Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nattåg Jämtland Fria funderingar om nattågens problem och dess möjligheter. 2015-12-131 Version 22 - 2015-12-13 Lars B Johansson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nattåg Jämtland Fria funderingar om nattågens problem och dess möjligheter. 2015-12-131 Version 22 - 2015-12-13 Lars B Johansson."— Presentationens avskrift:

1 Nattåg Jämtland Fria funderingar om nattågens problem och dess möjligheter. 2015-12-131 Version 22 - 2015-12-13 Lars B Johansson

2 Mycket talar för Jämtländska nattåg För långt att åka bil till södra Sverige mer än enstaka resor Snabbtåget till Stockholm kommer fram lite för sent (10.38) för möten eller arbete på förmiddagen. Det är även svårt att hinna vidare till andra destinationer innan lunch. Att hinna morgonflyget om man inte bor nära flygplatsen kan ge en mycket tidig morgon Även snabbtåget ger en tidig morgon. Nattåget sparar semester-dagar för turister och arbetspendlare Nattåget ger möjlighet till en full arbetsdag i Stockholm eller möten från morgonen och skulle med lite ändringar även kunna ge full dag även i andra städer. Avståndet till Stockholm passar ganska bra att köra nattåg i komfortabel hastighet Ökat miljömedvetande talar för mer tågresor i framtiden. Turistnäringen i Jämtland växer och utvecklas starkt även för sommarhalvåret Nattåg till Göteborg med morgonankomst skulle återknyta kontakten med Västsverige från Jämtland och Västernorrland 2015-11-182

3 Nattåget till Jämtland har tappat Mobil.sj.se lanserades till nyåret 2010. Nattågsbiljetter kan ej säljas där SJ norrlandståg tog över driften maj 2010 Samkör sedan maj 2011 Jämtlands nattåg med tåget från övre norrland 2015-11-183

4 Hur går det för omvärlden? Resandet konstant men man väljer andra resformer Flyget ”går som tåget” Flyget har ökat mellan 2009 och 2014 Varför lyckas flyget där nattåget går kräftgång? Gästnätter Jämtland stabilt 2009-2015 Antalet gästnätter i Jämtland är stabilt Under skidsäsongen 2015 en klar ökning av gästnätter Första halvåret 2015 en ökning med drygt 10% jämfört med medelvärdet 2008-2014 http://www.swedavia.se/om-swedavia/press-och-nyheter/statistik/trafikstatistik/ Källa SCB har en positiv trend och växer lite varje år 2015-11-184

5 Nattåg En produkt SJ inte tycks förstå eller verkar vilja sälja Från årskiftet 2013/2014: Slutar trafikera Storlien och stannar i Duved Våren 2014: SJ meddelar att delar av året ingen trafik bortom Östersund Säsongen 2014: Malmö-Jämtland SJ ger upp helt. Kunder hänvisas till snabbtåg m byte i Sto 2015-08-30 Indragningsbesked för lågsäsong Jämtland 2009201020112012201420152016 Lansering av mobil.sj.se Maj 2010: SJ Norrlandståg tar över nattågstrafiken på Jämtland och från Maj 2011 samkör med tåget från övre Norrland => störningar, sämre ankomstider Gbg och Stockholm mobil.sj.se redovisar ”Slutsåld” på nattåget eftersom tåget inte har några sittplatser 2013 December 2013: Besked om nedläggning Malmö-Stockholm från våren 2014. ”Vi får ingen lönsamhet på nattågen, intresset är för litet. Resenärerna väljer snabbtågen på dagen istället” Maj 2015: Malmö-Stockholm går med vinst ”Det har överträffat alla våra förväntningar” 2015-09-14 SJ funderar på att köra till Storlien under högsäsong Storlien chartrar egna nattåg under sportlovet 2015 med bra resultat SJ drar ner på kapacitet Malmö-Storlien – ”Vi har tittat på hur folk reser och rättat oss efter det” säger Björn Nilsson Veolia ökar däremot 2009 Veolia börjar köra Malmö-Åre Turisttrafik 2014-03-30 Resebutiker stängs, Man hänvisar till Pressbyrån som EJ säljer nattågsbiljetter 2015 sep SJ ändrar så att mobil.sj.se nu visar ”EJ valbar” istället för ”Slutsåld” Hur tolkar kunden? 2015-11-185

6 Varför tappar man resenärer? Försämrad produkt och bokningsproblem Ankomst Stockholm 06.30 (tidigare 03.55) Möte 09.00 Ankomst Gbg 11.25 (tidigare 08.37) Ibland väckning Uppsala 05.40 Alternativet är ett flyg...... Mobil.sj.se klarar ej att sälja sovplatser (har aldrig gjort). Genom att tåget inte har någon sittvagn så visas tåget som ”Slutsåld” i mobil.sj.se 2015-11-186

7 7

8 76 veckor 2015-11-188 2011-06-19 till 2012-12-08

9 Varför tappar man resenärer? II Banarbeten skrämmer bort med tokiga restider. Bör synas vid bokning att detta är en tillfällig störning för att inte skrämma bort sällanresenärer Ger skev statistik. Se även extrabilder SJ sparar men orsakar kunden besvär och kostnader. Pristillägg nedan för årskort silver. Se även extrabilder Samkörning med övre norrland; -Senare ankomst Stockholm missar anslutningar -Ankomst till Göteborg vid lunch, tidigare var man framme före 9. -Ökad förseningsrisk söderut med två tåg som kan få problem. -Begränsar antalet vagnar Ibland fullbokat trots lågsäsong. -Rangering i Sundsvall väcker resenärer 2015-11-189

10 Hur vända den negativa trenden? Man måste tro på det man säljer – Detta är den enskilt viktigaste faktorn för att lyckas. – Tror man inte på det man säljer blir det sällan bra. Man måste förstå det man säljer – Nattåg är inte bara en transport mellan två punkter. – Nattåg är också en hotellnatt där man måste kunna få tillräckligt med sömn Fixa bokningsproblemen Förstå kundens behov Rätta till tidtabeller – tidig ankomst Stockholm + kvarliggning Marknadsför Förbättra och marknadsför igen Kundfokus kundfokus kundfokus 2015-11-1810

11 Variation över säsonger Vinn tillbaka lokalbefolkningen Turistnäringen kan inte användas som bas för underlag till nattågstrafik hela året. – Turistnäringen står för de större intäkterna men kan aldrig ge en jämn beläggning över året. Det måste finnas ett basresande hos lokalbefolkningen och affärsresenärer etc Variationer i resande kan påverkas med – Prisdifferens mellan säsonger vilket SJ redan använder – Kostnader kan reduceras med variabelt antal vagnar – Inför sista minuten även för nattåg för unga o seniorer Eroderar prisnivåer mindre än sänkta priser rakt av och ger ett täckningsbidrag efter att fullbetalande kunder haft möjlighet att boka. Unga lär sig uppskatta nattåg vilket ger intäkter i framtiden. – Hitta nya attraktioner och utveckla de existerande. 2015-11-1811

12 Variation över veckodagar Söndag kväll en trång resurs söderut – Arbetspendlare, affärsresenärer och turister – Samtidigt vill en hel del skidturister åka hem redan på kvällen så det assymetriska resmönstret hos skidturisterna kan faktiskt vara en fördel för att ge utrymme för lokalbefolknings behov. Variationer i resande på olika veckodagar kan påverkas med – Prisdifferens mellan veckodagar. Marknadsför att vissa dagar är billigare. – Fler vagnar på dagar med högt restryck Kan visserligen ge ett överskott i andra riktningen dagen efter. Men dessa dagar kan marknadsföras som billigare dagar. – Alternativa stugbytesdagar vore bra för att jämna ut Speciellt under högsäsong. 2015-11-1812

13 Kontinuitet är ett krav Även SJ säljer förtroende Trafik året runt och hela veckan är en förutsättning för att tåg ska ses som ett riktigt alternativ Ska resenärer satsa på tåget som resform och kanske skaffa årskort så måste trafiken gå med kontinuitet. Man måste också lita på att tågtrafiken kommer att gå. Ändringar bör annonseras med lång framförhållning – Tidvis förkortade linjer och hoppande avgångs och ankomsttider inger inte förtroende. – I de fall avvikelser måste ske så måste det visas tydlig information om att detta är en avvikelse från det normala. Både innan man bokat och efter bokningen. En sämre reseupplevelse ska inte ses som det normala och skrämma bort sällanresenären till nästa beslut om resa. Man ska inte behöva kolla tidtabellen innan man bokar ett möte 2015-11-1813

14 Betydelsen för regionen Förutom den självklara turistnäringen Större organisationer och företag kan ta sig råd att resa på arbetstid. Arbetspendlare och småföretagare har ett större behov att kunna resa på icke arbetstid – Vad betyder dessa personer för skattebasen i regionen? Jämtar som börjar studera på andra orter – Behöver bra och billiga kommunikationer för att bibehålla kontakten med hemorten. – Vi vill ju att de efter avslutade studier ska söka sig hemåt tidigare än vid pensionen. Studerande från andra regioner som vill studera i Jämtland – Utan bra och billiga kommunikationer kanske inte Jämtland kommer ifråga. Nattåget gör det möjligt för studenter att göra hemresor över helger utan att förlora så mycket tid. 2015-11-1814

15 Drivkrafter Det ligger i människans natur att förbättra sin situation. Gynna sig själv – Man väljer som regel hellre att göra något som gynnar en själv än att göra det som rent objektivt vore det bästa för kollektivet. Uppdaterad resepolicy håller ett tag – Om inte de som reser tycker det är bra så kommer man att gå runt reglementet genom att boka möten på tider som gör det möjligt att motivera att flyga istället. En bra produkt säljer sig själv – Ska man lyckas med nattåget så gäller det att se till att man får till en bra produkt igen. Då kommer kunderna att välja tåget i högre utsträckning. Med en bra produkt blir det också mindre frestande att kringgå resepolicy. 2015-11-1815

16 Vad gör vi nu? Fixa bokningssystemet! – mobil.sj.se måste antingen sälja sovbiljetter eller per avgång hänvisa till www.sj.se mobil.sj.se www.sj.se Ta fram fakta om resandet – Från 2009 före både mobil.sj.se och SJ Norrlandståg – Aktuellt resande nattågen SJs påstådda siffror stämmer inte med övriga uttalanden. – Flygresor, djupare analys Tex resor till Gbg Mer om betydelse för regionen – Ta fram fakta om betydelse för Arbetspendling Affärsresor – inte minst småföretag Studenters behov Inventera möjliga åtgärder – Givet förbättrad produkt, strama åt resepolicies där möjligt – Hitta ”nytt resande” – Kampanjer Parallellt med övriga arbetet hjälper vi SJ med att hitta marknadsföringsidéer Ställ krav på SJ! – För att lyckas krävs en förbättrad produkt. Man måste kliva ur döds-spiralen – Att tro att man enkelt kan göra som med nattåget Malmö-Stockholm vore naivt. Mmö-Sto var en mycket bättre produkt än vad SJ erbjuder Jämtland. Mmö-Sto är till väldigt stor del arbetspendling och affärsresor. – Testballonger, visa att nattåg lockar när upplägget är rätt. Kundfokus – Tro på det man säljer! 2015-11-1816

17 Förslag på nytänkande Duved – Stockholm Eget tåg med slutstation Stockholm – Tidig ankomst till Stockholm senast 05:00 Så att man hinner tidiga anslutningar till andra städer – Allmän väckning 07:00 (avstigning innan 07:30) Sundsvall innan 23:30 Anslutning Göteborg – Alt 1) Fortsättning som eget tåg, kräver hög beläggning. – Alt 2) Möjlighet att bokas med snabbtåg vidare till Gbg utan extra kostnad. – Alt 3) Gbg-vagnar samkörs med tåget från övre norrland Anslutning Uppsala och Arlanda – Nattågsbiljett till Stockholm ger rätt att åka tillbaka till Uppsala och Arlanda med dagtåget. Istället för att bli väckt mitt i natten. – För Arlanda ger det en bra buffert för morgonflyg. Men skulle tåget ha en försening så kan man kliva av på Arlanda när nattåget passerar. 2015-11-1817

18 Om man får drömma sig söderut Eget tåg från Jämtland till Stockholm – Möjlighet att i Östersund disponera plats från klockan 21.00 – Wifi på tåget. – Tidig ankomst Stockholm så att man hinner med tidiga förbindelser till andra orter (före 05.00) För de som vill börja sin dag tidigt Buffert för eventuella förseningar. – Möjlighet att på Stockholm C ligga kvar till klockan 07.30 Allmän väckning 07.00 Ger lagom tid till ett förmiddagsmöte – Avtal med hotell där man kan köpa en nattågfrukost till bra pris och gärna kunna ta en dusch. Vid bokning av biljett Direkt av hotellet – Även sovvagn 3-bädd ger tillgång till loungen på morgonen vid ankomst. Egna vagnar till Göteborg – Ankomst före klockan 9. Uppsala o Arlanda Biljett med nattåg till Uppsala och Arlanda gäller på dagtåg (fram till klockan 9?)från Stockholm tillbaka till Uppsala respektive Arlanda Avgång från Sundsvall före midnatt – Ger rimlig sömn till Stockholm om väckning 07.00 – Passar bra för resande till Göteborg/Västsverige om ankomst Gbg före klockan 9. 2015-11-1818

19 Om man får drömma sig norrut Från Stockholm möjligt att disponera sin plats från klockan 21.00 – Lounge öppen till 21.00 och även för 3-bädds sov Vid ankomst till Östersund möjlighet att disponera plats till 07.30 – Allmän väckning 07.00 – Ger buffert för eventuella förseningar – Ankomst till Östersund kan vara tidig för att hinna till Åre etc utan att resande till Östersund får en allt för tidig morgon. – Avtal med hotell i Ösd/Åre etc om nattågsfrukost och dusch Helst egen sovvagn till Sundsvall men om inte det går så låt resande till Sundsvall ha rätt att åka med tåget till övre norrland mot Örnsköldsvik – Biljett på nattåget till Sundsvall ger rätt att åka tillbaka till Sundsvall från Ö-vik – Ankomst Ö-vik 5.40 och däriftån ta snabbtåget 6.01 i retur och då är man tillbaka 7.53 i Sundsvall. – Vid eventuell försening kliver man av tidigare vid station mellan Sundsvall och Ö-vik och tar tåget till Sundsvall. 2015-11-1819

20 Missar tidiga anslutningar i Stockholm 2015-11-1820

21 Nedlagda resebutiker och ”bortglömda” nattåg ? 22.25 visas inte!! 2015-11-1821

22 Linköping/Norrköping -> Jämtland 2015-11-1822

23 Tidtabell Östersund Södergående 2009 vs 2016 2015-11-1823

24 Tidtabell från söder till Östersund 2009 vs 2016 2015-11-1824

25 20:50 +08:37 20:50 +07.00 (+08:00,+09:00) 20:50 +09:10 20:50 +08:45 2009 20:50 +09:56 2016 April 2015-11-1825

26 2016 April 19:00 +07:00 19:58 +07.00 21:30 +07:00 18:50 +07:00 2009 17:14 +07:00 2015-11-1826

27 EXTRABILDER 2015-11-1827

28 Jämför Malmötåget Även Nattåget Malmö-Stockholm gick dåligt – Mindre lyckad start 2010 Möjlighet till tidig påstigning fanns 22.00 men visering av biljett först efter avgång ~23.21 Allmän väckning 05.15 innan Södertälje för att väcka de resenärer som skulle kliva av i Södertälje Möjlighet att sova kvar på Stockholm C försvann – Allmän väckning 05.30 för avstigning vid 06.00 – Dessutom fick 1:a klass resenärer efter ankomst vänta en halvtimme på att frukosten skulle öppna serveringen. – Det mesta av detta rättades till rätt omgående I alla fall det som gick att ändra i pågående tidtabell. – Men en del skada gjorde nog denna cirkus. 2015-11-1828

29 Jämför Malmötåget II I december 2013 annonseras att nattågen läggs ned 1 april 2014. SJ AB förklarar beslutet med att det är för få passagerare. – ”Vi får ingen lönsamhet på nattågen, intresset är för litet. Resenärerna väljer snabbtågen på dagen istället”, säger Björn Nilsson, vd för SJ Norrlandståg som ansvarar för SJ:s nattåg. (Källa Trafikbloggen – Ulf Nyström) Maj 2015 – Lönsamhet – I maj gick trafiken med plus för första gången på länge, rapporterar sydsvenskan.se. – ”Det har överträffat alla våra förväntningar”, säger Thomas Kjellgren, kundansvarig för SJ nattåg till TT. http://www.svd.se/nattag-stockholm-malmo-rullar-vidare Tänk vad lite marknadsföring och kundförståelse kan göra – Tyvärr fortsätter SJ att hantera nattågen som något konstigt som man har gömt under disken i en brun påse. Något man bara plockar fram när kunden frågar efter det. Visserligen kan man se enstaka annonser men ingen helhjärtad satsning 2015-11-1829

30 Jämför Malmötåget III Göra motsvarande satsning på Jämtlandståget? Nja, inte utan en del ändringar SJ erbjuder i dagsläget en annorlunda produkt på Jämtland jämfört med Malmö Malmötåget – Är ett eget direktåg och har inga byten. – Ingen risk för förseningar pga andra tåg. – Stabila priser – Möjlighet till sen väckning för att ligga kvar till 07.00 – Restaurangvagn – Kontinuitet över året. Man väljer inte att periodvis stanna i Södertälje och låter resenärerna ta pendeltåget till Stockholm (möjligen en orättvis jämförelse men hur populärt skulle det vara hos kunderna som ska till Stockholm?) Jämtlandståget – Samkört med tåget från övre norrland vilket ger risk för förseningar i södergående riktning pga problem mellan Boden och Sundsvall (44 mil). – Ger ibland långa tåg vilket gör att man inte kan gå via Arlanda. – Begränsar till rätt få Jämtlandsvagnar vilket gör att man inte kan parera för ett högre bokningstryck – Samkörningsbegränsningarna hindrar även att ha restaurangvagn och sittvagnar. – Ankomst som är för sen (06.30) för de som vill vidare till andra städer med tidiga avgångar. – Väckning ibland så tidigt som i Uppsala (05.40) – Ingen möjlighet till sen väckning för att ligga kvar till 07.00 – Varierande över säsong om man kör till Duved eller väljer att låta kunden byta med väntan i Östersund. 2015-11-1830

31 Kampanjer Prova på kampanj till företag – Utvalda företag får ett antal biljetter gratis till nattåget – Gratis är bättre än prissänkt för man kan aldrig argumentera för gratis biljetter. Tillfällig prissänkning kan lätt ge priserosion och negativa känslor när priset går tillbaka till ordinarie pris Kampanjer till privatpersoner – Utlottningar av ospecade biljetter. – Resor till olika specifika event – Samma argument här att tillfälliga gratisbiljetter riskerar mindre priserosion. För att lyckas med kampanjerna måste de göras med eget tåg. – Väljer man att kampanja med snikalternativet samkörning och ankomst 6.30 så förbrukar man nog bara SJs förtroende än mer. – Man kan inte ha en kampanj att folk ska ner och shoppa i Stockholm och sedan väcka dom 5.40 i Uppsala när affärerna öppnar 9.00 i Stockholm 2015-11-1831

32 Kampanjer II Nattåg till ”event” i södern – Satsa på olika former av ”event” i södra Sverige som man marknadsför i paket med ett nattåg. Genom att få en positiv upplevelse av detta privat så är förhoppningen att locka till fortsatt resande vid andra tillfällen. – Julshopping i Stockholm i början/mitten av december – Lisebergshelg – Konsertresor 2015-11-1832

33 Kampanjer III Studentresor i försäsong – Paket med nattåg till Åre då det finns obokade resurser. – Ett antal hårt rabatterade paket som kan locka studenter och skapa uppmärksamhet i sociala medier. SJ har kapacitet över Skistar har kapacitet över Tomma bäddar i Åre – Både SJ och Skistar har väldigt låga marginalkostnader för att delta i en sådan marknadsföringskampanj och borde kunna ge väldigt höga men dolda rabatter till paketet. 2015-11-1833

34 Testballong Julshopping i Stockholm Ett specialtåg för att visa att nattåget kan locka bara produkten är bra. Kräver att man har möjlighet att ligga kvar på tåget på morgonen. För att passa shopping skulle man helst ligga kvar till 7.30-8.00 för att sedan gå till ett hotell och äta den inkluderade frukosten. Är resan en helgresa så ska man då även kunna lämna in sina väskor i väntan på att man får tillgång till rummet senare under dagen. 2015-11-1834

35 Bristande underhåll och skötsel Toaletter – Mera regel än undantag att minst ena toaletten trasig i en vagn Rullgardiner – Trasiga eller så orkar inte låset hålla fast och gardinen åker upp. Trasig dusch – Resenär berättade att vid tre resor i följd så var duschen ur funktion. Skrammel – Från saker som inte längre sitter fast Kokhet kupé – Allt för ofta har man inte haft koll på värmen och det kan vara kokhett i kupén när tåget startar 2015-11-1835

36 Förbättringar av vagnarna Wifi – Gärna lokalt innehåll på tåget för att spara extern kapacitet. Skidfilmer, turistinformation, långfilmer (complimentary eller som hyra). Kanske cachade nyhetssändningar. – Aktuell reseinformation; Var man är och hur man håller tidtabell (om inte varför). Förväntad ankomst. – Ger även möjlighet att fjärrövervaka funktion och temperatur i vagnarna. – Extern länk 3G/4G gateway i bistrovagn och därifrån Wifi-länkar till sitt/sov/ligg-vagnar Ladduttag vid sängen. – Antingen 220V eller USB. Kan en SL-buss erbjuda den servicen så borde även ett nattåg kunna detta. Luftkonditionering Smartare väckningssystem – Förprogramerat med geografiskt beroende alternativt fjärrstyrt från tjänstekupé (via wifi) – Mindre beroende av personal 2015-11-1836

37 Se helheten Förstå beroenden Restidens betydelse – Genom kortare restid har tåget tagit betydande marknadsandelar av flyget på sträckan Sundsvall – Stockholm mellan 1992-2009 (källa KTH länk nedan) – Trots betydelsen av restiden så har man valt att inte längre köra X2000 på relationen Östersund – Stockholm trots att detta kostar 25 min i ökad restid (pga avsaknad av korglutning) jämfört med det nuvarande snabbtåget som går på tider bara något bättre än ett IC-tåg med motsvarande stopp. – Dessutom väljer man att dra in direkttåg via Bollnäs och istället hänvisa till byten i Sundsvall. Jämfört med ett vanligt IC-tåg ger detta en ytterligare tid på 47-54 minuter enligt tidtabell början oktober. Jämfört med snabbtåget från Östersund via Bollnäs så förlängs resan med strax över 2h. Direkttåg utan byten mer attraktiva – Slipper besväret att packa ihop sina saker och byta – Man slipper stå på en perrong och frysa – Mindre oro för att missa sin anslutning Nedläggning av Nattåget från Malmö öppnade för konkurrens – När man slutade köra direkttåg från Malmö till Jämtland så tog Veolia/snälltåget över den nischen. – Det tåget konkurrerar då givetvis med SJ om resande från Stockholm. – Förutom låga priser så erbjuder snälltåget även Wifi Nattåg och dagtåg driver varandra – Resmönstret är rätt ofta att man åker nattåg för att vara på plats på morgonen men sedan kan man åka kvällståget för att komma hem sent på kvällen. – Försämringar nattåg påverkar dagtågen och vice versa – Dagtågets attraktionskraft verkar gå ner vid relationer över 3,5h. Nattåget har inte det problemet utan lyfter istället tågens attraktionskraft genom kombinationen nattåg plus dagtåg som ger en full arbetsdag i Stockholm. Nattåget kan alltså bidra till beläggningen på snabbtåget från Stockholm. Åka över Sundsvall genom tvång inte positivt – Fördyrad och förlängd resa – Att som årskortsresenär betala 43300 -90 000 kr och sedan betala extra när SJ sparar på att dra in ett direkttåg är irriterande. Sluta nyckelhålsoptimera och lyft blicken. – Det kan vara frestande att spara in på enskilda saker men man måste alltid se på det hela i ett större sammanhang och förstå systemeffekterna. https://www.kth.se/polopoly_fs/1.87063!/Menu/general/column-content/attachment/11_002RR_rapport.pdf 2015-11-1837

38 Avgångs och ankomstider olika orter Många olika kravbilder Ett tåg har svårt att ha perfekta avgångs och ankomsttider för alla personer på alla orter. Tiderna måste bli en kompromiss Men man bör utvärdera de olika kravbilderna för de orter som har det större resandet. – Åre, arbetspendlare vs turister – Östersund, arbetspendlare, affärsresenärer bägge riktningar Ankomst Stockholm – Tidig ankomst för anslutningar till andra städer och ge buffert till den som ska utrikes från Arlanda – Kunna välja sen väckning och ligga kvar till minst 07.00 Avgång Stockholm – Gärna möjlighet till tidig påstigning. För t.ex. Affärsresenärer som ska hem igen och inte har lust att vänta ”på stan”. Ankomst Duved/Åre – I anslutning till ”öppning av liftar” etc – Arbetspendlare till Åre? Avgång Duved/Åre – delvis motstridiga krav – Erbjuda turister tidig påstigning – Arbetspendlare vill inte åka hemifrån för tidigt – Åre vs Duved? Ankomst Östersund – Tidigt nog för anslutning med bussar – Tidigt nog för att gå till jobbet etc – Inte för tidigt för att slippa sitta och vänta på stationen på bussar eller på att det är dags för möte eller på att annan verksamhet öppnar. Avgång Östersund – Möjlighet till tidigt påstigning. För t.ex. Affärsresenärer som ska hem igen och inte har lust att vänta ”på stan”. Avgång från Sundsvall -> Stockholm, Gbg – Helst innan midnatt Ankomst till Sundsvall från Sto, Gbg – Troligen svårt att kombinera med övriga krav – Egen vagn som växlas av vore en möjlighet men kräver då personal som brandvakt så länge det är resenärer ombord. 2015-11-1838

39 SJ:s åtgärder för att höja resandet Prissänkning med 30% i lågsäsong enligt SJ – Men det vet nog inte andra än de som brukar åka tåg. Kampanjer? ”Vi har investerat en kvarts miljard i det här Nu måste regionen ta sitt ansvar” – Investeringen verkar till absoluta lejonparten vara förlusttäckning på grund av tappat resande. Som i sin tur beror på en försämrad produkt och att folk inte kunnat boka nattåg i den mobila säljkanalen. – Förutom förluststäckning, vad består satsningen i? 2015-11-1839

40 Nya relationskoncept? Sundsvall – Nattåg söderut från Sundsvall till Sto o Gbg Egen vagn som växlas in. Dyrare då det kräver brandvakt. Avgång före midnatt kan fungera – Nattåg hem till Sundsvall? Ankommer 2.58 så en lösning är att det växlas av i Sundsvall. Dyrt då det kräver brandvakt. Ett alternativ är att låta folk åka till Örnsköldsvik och kliva av där 5.40 och ta snabbtåget 6.01 i retur och då är man tillbaka 7.53 i Sundsvall. Skidåkning från Sundsvall? Vemdalen – Marknadsför nattåget som alternativ med synkad direktbuss mellan Östersund och Vemdalen – Vemdalen har bytesdag torsdagar och söndagar Stopp i Mattmar för transfer till Bydalen. – Nu väckning 5.50 och ankomst Östersund 6.23. Nästan 2h väntan på ordinarie buss i Östersund följt av en bussresa på 1h 40 (ankomst bydalen 10.15) – Istället 35 minuter synkad transfer från Mattmar efter att ha fått en halvtimme längre sömn på tåget. Nattåget som lämnar Östersund ca 6.30 skulle då kunna vara i Mattmar 7.20 och man skulle då kunna vara i Bydalen strax efter klockan 8. En timmes mer sömn och framme i Bydalen 2 timmar före ordinarie buss. – Bydalen har lördag som bytesdag. 2015-11-1840

41 Tidig ankomst Stockholm med möjlighet att sova vidare Möjligt att ta en tidig anslutning till annan stad Passar bättre för möten etc som börjar vid niotiden Genom tidig ankomst får man en buffert mot förseningar om man har slutdestination Stockholm. Även som anslutning till Arlanda. – Passerar tidigt för den som har mycket tidig avgång – För lite senare avgång följer man med till Stockholm och åker tillbaka till Arlanda vid lämplig tid. 2015-11-1841

42 Möten och aktiviteter på förmiddag i Stockholm Behov att vara på plats tidigt kan lösas med – Resa kvällen innan och bo på hotell – Nattåg, ofta i kombination med snabbtåg hem – Flyg, men då åker man sannolikt även flyg tillbaka. Speciellt om bilen står parkerad på vid flygplatsen 2015-11-1842

43 Restider Östersund - Stockholm Direkt via Bollnäs 2015-11-1843

44 Varför tappar man resenärer? II Samkörning och dåligt med sömn Samkörning med tåget från övre norrland; – Ger senare ankomst Stockholm – Ankomst till Göteborg vid lunch, tidigare var man framme före 9. – Ökar risken för förseningar på väg söderut eftersom man har två tåg som kan få problem. – Begränsar antalet vagnar Ibland blir det fullbokat trots lågsäsong. Från början hade man väldigt konstiga restider. Mellan biljettvisering och väckning i Uppsala eller strax efter var det svårt att få ihop 6 timmars sömn. Den korta restiden gjorde det svårt att köra tåget i en hastighet som var komfortabel att sova i. 2015-11-1844

45 Varför tappar man resenärer? III SJ sparar men orsakar kunden besvär och kostnader Ett årskort kostar 43 300kr-90 000kr SJ vill spara pengar och stoppar tåget i Östersund. Kunden blir väckt ett par timmar tidigare. Får vänta en timme i Östersund på Norrtåg till Åre. Tidigare tidtabell gav väntan 90 minuter i Östersund. Detta extra ”mervärde” kostar 193 kr SJ drar även ner på dagtågen och man måste åka via Sundsvall. Extra tid för resenären. Extra kostnad för årskortsresenären. Men SJ sparar pengar. Kundfokus? På resan söderut får man vänta en dryg timme innan man får stiga ombord i Ösd. 2015-11-1845

46 Varför tappar man resenärer? IV Banarbeten skrämmer bort Givetvis måste man kunna göra banarbeten men de konstiga restiderna ger ett tapp i resandet. För en utomstående verkar man inte ansträngt sig för att hitta lösningar som påverkar mindre. Försämrar resandet under själva banarbetet men skrämmer även bort resenärer från framtida tågresor Med banarbete Utan banarbete 2015-11-1846

47 Störningar ostkustbanan Under rätt långa tider har det varit löjliga relationer över Sundsvall Dubbelspårsbygge ostkustbanan – Störningar i många år framåt? 2015-11-1847

48 Framtiden och resandet Resande verkar föda mer resande Flyget har tagit större andelar av resandet. – Kommer det att bestå i framtiden? Ökande miljökrav. – Privatpersoners egna val – Riktlinjer för resande – Högre beskattning – Bränslepriser höjs Bil – Bränslepriser höjs – Bilar blir snålare – Vägar förbättras men fler kameror – Samåkning ökar genom internettjänster Buss – För prismedvetna och i grupper Virtuella resor – Utbyggnad av bredband med fiber ger snabbare och stabilare anslutningar – Kan slå åt bägge håll Möjlighet att jobba på distans minskar resebehovet Möjlighet att delvis jobba på distans gör det möjligt att ha ett jobb söderut om man kan jobba hemma ett par dagar i veckan – Det personliga mötet är viktigt. Möjligen kan mer kraftfulla internettjänster ge ett tillräckligt bra utbyte Tåg – Järnvägarna rustas upp och det kommer snabbare tåg – Sammantaget känns det som att tåget skulle kunna bli en vinnare – Men det kräver att man tar rätt beslut längs vägen 2015-11-1848

49 Artiklar http://malmo.etc.se/inrikes/oklart-om-nattagen-kan-raddas http://www.sydsvenskan.se/sverige/nattag-raddade-oktober-ut/ http://www.ltz.se/jamtland/are/sj-vill-kora-nattag-till-storlien-igen http://www.sydsvenskan.se/resor/fler-tag-till-are-fran-malmo/ https://kundo.se/org/sj/d/forandring-av-nattrafiken-till-jamtland/ http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2326466-sj-drar-ned-luckan-stanger-resebutiker http://www.jarnvagsnyheter.se/2014/03/sj-biljetter-p-fler-st-llen http://www.dn.se/ekonomi/ska-bli-battre-internet-pa-tagen/ 2015-11-1849

50 Versionshistorik PA18 första riktigt distribuerade versionen PA19 – Bild PA18:4 ”Nattåget på Jämtland har tappat” Diagram utbytt mot riktigt diagram från SVT PA20 – #47 Ny bild resa från Linköping->Östersund – #48,49 Tidtabell 2009 vs 2016 PA21 – Sorterat om bilderna så att tidigare nya bilder enligt PA20 nu ligger ibland huvudbilderna istället för sist 2015-11-1850

51 Länk till dokumentet Senaste version av dokumentet finns på – http://grindvakt.se/nattag/nattag_jamtland.pdf 2015-11-1851


Ladda ner ppt "Nattåg Jämtland Fria funderingar om nattågens problem och dess möjligheter. 2015-12-131 Version 22 - 2015-12-13 Lars B Johansson."

Liknande presentationer


Google-annonser