Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Holmars IF-projektet Träff 5: Avslutning Certifiering/Summering/Utvärdering 2012-02-05 Göteborgs Fotbollsförbund Spelarlyftet SISU Idrottsutbildarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Holmars IF-projektet Träff 5: Avslutning Certifiering/Summering/Utvärdering 2012-02-05 Göteborgs Fotbollsförbund Spelarlyftet SISU Idrottsutbildarna."— Presentationens avskrift:

1 Holmars IF-projektet Träff 5: Avslutning Certifiering/Summering/Utvärdering 2012-02-05 Göteborgs Fotbollsförbund Spelarlyftet SISU Idrottsutbildarna

2 Agenda 9.00Föreningscertifiering 10.30Nästa steg 11.30Lunch 12.15Summering och tillbakablick 13.00Utvärdering av föreningarnas arbete 14.30Projektutvärdering och avslutning 15.00Slut för dagen

3 Certifiering

4 Föreningens roll Föreningen – laget – spelaren – föräldern Trenden idag är att spelaren och laget är de starka och drivande enheterna –Spelaren byter lag och förening (Bossman) –Laget med stark ledar/föräldragrupp blir en isolerad ö

5 Vad är mervärdet av föreningen? Föreningen erbjuder ett ramverk med färdiga rutiner och krav: –Policy, mål, visioner –Normer och regler –Spelarutbildning –Gemensamma arrangemang –Erfarenhet/kvalité Samarbete mellan lag Varumärke/identitet: Känslan av sammanhang, tillhörighet och stolthet

6 Hur? Får vi föreningarna att bedriva en bättre och mer kvalitativ verksamhet?

7 Vad görs idag? GFF/Idrottslyftet; 3 steg 1.Föreningsutvecklarutbildning 4 dagar 2.Holmars IF-projektet 3.Föreningsutvecklare SISU Idrottsutbildarna: –Föreningskonsulent –Stöd, vägledning, bidrag…

8 Certifiering Uppfylla ställda krav -> certifiering –Visa goda exempel - tips –Ställ krav på rätt saker –Föreningarna får ”tummen ur” –Konkurrensfördel – status –Bidragsgrundande?

9 Certifieringsmodell ElitSpelarlyftSocial SeniorElitklubbDiv 1-3Div 4- Yngre senior (19-21 år) 16-18 år Gymnasieskola 13-15 år Grundskola - Högstadie 10-12 år Grundskola - Mellanstadie 6-9 år Grundskola - Lågstadie Göteborgsmodellen

10 Certifieringsmodell Certifieringskategorier Förening: - Policy - Organisation - Ekonomi Spelare: - Spelarutbildning - Skolsamarbete Ledare: - Utbildning/Fortbildning - Antal Miljö: - Anläggningar - Träningstider Viktiga principer! En gemensam modell för alla föreningar! Varje enskild del är certifierbar! Enkelhet! Inkluderande (inte exkluderande)! Börja nerifrån!

11 Exempel 6-9 år

12 Föreningsbegreppet: Policy Föreningen skall ha en levande policy med årlig uppdatering och utveckling där det tydligt framgår vilken inriktning (ändamålsparagraf), regler och värderingar som föreningen står för. Organisation Styrelse med fördelade ansvarsområden. En förbundsutbildad föreningsutvecklare. Fungerande kommunikationsstruktur. Fotbollsansvarig 6-9 år Ekonomi Ekonomi i balans Maximerad medlems-/deltagaravgift Redovisningsskyldig till Skatteverket Spelarbegreppet: Deltagande Alla spelare har rätt att deltaga under förutsättning att man betalt sin medlems- /deltagaravgift. Spelar- utbildning Förening skall använda sig av en av distrikstförbundet "godkänd" spelarutbildningsplan Omfattning Föreningen skall erbjuda träning 1 ggr/v under hela året. På Sommarhalvåret tillkommer av distriktsförbundet arrangerat matchspel (ca 1 ggr/v) Föreningen skall inom ramen för Idrottslyftet erbjuda organiserad spontanfotboll på eftermiddagstid (1 ggr/v).

13 Ledarbegreppet: Utbildning Alla ledare skall ha genomgått SvFF Avspark. Alla ledare skall genomgått, av föreningen arrangerad, introduktionskurs där bl.a. Policy, regler och ändamålsparagraf avhandlas. Fortbildning Workshop för 5-manna (Spelarutbildning 3- och 5-manna) Antal Varje åldersgrupp (träningsgrupp/lag etc) skall ha en organisation bestående av ansvarig tränare, assisterande tränare, lagledare, kassör, föräldrarepresentant. Det skall finnas minst en tränare per 8 deltagande spelare under träning.På match skall man alltid vara minst 2 ledare. Miljö: Anläggning Vintertid skall träningen bedrivas inomhus, sommartid utomhus på konst- eller naturgräs. Tränings- utrustning Spelarna skall ha tillgång till varsin boll samt koner och västar.

14 SEF - Tipselit Certifiering

15 Grupparbete Kommer certifiering att ”trigga” föreningarna till bättre kvalité? Finns det risk för ett A- och B-lag? Vad händer med B-laget? Styrkor och svagheter med Göteborgsmodellen? Vad tycker ni om SEF-modellen?

16 Vad blir nästa steg?

17 Steg 1 Föreningsledardag -Startskott på det interna arbetet -SISU/GFF gärna med på plats -Bilda arbetsgrupper -Redovisa arbetet som skett under Holmars -Involvera flera Nätverka med Holmars föreningar

18 Steg 2 Uppföljning Kontinuerlig redovisning av vad som pågår inom de olika områdena Temadagar under vår och höst 25/2 Mats Trondman, Donsö www.sisuidrottsutbildarna.se/vast

19 Policy/Värderingar Frågor att diskutera: Gemensam syn vid uttagning till match Representation Kostpolicy? Policy vid ex. Sexuella övergrepp Verktyg: Fotbollens policyguide, egen röd tråd, exempel från andra föreningar, Värdefullt Ansvarig Gruppmedlemmar

20 Verksamhetsplan Frågor att diskutera: Mål och Vision Verksamhetsområden – Vilka har vi? Tydlighet utåt Verktyg: SISU Idrottsutbildarna, kurser, litteratur, redan färdiga koncept Ansvarig Gruppmedlemmar

21 Utbildning Frågor att diskutera: Utbildningsplan Coachverktyg (S2S) Krav på utbildning? SISU Idrottsutbildarna Verktyg: GFFs utbildningsmatris, SISU, inventering av Askims ledare Ansvarig Gruppmedlemmar

22 Föräldrar Frågor att diskutera: Hur vill vi att våra föräldrar ska agera vid match? Hur engagerar vi fler? Föräldramöten - riktlinjer Verktyg: Världens bästa Idrottsförälder, exempel från andra föreningar

23 Ledarförsörjning Frågor att diskutera: Rekrytera, utveckla, behålla ledare Unga ledare Tydliggöra uppdraget Verktyg: Fotbollens Ledare, SISU IDrottsutbildarna

24 Vad finns det för stöd att få? Göteborgs Fotbollförbund Spelarutbildningsmatrisen Information kring nya spelformer Idrottslyftet (SDF) Spelarlyftet Andra föreningar/nätverk SISU Idrottsutbildarna Er konsulent Er utbildningsresurs Idrottslyftet –Ledarförsörjning –Unga Ledare –Skolsamverkan –Anläggning

25 Summering Holmars IF År 2

26 Deltagande föreningar Askims IK Azalea BK Marieholm BOIK Stenkullen GOIK V.Frölunda IF Örgryte IS Jonsereds IF Älvsborgs FF

27 Holmarsprojektet i Göteborg Förkrav: –Föreningsutvecklare utbildad i Danmark –Stor uppslutning i föreningen (min 3 delt/träff) Mål: –Grundläggande kunskap och info inom ett antal viktiga områden i en förening –Erfarenhetsutbyte med andra föreningar –Hjälp att starta utvecklingsarbetet i föreningen

28 Innehåll och upplägg Fortbildningsträffar (1 träff/månad): –Upptaktsträff (1/2 dag - 110928) –2. Nulägesanalys, Policy-Målsättning-Vision –3. Spelarutbildning –4. Ledare/föräldrar –5. Utvärdering/Summering/Certifiering –6. Genomför en ledardag i din egen förening SISU konsulent är Processledare, GFF närvarar

29 Verksamhetsområden att utveckla utifrån Holmars IF Holmars IF Verksamhets- plan Ledar- försörjning FöräldrarUtbildning Policy/ Värderingar Vision Mål SpelareLedare Rekrytera Utveckla Behålla Föräldrar

30 Träff 2: Policy Koll på begreppen Svenska Fotbollförbundets mål och vision Fotbollens Spela lek och lär Fotbollens policyguide

31 Träff 3: Spelarutbildning Status i klubbarna Spelarutbildningsplan - allmänt GFF Spelarutbildningsplan och S2S Nya spelformer – matchen bästa utbildningstillfället Grupparbete – Hur kan vi utveckla spelarutbildningen i vår föreningen?

32 Träff 4: Ledare/föräldrar 3 utmaningar till idrotten Föreningsexempel Unga Ledare Ledarförsörjning –Rekrytering –Utveckla –Behålla

33 Utvärdering av Holmars IF År 2


Ladda ner ppt "Holmars IF-projektet Träff 5: Avslutning Certifiering/Summering/Utvärdering 2012-02-05 Göteborgs Fotbollsförbund Spelarlyftet SISU Idrottsutbildarna."

Liknande presentationer


Google-annonser