Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sid 1 eStudiesekreterare: Mira Pihlaja Kontaktuppgifter: eller Puh: (06) 326 3353 GSM: 040 718 5090 Rum:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sid 1 eStudiesekreterare: Mira Pihlaja Kontaktuppgifter: eller Puh: (06) 326 3353 GSM: 040 718 5090 Rum:"— Presentationens avskrift:

1 Sid 1 eStudiesekreterare: Mira Pihlaja Kontaktuppgifter: eMail: mira.pihlaja@puv.fi eller eVirkailija@puv.fi Puh: (06) 326 3353 GSM: 040 718 5090 Rum: WA142 (Wolffskavägen 30) Kontaktperson

2 Sid 2 Att delta i nätbaserade kurser Varje studerande i Vasa YH borde under sin studietid delta minst 1 nätbaserad kurs. Här de möjligheter som finns:  Vasa YH’S egna studieperioder http://www.puv.fi/sv/studietjanster/virtuellastudier/ http://www.puv.fi/sv/studietjanster/virtuellastudier/  Finlands virtualyrkeshögskola www.amk.fi  TieTie:n nätbaserade studier (mest på finska) kontaktperson: Päivi Sampola – paivi.sampola@puv.fi anmälan via virtual YH’s portalen  Övriga nätbaserade kurser som erbjuds av andra skolor, t.ex. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/http://www.virtuaaliyliopisto.fi/

3 Sid 3 HUOM! Faktureringsadress bör vara: Vaasan kaupunki Vaasan ammattikorkeakoulu PL 509 65101 VAASA Viite: virtuaaliopinnot/Mira Pihlaja Faktura från utomstående

4 Sid 4 Studerande anmäler sig själv och är själv ansvarig för att studie- perioden genomförs. För utomstående kurser behövs tillstånd från avdelningsföreståndaren och detta bör skötas om ifall skolan skall stå för avgifte, I annat fall betalar studerande själv.  Anmälan till Finlands virtualyrkeshögskola sker alltid via portalen (ansökan behandlas i efterhand)  Om du vill delta i andra utomstående kurser, kontakta alltid först eStudiesekreteraren  MEN Tietie sköter Päivi Sampola Regler för deltagande

5 Sid 5 Då tillstånd erhållits kan studerande börja studera enligt de anvisningar han/hon får av tutorläraren i den omgisning som den arrangerande skolan erbjuder Du får nödvändiga användarid och lösenord via epost från den arrangerande skolan – det är skäl att använda uppge din Vasa YH’s epostadress, för att försäkra dig om att informationen är säker OBS! Användarid och lösenord är personliga och får inte ges åt annan person.. Regler för deltagande (forts)

6 Sid 6  Vasa YHS egna 100% virtuella studieperioder Info http://www.puv.fi/sv/studietjanster/virtuellastudier/ HOX: interna utbud ska vara tillsammans med utbud av andra fritt valbara studier (från början av P2 anmälningstid) http://www.puv.fi/sv/studietjanster/studier/frittvalbarastudier/ http://www.puv.fi/sv/studietjanster/studier/frittvalbarastudier/ Vasa YHS

7 Sid 7 HemsidaHemsida > Studietjänster > Virtuella studier StudietjänsterVirtuella studier HemsidaStudietjänsterVirtuella studier Anmälning till interna nätbaserade studier Studerande i Vasa yrkeshögskola anmälar sig till yrkeshögskolans egna nätbaserade studieavsnitt genom WinhaWille. Se instruktionerna: http://www.puv.fi/vaakku/services/it/winha/winhawille.htm http://www.puv.fi/vaakku/services/it/winha/winhawille.htm HemsidaHemsida > Studietjänster > Virtuella studier StudietjänsterVirtuella studier HemsidaStudietjänsterVirtuella studier Anmälning till interna nätbaserade studier Studerande i Vasa yrkeshögskola anmälar sig till yrkeshögskolans egna nätbaserade studieavsnitt genom WinhaWille. Se instruktionerna: http://www.puv.fi/vaakku/services/it/winha/winhawille.htm http://www.puv.fi/vaakku/services/it/winha/winhawille.htm Vasa YH - anmälan

8 Sid 8 Vasa yrkeshögskola använder: Moodle - https://moodle.puv.fi/https://moodle.puv.fi/ Breeze - https://breeze.puv.fi Nu, ska användas mest vid vuxenutbildning WebCT - https://webct.puv.fi/ användes till slutet av 2006https://webct.puv.fi/ Nätbaserade utbildn.miljöer

9 Sid 9 I Moodle fungerar samma användarid och lösenord som du fått för att använda skolans system och epost. Kom ihåg att användarId och lösenord är personliga. Du får kursnamn och kursnyckel via din lärare/handledare. Användarstöd: moodle@puv.fimoodle@puv.fi Moodle - användarID

10 Sid 10 SVA är en gemensam portal för alla yrkeshögskolor i Finland. Där erbjuds nätbaserade kurser för alla studerande som är registrerade i någon yrkeshögskola. För att nå tjänsterna bör du först registrera dig. Instruktioner: www.amk.fi > studie information www.amk.fi Finlands virtualYH (SVA)

11 Sid 11 Finlands virtualYHS (SVA)

12 Sid 12 Anmälan till Öppna YH kurser : Till Öppna YH:s studier kan man ansöka med hjälp av kontaktblanketten som finns i portalen: https://www.virtuaaliamk.fi/extra/sv/index/palvelut/studieinformation.html.stx. https://www.virtuaaliamk.fi/extra/sv/index/palvelut/studieinformation.html.stx HOX: innan du anmäla till Öppna YH kurser, ta kontakt till eSekretarin. Öppna yh ska ha egen portal under året 2006. Mer information via e-post från Vasa YH's Öppna YH kontakt person Seija Juopperi (seija.juopperi@puv.fi). Information om Öppna YH studier: http://www.puv.fi/sv/utbildning/oppnayrkeshogskolan/seija.juopperi@puv.fi http://www.puv.fi/sv/utbildning/oppnayrkeshogskolan/

13 Sid 13 Och i slutet, mitt e-post adress är:mira.pihlaja@puv.fi Mira


Ladda ner ppt "Sid 1 eStudiesekreterare: Mira Pihlaja Kontaktuppgifter: eller Puh: (06) 326 3353 GSM: 040 718 5090 Rum:"

Liknande presentationer


Google-annonser