Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Design rationale för MDI Vad är Design rationale? Varför behövs det? Hur arbetar man konkret? Bidrag till MDI-forskning Att läsa: Kapitel 15 i Carroll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Design rationale för MDI Vad är Design rationale? Varför behövs det? Hur arbetar man konkret? Bidrag till MDI-forskning Att läsa: Kapitel 15 i Carroll."— Presentationens avskrift:

1 Design rationale för MDI Vad är Design rationale? Varför behövs det? Hur arbetar man konkret? Bidrag till MDI-forskning Att läsa: Kapitel 15 i Carroll

2 060127 Design rationale2 Vad är Design rationale? Rationale betyder logisk grund, resonerande förklaring (framställning) Man dokumenterar: Diskussioner, debatter, förhandlingar Orsaker till vissa egenskaper, finesser Förklaringar till varför vissa förslag förkastats, varför saker inte finns med Avvägningar man gjort (tradeoffs)

3 060127 Design rationale3 Motiv till Design rationale i MDI Ökar förståelsen för interaktionssituationer genom –dokumentation –analys –beskrivningar –konsekvenser Fångar viktiga aspekter –kontext (sammanhang) –applicerbarhet –räckvidd

4 060127 Design rationale4 Redskap för Design rationale scenarier berättelser claims analysis task-artifact framework

5 060127 Design rationale5 Scenarier beskriver användarens interaktion påhittade eller observerade situationer dokumenteras i form av berättelser (narratives) väl genomfört tar man upp flera scenarier

6 060127 Design rationale6 Att ta fram scenarier man vill identifiera typiska scenarier bygger på –teori –observation –personliga upplevelser –tidigare erfarenheter bör lyfta fram situationer där motsägelser blir tydliga

7 060127 Design rationale7 Claims analysis ”claims” är påståenden eller beskrivningar som utsätts för noggrann granskning analysen delas in i fördelar och nackdelar på ett systematiskt sätt för att hantera det man kommer fram till tar man hjälp av vedertagna teorier från lämpligt område

8 060127 Design rationale8 Exempel The "go" command: n allows the user to go directly anywhere in MOOsburg. n gives a realistic information to the users in the room: "user xxx goes home”. n but creates a mapping problem between the physical representation of Blacksburg and the representation of the roads linking those places. n but the user needs to know the exact name of its destination in MOOsburg.

9 060127 Design rationale9 Hur tar man fram ”claims”? Analys av texten Ställ frågor utifrån händelser/handlingar/mål –varför klickade hon där? Systematiska frågor utifrån Normans handlingsstadier Analysera scenarier tillsammans med användare

10 060127 Design rationale10 Normans handlingsstadier eller Norman’s stages of action Formulera målet Formulera intentionen Specificera en handlingssekvens Utför handlingarna Notera uppnått tillstånd Tolka uppnått tillstånd Bedöm resultatet

11 060127 Design rationale11 Ekologisk ansats i MDI-forskning – vad menas med det? syftar på att något utvecklas över tiden och därmed anpassas till rådande omständigheter man betonar särskilt att se system i ett sammanhang jämför med ekologisk validitet

12 060127 Design rationale12 Ekologisk ansats På tre nivåer –taxonomier –designvetenskap, DR som råmaterial –evolutionär ansats, jfr task-artifact cycle beslut beskrivs orsakssamband kommer fram

13 060127 Design rationale13 Task-artifact cycle tasks artifacts possibilities requirements

14 060127 Design rationale14 Aktionsforskning Man nöjer sig inte med att endast observera och sedan analysera, man är med och inför förändringar, förhoppningsvis förbättringar Man menar att sådana situationer ger mest att studera Förändringsstrategier i fokus Förenklar i viss mån forskningsprocessen eftersom samma personer med hela vägen, kunskapsöverföring överflödig

15 060127 Design rationale15 Syntetisk ansats En enda teori eller vetenskapsinriktning räcker inte för att designa lyckad interaktion Väga egenskaper eller karakteristika i gränssnitt mot varandra, t ex kan förenklingar medföra effektivare arbetssätt, men kan samtidigt få användare att känna sig mindre kompetenta Inga teorier värderas högre än andra, men de kan komma fram i Design rationale

16 060127 Design rationale16 Sammanfattning Design rationale kan verka på olika nivåer: –som redskap för att förmedla designalternativ eller designbeslut till användare/beställare –kan bidra till mer generell kunskap om design –stödjer olika forskningsansatser vilket bidrar till en utveckling av teoribildningen inom MDI-området


Ladda ner ppt "Design rationale för MDI Vad är Design rationale? Varför behövs det? Hur arbetar man konkret? Bidrag till MDI-forskning Att läsa: Kapitel 15 i Carroll."

Liknande presentationer


Google-annonser