Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energieffektiva strukturer: Genomföringar Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energieffektiva strukturer: Genomföringar Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska."— Presentationens avskrift:

1 Energieffektiva strukturer: Genomföringar Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns på webbplatsen.

2 Genomföringar I bilden: En dåligt tätat ventilationsgenomföring har förorsakat murknande och mögel i diagonalinbrädningen. Undertryck i lägenheten kan förorsaka att mögelsporer transporteras.

3 Rörgenomföring med cellplastisolering 1.En cellplastskiva installeras ovanpå ångspärren med hjälp av skilda spikläkter. Vindsbjälklagets ångspärr installeras mot cellplastskivan. Hålen för rörgenomföringarna kan göras innan installeringen av skivan eller senare. Hålet skärs så att den är 30- 40 mm större än rörets diameter. 2.Cellplastisoleringen skummas fast under ångspärren och mellan skålningsläkterna. Hålen skärs på samma sätt. 3.Röret skummas tätt till kragen av skivorna i 1–2 lager. 1 2 3 1 2 3 3

4 Tätning av genomföringsrör i vindsbjälkslag(timmerhus) 1.En ångspärrmembran tejpas fast i genomföringsröret, ungefär 5 cm under vindsbjälklagets ångspärrs höjd. 2.Folien pressas eller vikas löst. 3.Ångspärrmembranet spänns fast till vindsbjälklagets ångspärr med spikläkter och skilda klämläkter. 1 2 3

5 Rökgångens genomföring i trävindsbjälklaget 1.Stosen fästs till tegelrökgången. Gapet mellan rökgången och stosen tätas med brandsäker spackel innan det spänns. 2.Vindsbjälklagets ångspärrfolie och stosen överlappas med varandra och fogen pressas till balken. 1 2 100

6 Spirohårmens genomföring i trävindsbjälklag 1.Vindsbjälklagets ångspärr viks uppåt från takstolens sida. 2.Gapet mellan rökgången och takstolen fylls med obrännbar mineralull. 3.Fogen tätas med en elastisk brandsäker fogmassa. Obs! Bekanta dig med tillverkarens anvisningar 1 2 3

7 Rökgångsgenomföring i timmerhus vindsbjälklag 1.Vindsbjälklagets ångspärrmembran lämnas långt omkring rökgången och viks löst mellan stosen och brandisoleringen. 2.Stosen fästs till rökgången. Gapet mellan rökgången och stosen fogas med en obrännbar elastisk massa. 3.Endan av ångspärret överlappas mellan plåtband och brandisolering samt skarven tejpas. 4.Det bör finnas utrymme mellan brandisoleringen och takstolen för ”sjunkandet” av strukturen. 4 1 2 3

8 Elektriska installeringar och genomföringar 1.Installeringar görs vanligen mellan läkterna och de måste utföras så att de inte punkterar ångspärren. 2.Kablar och skyddsrör,som går igenom ångspärrmembranen, installeras med hjälp av en genomföringssats. 3.Genomföringarna i cellplastisoleringarna kan tätas genom att skumma. 4.Gapet mellan kabeln och skyddsröret,som går igenom ångspärrfolien, tätas med elastisk spackel. 4 3 2 1

9 Industriella genomföringar! Industriellt tillverkade genomföringssatser sparar på installeringstid och underlättar utförandet av en tät struktur. Obs! Bekanta dig med tillverkarens anvisningar före du påbörjar monteringen. Uppgift: Sök bilder på ”ångspärr” och ”genomgöringssats” på nätet.

10 Kom ihåg! Försäkra dig om att fogen mellan genomföringen och ångspärren hålls hel och beakta stommens rörelser. Prioritera användningen av industriellt tillverkade genomföringsbitar i ångspärrens genomföringar. Om tejp används i fogarna, välj en ändamålsenlig ångspärrtejp. Strukturerna måste hållas täta i årtionden. Samma principer, som används i vindsbjälkslag,kan användas i väggarnas och golvens genomföringar. Lägenhetsskiljande väggarna och bjälklagen bör göras lufttäta, så att ventilationen i rummen kan styras.

11 Författarna: Juha Vinha, Ralf Lindberg, Jussi Mattila, Jukka Lahdensivu, Jari Hietala, Jommi Suonketo, Minna Korpi, Hanna Aho, Kati Salminen, Kimmo Lähdesmäki, Elina Manelius, Vesa Kuhno, Kari Saastamoinen & Olli Teriö. Översättarna Iida Teriö, Julius Hemmilä. Källmaterial: Aho Hanna, Korpi Minna (toim.) Ilmanpitävien rakenteiden ja liitosten toteutus asuinrakennuksissa. Tampereen teknillinen yliopisto 2009. Tutkimusraportti 141. Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns på webbplatsen.


Ladda ner ppt "Energieffektiva strukturer: Genomföringar Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska."

Liknande presentationer


Google-annonser