Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Väderskydd och förhållandekontroll på byggarbetsplatsen Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Väderskydd och förhållandekontroll på byggarbetsplatsen Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis."— Presentationens avskrift:

1 Väderskydd och förhållandekontroll på byggarbetsplatsen Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns på webbplatsen.

2 Förhållandekontroll på byggarbetsplatsen Med byggarbetsplatsens förhållandekontroll menar man de åtgärder som försäkrar: materials installationsförhållanden hårdnandet av betong uttorkning av strukturer sunda byggnader Åtgärderna: kontroll över tidtabellerna tillräckligt väderskydd, uppvärmning och ventilation av bygget observering och vid behov justering av förhållanden

3 § Extraherat ur byggnadsbestämmelser: En byggnad måste planeras och byggas, så att den inte förorsakar en hygienrisk eller en hälsorisk till dess användare eller grannar, när fuktighet samlas i byggnads partier eller på inre ytor. (Byggnadsbestämmelser: C2, 1.2 Ett väsentligt krav) Dessa byggnadsegenskaper måste bevaras med normalt underhåll under den hela ekonomiskt rimliga livslängden. Fundera: Ge praktiska exempel på vad som menas i texten ovanpå? 3

4 Bra förhållanden behövs, eftersom betong torkar långsamt på hösten p.g.a de fuktiga omständigheterna kall luft rinner ner till golvet på vintern och det fördröjer rivningen. på våren kan torr luft förorsaka sprickor i betongen. på sommaren kan vind och hetta förorsaka sprickor i betongen Ett för kallt eller för torrt underlägg kan förorsaka kvalitetsproblem med plattorna.

5 Källan: Meteorologiska institutet. Värden har räknats från år 1971-2000. Tammerfors beräknad Mängd av regndagar och regnmängder Det regnar eller snöar i genomsnitt vart tredje dag. Mängd av regndagar (regnmängd = 1,0 mm) Regnmängd (mm) MånadHelsingfors Tammerfors Uleåborg Tammer fors Helsing fors Månad

6 Regn 1 mm = 1 liter/m 2 Snö 1 cm = 1 liter/m 2 Förhållanden Källor av strukturfuktighet Till exempel i Helsingfors regnar det i genomsnitt 73 mm i september,alltså till ett 500 m 2 bjälklag regnar det 500 m 2 x 73 l/m 2 = 36 500 l Uppgift: Hur mycket vatten regnar på en bostadshöghus bjälkslag på en typisk regnig höst dag? I ett block finns det bostäder med arean av ungefär 400 m 2. Regnmängden på en typisk höstregndag är 20 mm. Svaret: 400 m 2 x 20 l/m 2 = 8000 liter. Fuktighetsbelastningar, elementhus Betong8-9l/Rm 3 Golvspackel1-1,5l/Rm 3 Väggspackel0,5l/Rm 3 Regn1-5l/Rm 3 Tillsammans10-16l/Rm 3 Murade väggar5-7l/vägg-m 2

7 Sockeln är för vattentät Vertikala fogarna i elementen Fästjärnen gör det svårare att använda presenning Lyftstroppar, Fästpunkterna, balkong stöd Smärtpunkter av fuktkontroll Ett krökigt bjälklag hämtar vatten,speciellt till de bärande väggarna Att skydda värmeisoleringarna är inte lätt

8 Från betongbjälklag rinner det ofta mycket regnvatten till värmeisoleringarna. Installeringarna bör granskas för att försäkra sig om att vattnet kan avlägsna sig från strukturerna Under användning. kan fukt kondenseras i den innersta ytan av väggbeklädnaden. Därför måste ventilationen ALLTID vara planenlig. Vattenavlägsningshålen i socklarna FÅR INTE lappas! Genomförandet av uttorkningslösningar

9 Betongbyggande Betongstrukturer tål stora mängder av fuktighet. Innan påbörjandet av ytbeläggningsarbeten måste strukturerna torkas ordentligt. Fuktighet i betongstrukturerna måste alltid mätas innan påbörjandet av ytbeläggningsarbeten. Hanteringen av träd -och betongelement,på samma bygge, kräver extra planering eftersom en stor vattenmängd avdunstar från betongen och kondenseras lätt till trädelementens ytor.

10 Energieffektiva och fuktsäkra installeringar Strukturernas isolerings- och ventilations- lösningar måste passa till med tillverkning, installering och den slutliga användningen. Fastän detaljerna kan vara svåra att genomföra, måste de göras noggrant, för att de är ämnade att hålla sig i årtionden.

11 Samarbete på byggplatsen Samarbete mellan arbetsledare, underentreprenörer och arbetstagare hjälper förverkligandet av bra byggandeförhållanden. Man måste komma överens och homma ihåg: skyddsmetoder arbetsordningar avtalsgränser

12 Leverantörens ansvar Det skall krävas av materialleverantören: produkter är torra när de levereras till byggarbetsplatsen. installering och mellanlagring kan utföras enligt en torr byggnadsplan. Bilden Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy

13 Övervakning av de kritiska strukturerna Man skall komma överens i förväg med övervakarna om hur energieffektiva, fuktsäkra och sunda strukturer skall genomföras, kontrolleras samt säkras. Det skall tas i hänsyn att planeringslösningarna har en inverkan på arbetsmetoderna.

14 Väderskydd

15 Väderskyddandet av bygget Väderskydden håller byggplatsen torr. Kostnaderna för väderskyddet kan vara stora men det kompenserar sig som ökad produktivitet, arbetarskydd och byggkvalitet samt ekonomiska besparingar. Inomhus kan arbetet fortsätta tryggt och utan avbrott, trots regnet. Uppgift: Uppräkna några exempel på hur kan ett väderskydd förminska kostnader. Bilden Minna Kuusela

16 Det är viktigt att observera luftfuktigheten, då man arbetar innanför ett väderskydd. Ventilationen ökas om den relativa luftfuktigheten stiger över 60 %. Väderskyddandet av bygget Bilden Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy

17 Ett årlig fenomen? 8.3.2011 Uleåborg (YLE.FI) 25.3.2013 Vanda (YLE.FI) 15.05.2010 Helsingfors (Etelä-Suomen sanomat) 28.12.2014 Helsingfors (MTV3.fi)

18 ”Bjälklaget i bra skick på en gång” Med ett tät bjälklag och skydd för sandwich-elementen,kan torra byggandeförhållanden garanteras till de lägre våningarna. Tilläggsuppgifter av metoden: www.tut.fi/site

19 En sluten fasad– redan på fabriken Fönsterna kan installeras till elementen redan på fabriken  Mindre behov uppvärmning och skydd på byggplatsen. När elementen installeras måste man beakta att positionen av elementet inte kan kontrolleras från fönsteröppningarna → Installeringslinjen skall märkas på den inre sidan Fönstren blir skyddade redan på fabriken. Det tar mer tid att göra leveranskontrakter.

20 Vindsbjälklag Vindsbjälklaget kan tillverkas på marken och lyftas på sin plats. Mindre arbetsmängd och kortare byggtid. Man behöver inte ställningar, säkerhetsledstänger,… Uppvärmningen av vindsbjälklaget kan utföras genast efter att byggnadsstommen är klar. Således påbörjar torkningen i ett tidigt skede. Bilder Karri Kortelainen, Skanska Oy

21 Principerna för torrt byggande I torrt byggande 1.Yttertaket och byggnadsmanteln är vattentät eller byggandet är väderskyddad 2. Relativa luftfuktigheten är under 70 %. 3. (Temperaturen är över 10 C, uppvärmningen är på). Uppgift: Ge on lista av sådana byggnadsarbeten som måste göras enligt torrt byggande-principen. Bilden Tuomas Palolahti, Mittaviiva Oy

22 Arbetsplaneringen av torrt byggande Planering av väderskydd är en viktig del av arbetsplaneringen. Det lönar sig att skaffa installeringsplanerna, material, ställningar, väderskydd och apparater för de kritiska arbeten då vädret är bra. Förbered dig för regn. Det regnar eller snöar i genomsnitt var tredje dag. Installationsordningen kan underlätta eller förstöra chanserna för torrt byggande. Uppgift: Ge exempel på felaktiga installationsordningar. 22 Bilden Mittaviiva Oy

23 De olika fukttoleranserna av diverse material Uppnåendet av förhållande kraven och deras observation Skyddsätten av byggområdet, strukturer och material Andra krav för byggområdet(tidigare arbeten,…) Uppvärmning -och torkningssätt Byggets specialegenskaper Väderskydd Saker att beakta i torrt byggande

24 Vinterbyggande Skydda strukturerna från regnvatten och snö Det lönar sig att täcka alla öppningar i byggnadens mantel– detta gäller speciellt stora öppningar Det lönar sig att installera tillfälliga dörrar i loftgångshus. Tillfälliga dörrar kan användas i punkthus eller så kan trapphusen täckas med en presenning. Skyffla bort snön med snöspade, snösläde eller genom med tryckluft. Smält inte snön bort Ju snabbare skydden är i skick, desto större nytta har man av dom. Goda arbetsförhållanden gör arbetandet smidigare, minskar på störningar, ökar på arbetsmotivationen och skapar en positiv image.

25 Skyddandet av material Isolera mot: markfukt regn Ta hand om: ventilationen avrinnande vatten Att komma ihåg: transportförpackningen fungerar inte som regnskydd Undvik långa lagringstider på byggplatsen

26 Kortvarig utomhuslagring Transportskydden för fönstren duger inte som väderskydd. Ta i hänsyn hur vattnet kommer att rinna; vattnet får inte bilda pölar på skydden eller under lastförpackningarna. Fönstren är ute en stund förrän de flyttas in; de måste mellanlagras loss från marken. Bilden Mittaviiva Oy

27 Författarna: Olli Teriö, Jukka Lahdensivu, Jaakko Sorri & Ulrika Uotila. Översättarna Iida Teriö, Julius Hemmilä Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis Europeiska gemenskapens åsikter. Europeiska kommissionen ansvarar inte för någon form av användning av informationen som finns på webbplatsen.


Ladda ner ppt "Väderskydd och förhållandekontroll på byggarbetsplatsen Författarna har ensamma ansvaret för innehållet på denna webbplats. Den företräder inte nödvändigtvis."

Liknande presentationer


Google-annonser