Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LOPAC - ett samarbetsprojekt Göteborgs UB, Växjö, Lund, Uppsala LIBRIS.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LOPAC - ett samarbetsprojekt Göteborgs UB, Växjö, Lund, Uppsala LIBRIS."— Presentationens avskrift:

1 LOPAC - ett samarbetsprojekt Göteborgs UB, Växjö, Lund, Uppsala LIBRIS

2 Huvudsyfte Kartlägga behov, förväntningar, nytta och risker/problem med LOPAC Kartlägga… inte peka ut väg

3 Nya förutsättningar Utvidgat OPAC-begrepp: Discovery-tjänster Samsöksutredningen Databrunnsutredningen KB:s nya uppdrag: folkbiblioteken in i Libris Nya discoveryprodukter Ithaka Faculty Survey etc.

4 BiblioteksspåretAnvändarspåret Enkäter samverkansbiblioteken: - Bibliotekschefer (50 svar) - Systembibliotekarier (46 svar) - Fokusgrupper bibliotekspersonal - Kontextuella intervjuer - 12 personer från fyra lärosäten - Olika nivå och ämnesinriktning - Stort intresse: Ja (29), Kanske (20), Nej (1) - Nytta med LOPAC: Ja (62%) - Accepterar merkostnader: Ja (66%) Två spår

5 Biblioteksspåret: behov/förväntningar Exponera hela den lokala samlingen och licensierade artiklar Branding/lokal avgränsning Samarbetsformer, delta i utveckling Kontinuerlig utveckling, ständigt leverera värde till slutanvändaren Tydlig strategisk riktning

6 Biblioteksspåret: fördelar (nytta) Ökad tillgång samlingar – resurser utnyttjas Gemensamma utvecklingsinsatser och rationell hantering av e-resurser Användarvänligt och enhetligt sökgränssnitt

7 Biblioteksspåret: talar mot (risk) Har KB/LIBRIS kapacitet att åta sig ansvar för L-OPAC Tidsfaktorn, biblioteken behöver besked nu Innehållet – inkl. e-material

8 Användarspåret: behov/hinder Tidsfaktorn: Läsa text direkt. Tar det som finns tillgängligt Möjlighet att bearbeta data utifrån olika aspekter, lokalisera lokalt-regionalt, få översikt av ämne, hitta oväntat material

9 Användarna: fördelar (nytta) Allt material samlat på ett ställe Tillgång till fulltext direkt > tidseffektivt, färre klick till fulltext > se nya samband/uppslag berikar forskning

10 Användarna: risk Användarna vänder sig ändå till Google

11 4 scenarier

12 Libris som lokal OPAC Libris som lokalt discovery system?

13 4 scenarier 2 principer

14 - utgångspunkten är Libris - otrogna användare - igenkänningsfaktor - åtkomst till mer material - plattform för bättre beställningsmöjligheter - riktade resurser Princip 1. Från nationellt till lokalt

15 Scenario 1. Nationell LIBRIS, lokal avgränssning

16 - utgångspunkten är det lokala biblioteket - lokal branding - kontroll & oberoende - egen utvecklarkompetens - stora datamängder förvirrar Princip 2. Från lokalt till nationellt

17 Scenario 2. Skräddarsydd lösning som använder LIBRIS API:er

18 data Scenario 3. Communitybyggt gränssnitt. Gemensam plattform.

19 Scenario 3. Communitybyggt gränssnitt. Gemensam plattform-

20 Scenario 4. Local LIBRIS som bygger på LIBRIS gränssnitt.

21 - Innehåll. Artiklar & e-resurser - Koppling till lokal lånehantering - Inloggning/autentisering - Samarbetsformer Faktorer som påverkar scenarierna

22 Och vinnaren blev...

23 Skiss resursuppskattning Scenario 1 och 3 Utökat innehåll, artiklar osv. > Databrunn Koppling mellan LIBRIS och lokala system > Ev. inom ramen för libris resurser Inloggning > Ev. inom ramen för libris resurser

24 Skiss resursuppskattning Scenario 1 Insyn och samarbete - Tydligare kommunikation för strategisk riktning - Närmare samarbetsformer, involvera biblioteken i utvecklingsarbete > Förstärkning behövs Design och utveckling av förbättrade filter och förbättrad beställningsfunktionalitet > Inom ramen för libris resurser Kontinuerlig utveckling, anpassa efter användarbehov > ev. inom ramen för libris resurser

25 Skiss resursuppskattning Scenario 2. Utveckla API:er > Inom ramen för libris resurser I övrigt gör biblioteken all utveckling själv

26 Skiss resursuppskattning Scenario 3 Sätta upp grundplattform > Inom ramen för libris resurser Utveckla API:er > Inom ramen för libris resurser Ev. samordna community > Förstärkning behövs

27 Skiss resursuppskattning Scenario 4¤ Bygga om Libris struktur > Förstärkning behövs Kontinuerlig vidareutveckling > Förstärkning behövs Administrationsgränssnitt för biblioteken > Förstärkning behövs


Ladda ner ppt "LOPAC - ett samarbetsprojekt Göteborgs UB, Växjö, Lund, Uppsala LIBRIS."

Liknande presentationer


Google-annonser