Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna Holmars IF – del 2 Jonsered 13/11. Film.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna Holmars IF – del 2 Jonsered 13/11. Film."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna Holmars IF – del 2 Jonsered 13/11

2 Film

3 Dagens Program Summering av uppstarten Förtydligande Redovisning av hemuppgift Diskussionsfrågor kring policy Eget arbete föreningsvis

4 Syfte Med hjälp av konceptet Holmars IF inspirera och ge kunskaper till föreningar som på sikt kan bli verklighetens Holmars. Vi vill skapa miljöer i föreningarna som ger så många spelare som möjligt, så länge som möjligt, den bästa spelarutbildningen Oktober 09

5 Mål Att de föreningar som bestämmer sig för att vara en del av denna satsning startar långsiktiga utvecklingsarbeten, utifrån egna förutsättningar och behov för att bli ett nytt Holmars IF. Att vissa föreningar kan användas som modellföreningar i distriktets fortsatta utvecklingsarbete. Oktober 09

6 Förväntningar Att föreningen deltar med minst 3 personer vid varje gemensam träff Att föreningen genomför de hemuppgifter som ingår Att föreningen deltar aktivt i diskussioner Att föreningen arbetar mellan gångerna med aktuella frågor

7 Oktober 09 Förhoppningar Att föreningen får med sig ny kunskap som de förvaltar Att föreningen får ett bra erfarenhetsutbyte och kontaktnät Att föreningen samlar kraft för att få projektet att bli en långsiktig satsning

8 Oktober 09 Tid och plats Gemensamma datum: –13 Nov kl 9-15 hos Jonsereds IF –14 Dec kl 17-21 hos Azalea BK –15 Jan kl 9-15 hos Marieholm BOIK –5 Feb kl 9-15 hos Örgryte IS Ledar/Föreningsdag –Mars: Varje förening återkommer med datum!

9 Oktober 09 Innehåll och upplägg Fortbildningsträffar (1 träff/månad): –Upptaktsträff (1/2 dag - 110928) –2. Nulägesanalys, Policy-Målsättning-Vision (Nov, Ansv. SISU) –3. Spelarutbildning (Dec, Ansv. Patrik) –4. Ledare/föräldrar (Jan, Ansv. Ulf/SISU) –5. Utvärdering/Summering/Certifiering (Feb, Ansv. SISU/GFF) –6. Genomför en ledardag i din egen förening (Mar) SISU konsulent är Processledare, GFF närvarar

10 Verksamhetsområden att utveckla utifrån Holmars IF Holmars IF Verksamhets- plan Ledar- försörjning FöräldrarUtbildning Policy/ Värderingar Vision Mål SpelareLedare Rekrytera Utveckla Behålla Föräldrar

11 Policy/Värderingar Frågor att diskutera: Gemensam syn vid uttagning till match Representation Kostpolicy? Policy vid ex. Sexuella övergrepp Verktyg: Fotbollens policyguide, egen röd tråd, exempel från andra föreningar, Värdefullt Ansvarig Gruppmedlemmar

12 Ett exempel: Askims IK

13 Verksamhetsplan Frågor att diskutera: Mål och Vision Verksamhetsområden – Vilka har vi? Tydlighet utåt Verktyg: SISU Idrottsutbildarna, kurser, litteratur, redan färdiga koncept Gruppmedlemmar: Ansvarig Gruppmedlemmar

14 Utbildning Frågor att diskutera: Utbildningsplan Coachverktyg (S2S) Krav på utbildning? SISU Idrottsutbildarna Verktyg: GFFs utbildningsmatris, SISU, inventering av Askims ledare Gruppmedlemmar: Ansvarig Gruppmedlemmar

15 Ledarförsörjning Frågor att diskutera: Rekrytera, utveckla, behålla ledare Unga ledare Tydliggöra uppdraget Verktyg: Fotbollens Ledare, SISU Gruppmedlemmar:

16 Föräldrar Frågor att diskutera: Hur vill vi att våra föräldrar ska agera vid match? Hur engagerar vi fler? Föräldramöten - riktlinjer Verktyg: Världens bästa Idrottsförälder, exempel från andra föreningar Gruppmedlemmar:

17 Hemuppgift Policy Ledarförsörjning Verksamhetsplan Föreningskunskap Övrigt

18 Vilse bland begreppen? Vision Målsättning Policy Värdegrund

19 Skall forma och styra Skall uppfylla och infria

20 Skall forma och styra Skall uppfylla och infria

21 Oktober 09 VISION Är en bild av ett framtida önskvärt tillstånd. Visionen utgår från organisationens verksamhetsidé och är präglad av värdegrunden. Förädling av verksamhetsidén. Visionen ska ge energi, utveckla viljekraft och skapa engagemang.

22 Svenska fotbollsförbundets vision A-landslaget ska vinna guldmedaljer i internationella mästerskap Våra föreningar som deltar i UEFA:s ska nå slutspelsfas efter gruppspel Publika anläggningar samt planer och hallar skall motsvara fotbollens behov såväl kvalitativt som kvantitativt Alla som vill ska få vara med och spela fotboll så länge som möjligt oavsett ambitionsnivå

23 Svenska fotbollsförbundets övergripande mål Nationalsporten fotboll skall vara Sveriges största och ledande idrott Vi skall hålla samman elit och bredd Svenska Fotbollförbundet skall ha en ekonomi i balans. A-landslaget skall kvalificera sig för de internationella mästerskapen. Damlandslaget ska ta medalj i de internationella mästerskapen.

24 Svenska fotbollsförbundets övergripande mål forts… Våra föreningar skall vara väl fungerande organisationer med fler och för tidens behov rätt utbildade ledare. Fotbollsrörelsen skall verka för att barn och ungdomar i organiserad form skall kunna utöva fotboll inom ramen för den ordinarie skoldagen inom såväl grund som gymnasieskolan.

25 Oktober 09 Värdegrund En beskrivning av grundläggande principer och beteenden som ledsagar organisationen, föreningen eller teamet i sitt agerande. Ett tydliggörande av hur man förhåller sig till varandra samt hur man förhåller sig till uppdraget.

26 Fotbollens Spela, Lek och Lär Svensk barn och ungdomsfotbolls inriktning

27 Fotbollens Spela, Lek och Lär… Centrala värden i barn- och ungdomsfotbollen: Alla ska få möjlighet att spela fotboll i den utsträckning de vill Glädje Kamratskap Personlig utveckling Livslångt intresse

28 Svenska fotbollsförbundets värdegrund ”Fotbollen ska vara tillgänglig för alla och aktivt bidra till samhällsnyttiga värderingar samt ge ett bättre, roligare och friskare liv”

29 Policy ”En gemensam linje för fotbollsföreningens verksamhet och till stöd för alla ledare att kunna ta ställning till i olika frågor”. Består av ställningstaganden som ni i Er förening gör inom ett antal områden.

30 En ”levande” policy känner medlemmarna till följs av medlemmarna är styrelsen väl insatt i och stöttar följs upp, utvärderas och revideras

31 HOLMARS IF Spelar med herrlag i Div 2. 40 000 invånare i upptagningsområdet Kommunal anläggning, 4 gräsplaner, 2 grus. Både flick- och pojkfotboll Pojkfotboll 6 år och uppåt. Flickfotboll 6 år upp till 13 år, än så länge…

32 HOLMARS IF Alla kan spela fotboll! Alla är välkomna!

33 HOLMARS IF Så många som möjligt Så länge som möjligt Så bra som möjligt

34 HOLMARS IF STYRELSE Fotbollsgrupp (U-ansvarig + A-tränare även styrelse och föräldrarepresentant) B- och U-sektionS-sektion 6-16 årJ och A

35 HOLMARS IF Stormöte år 2000 Saknade strategi, föreningar i föreningen Tillsatte arbetsgrupp, med ledare och styrelse Kontakt med distriktet, föreningsutvecklare, SISU Produktion av material och idéer hela 2001 Köpte färdigt koncept, ”kryddade” lite själv Igångsättning 2002, utbildning teori, praktik I full skala höstsäsongen 2002

36 HOLMARS IF Bygger till stor del på ideellt arbetande ledare ”Betalning” via upplevelser, gemenskap och stolthet över klubben Ersätter med utbildning, fortbildningsresa, fri overall och ”Holmarsdagen” Arvoderar 1 A-truppstränare, 1 J-tränare, 1 mv Instruktör, U-ansvarig och kanslist

37 MÅLSÄTTNING Stå för en rolig och stimulerande fotbollsverksamhet Skapa en miljö och gemenskap som tilltalar och utvecklar hela spelaren Få fram så många spelare som möjligt till representationslagen Bli självförsörjande på ledare

38 POLICY - UTBILDNING 5-mannafotboll: Grundkurs – Avspark 7-mannafotboll:Bas 1 11-mannafotboll:U1/påbörjad Bas 2 för 13- 14, U3/Bas 2 avklarad för 15/16 För alla:Intern skadekurs För tränare/föräldrar:Lärgrupper i ”Spelarutveckling- ett helhetsperspektiv” Håller alltid ögonen öppna efter föräldrar med ”passande” bakgrund/utbildning.

39 POLICY - TRÄNING Upplägg och riktlinjer i spelarutvecklingsplanen Tematräningar, individuell skicklighet 50-50 teknik och smålagsspel/spel Många bollkontakter Individen i centrum

40 POLICY - TRÄNING Våra ledares tränarfilosofi Har planerade träningar, stimulerande och roliga Är bra instruktörer Lär ut teknikens verktyg Fyller verktygslådan t.o.m. 16 år Låter spelarna testa, värdera och använda verktygen i mycket spelformer, 50-50 Försöker se och hjälpa alla på träningen Har ett enkelt regelverk på och kring träning. Skapar trygghet genom rutiner Har social träning, via ledord som respekt och acceptans Jobbar med kvalité som ledord vid träning och inlärning

41 POLICY - MATCH Minst dubbelt så mycket träning som match Matchen är en höjdpunkt på veckan och ett inlärningstillfälle Pröva veckans erfarenheter Alla spelar lika mycket upp tom 14 år Avbytare spelar alltid Prestation före resultat Försök vinna matchen Spelare ska lära sig att utvärdera sin egen insats ”Avtal” med föräldrarna om roller

42 LEVANDE DOKUMENT U-ansvarig, A-tränare och styrelserepresentant träffas 1 gg/v. Gruppledare träffas med U-ansvarig 1 gg/v. Naturliga träffar inom grupperna med gruppledare. Möten med alla ledare i januari och augusti. Utvärdering och utveckling vid stormöte i december. Regelbunden kontakt mellan tränaren i laget och föräldrarepresentant.

43 Program eftermiddag Ni arbetar föreningsvis Uppgift 1: Diskutera utifrån frågekorten Uppgift 2: Diskutera/arbeta utifrån egna förutsättningar

44 Diskussion policy Nivå 1: Ingen tydlig uttalad policy idag Nivå 2: Har en policy men den är ej levande, ej uppdaterad Nivå 3: Har en policy och den är levande

45 Diskussion policy – nivå 1 Ta hjälp av policyguiden Vilka områden är viktig att ha med i er förenings policy? Vilka värderingar har vi?

46 Diskussion policy – Nivå 2 Ta hjälp av Policyguiden Svara på frågorna på sid. 30 Arbeta efter metoden värdering-handling- konsekvens

47 Diskussion policy – Nivå 3 Utvärdera er policy Styrkor – svagheter, Hot - Möjligheter Är det något som behöver förändras?

48 Utcheckning Oktober 09

49 Hemläxa Oktober 09

50 Nästa gång: 14 dec kl 17.00-21.00 hos Azalea BK Oktober 09

51 Annika Jedemark Idrottskonsulent annika.jedemark@vsif.se 0709- 26 58 34 Oktober 09


Ladda ner ppt "Välkomna Holmars IF – del 2 Jonsered 13/11. Film."

Liknande presentationer


Google-annonser