Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Prototyper Grupp 4 Fredrik Persson | Mahdi Bawaqneh | Maksim Nikitin | Sverre Brecheisen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Prototyper Grupp 4 Fredrik Persson | Mahdi Bawaqneh | Maksim Nikitin | Sverre Brecheisen."— Presentationens avskrift:

1 Prototyper Grupp 4 Fredrik Persson | Mahdi Bawaqneh | Maksim Nikitin | Sverre Brecheisen

2 Frågeställning Hur definieras prototyper och vilka olika typer av prototyper finns det? Vad är protypens huvudsyfte? Hur framställs prototyper? Vilka metoder finns för att planera prototyper?

3 Metodval/källkritik Böcker: Product design and development, Kap 14 Prototyping Artiklar & sekundärkällor What do Prototypes Prototype? Apple Computer, Inc. Product Design, Mike Baxter Prototyping - faser, typer och potentiell problematik, J. Karlsson & M. Wikfors

4 Olika typer av prototyper En definition av ordet "prototyp": " an approximation of the product along one or more dimensions of interest" " En approximation av produkten längs en eller flera dimensioner avintresse"

5 Olika typer av prototyper Två dimensioner: Physical och Analytical prototypes: - Physical: Ser ut och känns som produkten. - Analytical: Visuella prototyper av produkten.

6 Olika typer av prototyper Comprehensive and Focused prototypes: - Comprehensive: Implementerar de flesta egenskaper hos den riktiga produkten. Fullfjädrar version av produkten, ges till kunden. - Focused: Implementerar endast en viss eller några egenskaper hos en produkt ex skum modell. Användning av två fokusprototyper, en "looks-like" och en "works-like" prototyp.

7 Olika typer av prototyper "Prototyping - faser, typer och potentiell problematik" av Josefin karlsson & Maria Wikfors - Definition: ”... a limited representation of a design that allows users to interact with it and to explore its suitability” - Olika typer av prototyper: Beaudouin-Lafon och Mackay indelning i on- och off-lineprototyper - Fördelar och nackdelar med Indelning av Mackay: - Off-line är begränsande - Snabba att åstadkomma -on-line är dyra - on-line är tidskrävande.

8 Prototypens fyra huvudsyften Inlärning Kommunikation Integration Milstolpar

9 Inlärning Inlärningsverktyg Fungerar och möter produkten kundkrav? Test av olika prototyper Ex: Hållfasthetstest av robothjul Mer komplexa produkter ex.mobiltelefoni hårdvara, mjukvara, os, ljud osv. Produkter som skapar kundbehov

10 Kommunikation Ledning, medarbetar, partners, kunder Se och känna, lätt att förstå ex: Robot. storlek och mobilitet Svårt med bred kundkrets Svårt att få med alla egenskaper

11 Integration Visa hur komponenter fungerar ihop Fysisk anpassning Samarbete ex robot: Alfa- & Beta-prototyp Mjukvaru utveckling Dyrt och tidskrävande Temporära gränssnitt inte vidareutvecklas

12 Milstolpar Vilket stadie projektet är i Kvitto på mål som är uppnådda Godkänd prototyp krävs för fortsättning Ex: Robot prototyp sluttestades

13 Principer för prototyper När är det lämpligt att tillverka prototyper? Vid behov av information Minska utvecklingstiden och iterationer Anpassa graden av komplexitet

14 Framställning av prototyper 3D CAD modellering och analys 3D computer-aided design Digital prototyp CAE, computer-aided engineering Datorbaserad analys

15 Framställning av prototyper Friformframställning 3D printing "Rapid prototyping" Billigare, bättre, funktionella prototyper

16 Planering för Prototyper (metod) Vägleda prototypen samt. undvika s k "hardware swamps" (Clausing D., 1994). 1.Definiera syfte med prototypen 1.Aproximering av prototyp nivå 1.Formulering av tester/experiment 1.Schemaplanering

17 Schemaplanering (delmål) Komponenter blir klara ("bucket of parts"). Prototypen testas 1a gången ("smoke test"). Avslutning av tester inkl. resultat.

18 Plannering av Milstolpar Alfa prototyp Beta prototyp Pilot-produktion prototyp

19 Slutsats Misstag upptäcks tidigt Spara pengar och tid Förbättrar slutgiltiga produkten Många olika typer av prototyper, grad av precision Metodiska delmål/milstolpar


Ladda ner ppt "Prototyper Grupp 4 Fredrik Persson | Mahdi Bawaqneh | Maksim Nikitin | Sverre Brecheisen."

Liknande presentationer


Google-annonser