Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klubbfunktionärer. www.lions.se Ledarskap Ansvar Krav Befogenheter Deltagande i möten –Zon, distrikt, multipeldistriktet Representation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klubbfunktionärer. www.lions.se Ledarskap Ansvar Krav Befogenheter Deltagande i möten –Zon, distrikt, multipeldistriktet Representation."— Presentationens avskrift:

1 Klubbfunktionärer

2 www.lions.se Ledarskap Ansvar Krav Befogenheter Deltagande i möten –Zon, distrikt, multipeldistriktet Representation

3 www.lions.se Stadgar §1 Namn och verksamhet - Klubben är ansluten till Lions Clubs International och är en ideell sammanslutning av kvinnor och män, som gemensamt vill arbeta enligt LCI:s syften och etik. -

4 www.lions.se Stadgar forts. § 2 Ändamål § 3 Medlemskap Varje välrenommerad myndig person som förklarat sig villig att följa Lions Clubs Internationals syften och etik kan bli medlem. - (förutsättning för öppen förening - betydelse ur skattesynpunkt)

5 www.lions.se Stadgar forts § 4 Medlemskap Olika typer av medlemskap

6 www.lions.se Medlemskap Aktiv medlem Allmän medlem Hedersmedlem Privilegierad medlem Ständig medlem Associerad medlem Ansluten medlem

7 www.lions.se Organisation

8 www.lions.se Rösträtt vid beslut Klubben skall ha fullgjort sina ekonomiska skyldigheter till LCI, multipeldistriktet och sitt eget distrikt Antal röster: En delegat för varje helt tiotal samt ytterligare en delegat om det överskjutande antalet medlemmar är minst fem.

9 www.lions.se Vem gör vad ? Arbetsordningen ger information om arbetsuppgifterna för styrelse och kommittéer. Informationsskrifterna för de olika ledamöterna ger ytterligare information Lokala justeringar av normalarbetsordningen

10 www.lions.se Kommittéer Enligt stadgar skall följande kommittéer finnas i en klubb: Medlemskommitté Nomineringskommitté Sedan kan man bilda kommittéer så de passar klubbens verksamhet och arbete.

11 www.lions.se Pågående projekt Baltikum bl a genom NSR Ungdomsläger i Sverige och utlandet Katastrofberedskap Handikapphjälp LCIF Forskningsfonder Lions Quest Orkester Norden Egna klubbprojekt

12 www.lions.se Aktiviteter Vid beslut om en aktivitet - klargör alltid arbetsinsats och tidsåtgång före beslut. Vi använder alla vår fritid till aktiviteter. Räcker den även till denna ?

13 www.lions.se Information Brev E-mail Telefon Protokoll Klubb-blad Nyhetsbrev Hemsidor Handboken The Lion

14 www.lions.se Zon och zonordförande De närmaste klubbarna bildar tillsammans en zon, som har en samordnande ordförande, ZO. ZO ingår i distriktsrådet ZO har funktionen att vara distriktsguver- nörens representant nära klubbarna. ZO skall även arrangera och leda zonmöten.

15 www.lions.se Nytt verksamhetsår Överlämnanderutiner för att få en smidig övergång och kunna arbeta långsiktigt Skaffa dig all möjlig kunskap samt deltag i möten och utbildningar

16 www.lions.se Motioner Innehåll Utformning Tidpunkt för insändning

17 www.lions.se Nomineringar Nomineringar till distriktet –Val på distriktsmötet Nomineringar till multipeldistriktet –Val på riksmötet –Val som görs av guvernörsrådet Viktiga datum. –Kontrollera när nomineringar skall ske


Ladda ner ppt "Klubbfunktionärer. www.lions.se Ledarskap Ansvar Krav Befogenheter Deltagande i möten –Zon, distrikt, multipeldistriktet Representation."

Liknande presentationer


Google-annonser