Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Avsnitt 4: Leoklubbmedlemskap. 2 Potentiella nya leomedlemmar bör uppfylla följande kvalifikationer: Måste vara i rätt åldersgrupp för Alpha (12-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Avsnitt 4: Leoklubbmedlemskap. 2 Potentiella nya leomedlemmar bör uppfylla följande kvalifikationer: Måste vara i rätt åldersgrupp för Alpha (12-18."— Presentationens avskrift:

1 1 Avsnitt 4: Leoklubbmedlemskap

2 2 Potentiella nya leomedlemmar bör uppfylla följande kvalifikationer: Måste vara i rätt åldersgrupp för Alpha (12-18 år) eller Omega (18-30 år) Måste ha goda egenskaper Måste godkännas som kvalificerad av fadderklubbens leoklubbkommitté Kvalificera som ny medlem Medlemskap i leoklubben

3 3 Hjälp leomedlemmarna att genomföra en rekryterings- kampanj. Leomedlemmarna kan kontakta: Vänner Familjemedlemmar och släktingar Grannar Skolelever Lagkamrater inom idrott Medlemmar i andra organisationer och klubbar Rekrytera nya medlemmar Medlemmarna kan kontakta följande personer som har kontakt med potentiella nya medlemmar: Lärare Tränare Präster Samhällsledare Familjemedlemmar

4 4 Andra idéer till medlemsrekrytering: Inför en annons i en skoltidning eller lokaltidning. Sätta upp rekryteringsaffischer i området. Erbjuda information om leoklubben i skolor, bibliotek, affärer och andra lokaler. Kontakta unga samhällsledare som har blivit uppmärksammade i lokala media. Skapa en hemsida om leoklubben och ge information om aktiviteter, möten och hjälpprojekt. Rekrytera nya medlemmar Medlemskap i leoklubben

5 5 Installationsceremoni: Leoklubbrådgivaren eller en tjänsteman i fadderklubben leder installationsceremonin Skicka inbjudan till leoklubbens medlemmar, fadderklubbens medlemmar och andra representanter från orten Överlämna medlemsinformation och rockslagsnål till de nya medlemmarna Intagning av nya medlemmar och information till dem Medlemskap i leoklubben

6 6 Ansökan om medlemskap i leoklubb Medlemskap i leoklubben

7 7 Föräldergodkännande för Alphamedlemmar Medlemskap i leoklubben

8 8 Kan endast göras via MyLCI Inregistrering kan göras av:  Leoklubbrådgivare  Leoklubbpresident  Leoklubbsekreterare  Fadderklubbens president och sekreterare Resurser som finns i MyLCI:  Leo medlemskort  Leo medlemscertifikat  Leo vägledning för nya medlemmar Inrapportera nya medlemmar Medlemskap i leoklubben

9 9 Inrapportera nya medlemmar under 18 år Medlemskap i leoklubben

10 10 Personlig information som insamlats av LCI kommer endast att användas inom organisationen avseende:  Debitering av medlemsavgift och annan fakturering  Distribution av information och upp- dateringar  Stödja program om medlemstillväxt, nyklubbildning och att behålla med- lemmar  Planering av kongresser och möten  Främjande av PR-aktiviteter  Stöd till LCIF och andra antagna serviceprogram  Särskild annonsering och andra syften på uppdrag av den internationella styrelsen LCIF:s sekretesspolicy Medlemskap i leoklubben

11 11 Medlemstrivsel och behålla medlemmarna Medlemskap i leoklubben Uppmuntra till inkludering och engagemang Bekräfta, visa erkänsla och över- lämna utmärkelser till medlemmarna Upprätthåll åldersbalans Samla in kommentarer från klubb- medlemmarna Håll medlemmarna informerade om projekt och aktiviteter Genomför evenemang som ökar samhörigheten bland medlemmarna Låt nya medlemmar komma in i team och kommittéer Främjar möjligheter till ledarutveckling

12 12 Bästa arbetssätt för att behålla medlemmar Medlemskap i leoklubben VANLIGA ORSAKER ATT LÄMNA KLUBBEN HUR MAN FÖRHINDRAR DET Rörig och oklar ledning i klubben Leoklubbens tjänstemän bör be om hjälp från leoklubbrådgivaren, fadder- klubben, leodistriktets tjänstemän och distriktets leoordförande. Fadder- klubbens eller leodistriktets ledare kan tillhandahålla ytterligare ledar- skapsträning till klubbtjänstemännen. Otillräcklig information Leoklubbens tjänstemän bör ge rikligt med information till nya medlemmar och genomföra en imponerande intagningsceremoni. Klickbildning Leoklubbens tjänstemän bör se till att både nya och erfarna medlemmar deltar i klubbens kommittéer. Brist på uppskattning Leoklubbens tjänstemän bör visa medlemmarna uppskattning och dela ut utmärkelser när detta är lämpligt. Brist på klubbmedlemmar Leoklubbens tjänstemän kan sammanträffa med leoklubbrådgivaren och distriktets leoordförande för att diskutera förslag om tillväxt och utveckling, till exempel nya sätt att marknadsföra leoklubbarna och attrahera nya medlemmar. Brist på viktiga aktiviteter Leoklubbens tjänstemän kan tillsätta en kommitté för att undersöka lokala behov. Bristande intresse i klubbens projekt Leoklubbens ledare bör överväga att ändra eller inleda nya projekt genom att använda medlemmarnas förslag och idéer.

13 13 Leo medlemsrekrytering: Gruppaktivitet Medlemskap i leoklubben Sammanställ en rekryteringsstrategi för att tillföra nya medlemmar i leoklubben.  Vilka kommer du att bjuda in?  Vilka resurser, verktyg eller metoder kommer du att använda?  Var kommer du att lägga upp eller distribuera information?  Hur kommer du att sprida information och fokusera på potentiella nya leomedlemmar?


Ladda ner ppt "1 Avsnitt 4: Leoklubbmedlemskap. 2 Potentiella nya leomedlemmar bör uppfylla följande kvalifikationer: Måste vara i rätt åldersgrupp för Alpha (12-18."

Liknande presentationer


Google-annonser