Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Diskussion om samgående mellan Djarfur och Vaengur Medlemsmöte 2013-11-24.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Diskussion om samgående mellan Djarfur och Vaengur Medlemsmöte 2013-11-24."— Presentationens avskrift:

1 Diskussion om samgående mellan Djarfur och Vaengur Medlemsmöte 2013-11-24

2 SWOT-analys SWOT i ordet SWOT-analys står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats eller på svenska - Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Risker/hot). SWOT-analysen gör det här jobbet åt dig: – Den visar de styrkor och svagheter och hot och möjligheter som kan ha betydelse för din verksamhet. – Den blir ett informations- och diskussionsunderlag som kan delas ut till dina medlemmar så att de kan sätta sig in i verksamhetens situation, fundera, dra sina egna slutsatser och komma med förslag. – Den kan bli ett bra underlag för att formulera ett budskap. – Den hjälper dig att förutse frågor du kan komma att få från olika målgrupper. 2013-11-20, version 12

3 SWOT-analys Och sedan? Efter det att du har sammanställt SWOT-analysen så ser du mycket tydligare vad ni behöver jobba mer med. Du kan fortsätta arbetet med att se över hur styrkor och möjligheter kan utnyttjas samt hur ni ska göra för att minska svagheter och bemöta de risker/hot som du har hittat. Du kan ställa de här frågorna nu: – Hur ska vi göra för att bibehålla och förbättra våra styrkor? – Hur ska vi göra för att minimera/eliminera våra svagheter? – Hur ska vi göra för att ta tillvara våra möjligheter? – Hur ska vi göra för att förebygga och neutralisera riskerna/hoten? – Vilka frågor ska vi prioritera? 2013-11-20, version 13

4 SWOT-diagrammet 2013-11-20, version 14

5 Vi har föreberett lite… 2013-11-20, version 15

6 Styrkor (Strengths) Goda faktorer för verksamheten, Interna egenskaper DJARFUR Fler infallsvinklar & idéer Fler funktionärer på tävlingar Ny inspiration & idéer bland medlemmar Eventuellt större underlag för styrelsearbete och funktionärer Bättre ekonomi, fler medlemmar Mer funktionärer Personer som kan ragga nya blivande medlemmar Rutiner Gemensamt arbete och fler möjligheter Starkare med fler röster Fler engagerade Fler ungdomar Samlade kunskaper och erfarenheter (rutin) VAENGUR Effektivitet En styrelse Fler funktionärer Mer kraft Fler aktiva medlemmar Mer pengar att ta del av - bättre ekonomi 2013-11-20, version 16

7 Möjligheter (Opportunities) Goda faktorer för verksamheten, Externa egenskaper DJARFUR Fler tävlingar Kurser och tävlingar Anordna större tävlingar och andra arrangemang Större påverkansmöjlighet på SIF - fler delegater på årsmötet som röstar lika. Större möjlighet att påverka SIF Bredare rekryteringsbas till funktionärssysslor, styrelseuppdrag Fler medlemmar ger fler möjligheter Förhoppningsvis fler funktionärer Fler eldsjälar Fler medlemmar leder till bättre uppslutning & mer engagemang Vi är fler! Större chans att kunna skicka delegater på SIF:s möten Fler händer som hjälper till både på tävling och styrelse Eventuellt större möjlighet till aktiviteter Mer abretskraft Större evenemang = mer PR, lättare att arrangera Större tävlingar Större underlag för att kunna arrangera kurser etc. Mer gemenskap och glädje Klara regler för hur sammanslagning ska gå till Fler till styrelsearbete VAENGUR Större möjlighet att påverka på central nivå Vi kan driva större arrangemang - tävlingar, kurser och annat Fler som anmäler sig Större påverkansmöjlighet på SIF - fler delegater på årsmötet som röstar lika. Möjlighet att bygga upp kommittéer. 2013-11-20, version 17

8 Svagheter (Weaknesses) Skadliga faktorer för verksamheten, Interna egenskaper DJARFUR Dåligt samarbete Förvirring Stora egon Mer opersonligt med större förening Hemvist Intressekonflikter Fler utspridda stall VAENGUR Bara en styrelse (vi har satt det på både styrkor och svagheter) Stor organisation Den geografiska förankringen splittras Större risk för anonymitet 2013-11-20, version 18

9 Hot (Threats) Skadliga faktorer för verksamheten, Externa egenskaper DJARFUR Tappar folk i stall längre ut Längre från medlemmarna Färre eldsjälar Tappar medlemmar Färre tävlingar Kulturkrockar Vi och dem-kultur En utmaning att hålla ihop en större förening Dålig kommunikation Stora egon "Klubb mot klubb" Rädda medlemmar Bli osams och ångra sig Djarfur har en egen identitet - kan den gå förlorad? Har vi samma mål? Blir för stort så att inga ORKAR engagera sig Fungerande rutiner försvinner i mängden Olika prioriteringar De vill annat än vi - klubbshop, bana etc Våra rutiner v/s deras VAENGUR Identitetskris Konkurrens Vi och dem, kan vara svårt att i början få ihop till en gemenskap Lag-SM 2013-11-20, version 19

10 Praktiskt – hur går en sammanslagning till? Extra årsmöte i respektive förening Om ja – frågan tas upp igen på ordinarie årsmöte (gemensamt) Interimsstyrelse Beslut om organisationsnr, pengar, konton… Namn och logga Val av ny styrelse Detta är ett förslag. Har skickat frågan till SIF idag! 2013-11-20, version 110

11 Diskussion Vad vill vi uppnå? Vad kan vi vinna? Vad riskerar vi att förlora? 2013-11-20, version 111


Ladda ner ppt "Diskussion om samgående mellan Djarfur och Vaengur Medlemsmöte 2013-11-24."

Liknande presentationer


Google-annonser