Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

4 100-årsfirande: Medlemsutmärkelser Kvalificeringsperiod för medlemsutmärkelser 1 april 2015 - 30 juni 2018.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "4 100-årsfirande: Medlemsutmärkelser Kvalificeringsperiod för medlemsutmärkelser 1 april 2015 - 30 juni 2018."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 4 100-årsfirande: Medlemsutmärkelser Kvalificeringsperiod för medlemsutmärkelser 1 april 2015 - 30 juni 2018

5 5 Hur kan medlemmar få utmärkelser?

6 6 Utmärkelser för individuella medlemmar

7 7 Individuella utmärkelser 7 Medlemmar som står fadder för en ny medlem mellan 1 april 2015 – 30 juni 2018. NYTT!!! Bjud in en ny medlem... Få erkänsla som… Jubileumsfadder

8 8 Individuella utmärkelser 8 Medlemmar som hjälper till att bilda en ny klubb mellan 1 april 2015 –30 juni 2018. Nytt! Hjälp till att bilda en ny klubb... Få erkänsla som… Organisatör av jubileumsklubb

9 9 100-årsjubileets medlemsutmärkelser - progressiv erkänsla 9 Utmärkelseprogrammet ger progressiv erkänsla till förtjänta medlemmar. Stå fadder för en ny medlem eller hjälp till att bilda en ny klubb så får du automatiskt ytterligare erkänsla.

10 10 Jubileumslion – diamant Jubileumsmedlem/jubileumsklubb fullgör sina skyldigheter i 3 år och en dag. Jubileumslion – guld Jubileumsmedlem/jubileumsklubb fullgör sina skyldigheter i 2 år och en dag. Jubileumslion – silver Jubileumsmedlem/jubileumsklubb fullgör sina skyldigheter i 1 år och en dag. 100-årsjubileets medlemsutmärkelser – progressiv erkänsla

11 11 100-årsjubileets medlemsutmärkelser – progressiv erkänsla 11 Jubileumslion – silver Ny medlem/ny klubb fullgör sina skyldigheter i ett år och en dag. Jubileumslion erhåller följande: Specialnål Omnämnande på webbplatsen för LCI:s 100-årsjubileum Jubileumslion – guld Ny medlem/ny klubb fullgör sina skyldigheter i två år och en dag. Jubileumslion erhåller följande: Specialnål Erkänsla vid områdesforum samt riks- och distriktsmöten Omnämnande på webbplatsen för LCI:s 100-årsjubileum

12 12 100-årsjubileets medlemsutmärkelser – progressiv erkänsla 12 Jubileumslion- diamant Ny medlem/ny klubb fullgör sina skyldigheter i tre år och en dag. Jubileumslion erhåller följande: Fullgjorda skyldigheter definieras som: Internationell medlemsavgift och inträdesavgift för ny medlem har betalats i sin helhet och det finns ingen utestående skuld om USD 50 eller mer som är nittio (90) dagar eller äldre. Specialnål Får erkänsla vid internationella kongressen, områdesforum samt riks- och distriktsmöten Omnämns med andra diamantlions i tidningen LION Namn/foto på webbplatsen för LCI:s 100-årsjubileum

13 13 Kubbutmärkelser

14 14 Klubbutmärkelser 14 Erkänslan till klubbar är progressiv och visar erkänsla för klubbtillväxt och extension.

15 15 Klubbutmärkelser  Lionklubb som tar upp minst tre (3) nya medlemmar under ett av åren för utmärkelseprogrammet. De nya medlemmarna måste hålla sig aktiva i två år och en dag. ELLER  Lionklubb som står fadder för en ny klubb under ett av åren för utmärkelseprogrammet. Den nya klubben måste hålla sig aktiv i två år och en dag. 15 Framstående jubileumsklubb

16 16 Erkänsla för Framstående jubileumsklubb  Ett nydesignat tygmärke skickas till alla Framstående jubileumsklubbar när de nya medlemmarna eller nybildad klubb har varit aktiv i två år och en dag, och klubben har fullgjort sina skyldigheter.  Framstående jubileumsklubbar får visad erkänsla på LCI:s webbplats för 100-årsjubileet.  Framstående jubileumsklubbar får visad erkänsla i form av en virtuell banderoll på funktionen Hitta en klubb på LCI:s webbplats.  Framstående jubileumsklubbar får visad erkänsla vid internationella kongressen, områdesforum samt riks- och distriktsmöten. 16

17 17 Klubbutmärkelser 17 Jubileumsklubb i världsklass Lionklubb som tar upp minst tre nya medlemmar under vart och ett av åren för utmärkelseprogrammet. Står fadder för en ny lionklubb under minst ett av åren för utmärkelseprogrammet. OCH

18 18 Erkänsla för Jubileumsklubb i världsklass  Ett nydesignat tygmärke och en specialutmärkelse delas ut till alla jubileumsklubbar i världsklass av distriktsguvernören under det följande året.  En specialnål delas också ut till alla aktiva medlemmar i klubben.  Jubileumsklubbar i världsklass listas i tidningen LION och på webbplatsen för LCI:s 100-årsjubileum.  Jubileumsklubbar i världsklass får erkänsla i form av en virtuell banderoll på Hitta en klubb.  Jubileumsklubbar i världsklass får ett speciell erkänsla vid internationella kongressen, områdesforum samt riks- och distriktsmöten. 18

19 Fira i er klubb! 19

20 100-årsjubileets medlemsutmärkelser: Resurser Logotyp för nedladdning Vanliga frågor Programbroschyr Mall till pressmeddelanden

21 21 Nyckelbudskap Stå fadder för en ny medlem. Få utmärkelser! Ny nål!

22 22 Nyckelbudskap Hjälp till att bilda en ny klubb eller stå fadder för en ny klubb. Få utmärkelser! Ny nål!

23 23 Nyckelbudskap Behåll era nya medlemmar och klubbar. Få ännu fler medlemsutmärkelser!

24 24 Kommer snart... 1 april 2015 Webbplatsen för 100-årsjubileets medlemsutmärkelser

25 Tack!


Ladda ner ppt "4 100-årsfirande: Medlemsutmärkelser Kvalificeringsperiod för medlemsutmärkelser 1 april 2015 - 30 juni 2018."

Liknande presentationer


Google-annonser