Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orienteringsteori Dagens lektion Varför ska man lära sig att orientera? Vad ska ni kunna? Hur funkar en karta? Att passa en karta Karttecken Olika begrepp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orienteringsteori Dagens lektion Varför ska man lära sig att orientera? Vad ska ni kunna? Hur funkar en karta? Att passa en karta Karttecken Olika begrepp."— Presentationens avskrift:

1 Orienteringsteori Dagens lektion Varför ska man lära sig att orientera? Vad ska ni kunna? Hur funkar en karta? Att passa en karta Karttecken Olika begrepp inom orientering Kompassen

2 Vad säger ämnesplanen? Centralt innehåll Motions-, idrotts- och friluftsaktiviteter som utvecklar en allsidig kroppslig förmåga. Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation. Metoder och redskap för friluftsliv.

3 Vad säger ämnesplanen? Kunskapskrav Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer.

4 Vad ska ni kunna? Hantera kartan Förstå kartan Kunna förflytta sig på kartan Orientera och tänka orientering

5 Vad är en karta? Tänk dig att du befinner dig högt upp i en luftballong och tittar ut över landskapet. När du ser verkligheten uppifrån ser allting mycket mindre ut. Det är så kartan fungerar. Kartan är en förminskad och förenklad bild av verkligheten. Hur mycket förminskad framgår alltid av skalan som alltid finns angivet på kartan Skala 1:2 0001 cm = 20 m i verkligheten 1:7 5001 cm = 75 m i verkligheten

6 Ritad karta

7 Satellitbild

8 Karta + gatubild

9 Skala Skala Graden av förminskning som finns angiven på alla kartor Skala 1:10 000 betyder att terrängen har förminskats 10 000 gånger på kartbladet. Skala 1:10 000 innebär att 1 cm på kartan motsvarar 100 m i verkligheten. Stryk två nollor i skalan = sträcka i cm.

10 Att passa kartan Det finns två sätt att passa kartan, d.v.s. lägga kartan rätt! Alt. 1 Titta på naturen och passa kartan därefter. Titta efter tydliga saker som kan hjälpa dig. Hus, vägar, stigar och stenar är bra att ta hjälp av!

11 Att passa med kompassen Färdriktningspil Kompassnål Kompasshus Linjal Hjälplinjer Alt. 2 Lägg kompassen på kartan. Snurra runt kartan tills norrpilen på kartan och kompassnålen pekar åt samma håll. Nu är kartan passad.

12 Tumgreppet Tumgreppet Att vika kartan i olika formationer allteftersom du för dig utmed banan. Sätt tummen på den punkt du för tillfället befinner dig på. När du sedan förflyttar dig låter du tummen följa med på kartan.

13 Kartans färger och karttecken Se till att lär er de vanligaste färgerna: Vanlig skog Löphindrande skog (UNDVIK) Svårlöpt skog (UNDVIK) Oframkomligt (UNDVIK) Öppen mark Sjö Asfalterad eller grusad yta

14 Hitta rätt Hitta rätt Ledstänger ◦ En hjälp när du ska välja förflyttningsväg. En ledstång kan vara en väg, en stig, kraftledningar, åkerkanter, bäckar, diken, staket, d.v.s. något du kan ta sikte mot eller förflytta dig längs så att det blir lättare att hitta. Säkra uppfång ◦ Någonting på kartan som gör att du inte kommer ur kurs lika lätt, t.ex. en bäck en sjö eller en väg. ”Om jag kommer fram till sjön så har jag sprungit för långt”. Se i stort ◦ Se terrängen i ett större perspektiv och fokusera inte bara på platsen du är på väg till. Se dig omkring och lägg märke till kraftledningar, vägar i fjärran och så vidare.

15 Start, kontroll & mål Banan ska helst ritas med röd penna. Kontrollringarna binds med heldragna streck för att förtydliga i vilken ordning kontrollerna ska tas. Start markeras med en röd triangel, kontroll med röd cirkel och mål med röd dubbelcirkel Kontrollpunkterna i mitten av ringen (kontrollangivelse) Man ska alltid ta kontrollerna i ordning (1-4 eller 4-1) Strecken skall inte styra vägen mellan kontrollerna 1 2 3 4

16 Nu går vi och orienterar!


Ladda ner ppt "Orienteringsteori Dagens lektion Varför ska man lära sig att orientera? Vad ska ni kunna? Hur funkar en karta? Att passa en karta Karttecken Olika begrepp."

Liknande presentationer


Google-annonser