Mer information om detta kommer senare i dag.

41 Hundraårsjubileets bestående projekt - 500 Ett projekt kan inrapporteras som både en aktivitet i hundraårsjubileets hjälputmaning och hundraårs- jubileets bestående projekt om vilket av följande är sant. a.Projektet slutförs på Melvin Jones födelsedag b.Projektet uppfyller kriterierna i en av kampanjerna i hundraårsjubileets hjälputmaning och skapar uppmärksamhet om Lions i samhället c.Både a och b 00:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

42 Hundraårsjubileets bestående projekt - 500 b. Projektet uppfyller kriterierna i en av kampanjerna i hundraårsjubileets hjälputmaning och skapar uppmärk- samhet om Lions i samhället

43

44 Slutomgång av Jeopardy – 500 Denna rapport gör det möjligt för hundraårs- jubileets koordinatorer att se resultat för klubbarna i varje av hundraårsjubileets programområden. a.Cumulative-rapport b.Bedömning av klubbstatus c. Hundraårsjubileets rapport 01:0000:5900:5800:5700:5600:5500:5400:5300:5200:5100:5000:4900:4800:4700:4600:4500:4400:4300:4200:4100:4000:3900:3800:3700:3600:3500:3400:3300:3200:3100:3000:2900:2800:2700:2600:2500:2400:2300:2200:2100:2000:1900:1800:1700:1600:1500:1400:1300:1200:1100:1000:0900:0800:0700:0600:0500:0400:0300:0200:0100:00

45 Slutomgång av Jeopardy – 500 c. Hundraårsjubileets rapport Hundraårsjubileets rapport finns i MyLCI och ger hundraårsjubileets koordinatorer en omfattande överblick över klubbarnas prestationer i hundra- årsjubileets hjälputmaning, medlemstillväxt och genomförande av bestående projekt. Vi kommer att titta närmare på denna rapport i nästa session.

46


Ladda ner ppt "Hundraårsjubileets hjälputmaning Hundraårsjubileets utmärkelser för klubbar Hundraårsjubileets utmärkelser för medlemmar Hundraårsjubileets bestående."

Liknande presentationer


Google-annonser