Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dewey på Malmö stadsbibliotek Hedija Kodzaga-Jasarevic Malmö stadsbibliotek 2015-10-20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dewey på Malmö stadsbibliotek Hedija Kodzaga-Jasarevic Malmö stadsbibliotek 2015-10-20."— Presentationens avskrift:

1 Dewey på Malmö stadsbibliotek Hedija Kodzaga-Jasarevic Malmö stadsbibliotek 2015-10-20

2 Katalogisering på Stadsbiblioteket Gemensam katalog med områdesbiblioteken 7 katalogisatörer Katalogisering av ca 4000 tryckta medier/år Enhet Medier

3 Inför Deweyövergången Arbetet med Dewey inleddes 2012 på Malmö stadsbibliotek. KB:s konverteringstabell SAB-DDK, DDK-utbildning, studiebesök, tillgång Deweylicens Strategiska gruppen, Arbetsgruppen och Styrgruppen tillsates Hyllista skapad med motsvarande Dewey-koder och kompletterande begrepp i klartext. Många komponenter behöver synkas vad gäller, skyltning, nya hyllindelningar m.m. Placeringskoder skapade VÅREN 2015 övergång till DDK – nya böcker fack

4 Förberedelse inför övergången till DDK Utbildning DDK – alla katalogisatörer har gått introduktions- och fördjupningskurs i DDK Kompetenskortisar för all personal Utbildningsdag med Harriet Aagaard (KB) för enhet Medier, Världen idag och områdesbiblioteken Studiebesök på Lidingö bibliotek april 2015 Kommunikatör, processtöd och systembibliotekarie påkopplade

5 Arbete under våren 2015 Deweyhyllor skapade för nya DDK-böcker Skyltar, affischer och marknadsförings material framtagen Balagan först (bara fack) Världen idag (enhet ansvarar för fack) Fortsatt arbete med hyllista Komin sida skapad https://komin.malmo.se/ Arbetsfalt- verksamheter/Bibliotek/ Deweyovergangen.html https://komin.malmo.se/ Arbetsfalt- verksamheter/Bibliotek/ Deweyovergangen.html

6 Exempel från hyllor BalaganVärlden idag

7 Riktlinjer MSB Nya böcker enligt DDK. Hyllistan – skiljer hylluppställning och klassifikationskod Utgångspunkt är att vi i stort följer dagens uppställningsmönster men då med DDK i stället för SAB SAB konverteras manuellt - Ommärkning av äldre upplagor, små punktinsatser Kurslitteratur och biografier klartext + kod Undantag Dewey: skönlitteratur, filmer, talböcker, spel, barnlitteratur (0-8), noter, musik

8 Learning by doing Nya böcker – hylluppställning enligt DDK Hyllista Fördelar – nackdelar Gå vidare i processen Konvertering av SAB- manuellt, maskinellt, punktinsatser Undantag från DDK i hylluppstälningen (Resehandböcker, hälsa, lättläst)

9 Exempel från MSBs hyllista

10 Punktinsatser i Slottet Språk Psykologi A+B Litteraturvetenskap Utbildning av personla från ViD och UF i ommärkning

11 Hösten 2015 Avstämingsmöten Dewey-fokus psykologi, A+B och litteraturvetenskap SAB – 8000 böcker Arbetsgrupp Dewey på KB Med befintliga resurser 10-års projekt

12 Deweyresurser Web Dewey (kräver inloggning) http://deweysv.pansoft.de/webdewey/login/login.html;jsessionid=A6B C371DD3DAF1562BF61BD806D2E853 http://deweysv.pansoft.de/webdewey/login/login.html;jsessionid=A6B C371DD3DAF1562BF61BD806D2E853 Classify http://classify.oclc.org/classify2/ Öppen resurs från OCLChttp://classify.oclc.org/classify2/ Libris konverteringsmodell mellan Dewey/SAB http://export.libris.kb.se/ds/ Här kan man översätta SAB-koder till Deweykoder och tvärtom http://export.libris.kb.se/ds/

13 TACK! Hedija Kodzaga-Jasarevic hedija.kodzaga-jasarevic@malmo.se 073 440 07 13


Ladda ner ppt "Dewey på Malmö stadsbibliotek Hedija Kodzaga-Jasarevic Malmö stadsbibliotek 2015-10-20."

Liknande presentationer


Google-annonser