Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gallup Hur många är ungdomsledare/utbildningsledare ungdom? Hur många har tidigare jobbat med ungdomsverksamhet? Hur många har själva varit ungdomar?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gallup Hur många är ungdomsledare/utbildningsledare ungdom? Hur många har tidigare jobbat med ungdomsverksamhet? Hur många har själva varit ungdomar?"— Presentationens avskrift:

1

2 Gallup Hur många är ungdomsledare/utbildningsledare ungdom? Hur många har tidigare jobbat med ungdomsverksamhet? Hur många har själva varit ungdomar? Hur många har läst kap 2.3 sedan 2009-06-12? 2016-09-21 2

3 Externa styrande dokument FFS 1995:20 Försvarsmaktens föreskrifter om frivillig försvarsverksamhet inom Försvarsmakten: § 11 och § 12 reglerar åldersgränser för utbildning med automatvapen och utbildning i strid. FIB 1996:8 Försvarsmaktens interna bestämmelser om ungdomsverksamhet inom Försvarsmakten: Föreskriver ungdomsverksamheten i stort. 2016-09-21 3

4 Externa styrande dokument H Friv 2008 Handbok för frivillig försvarsverksamhet, kap 10 Ungdomsverksamhet i Försvarsmakten: Övergripande beskrivning (som bygger på FIB) för frivilligorganisationers ungdomsverksamhet 2016-09-21 4

5 Parallella styrande dokument för HvU FFS 2000:6 Försvarsmaktens föreskrifter om hemvärnet: § 6 Hänvisning till FIB 1996:8 gällande genomförande av Hemvärnets ungdomsverksamhet. FFS 2001:4 Föreskrifter om ändring i Försvarsmaktens föreskrifter om Hemvärnet (FFS 2000:6): § 6 Ingen ändring av ordalydelsen från FFS 2000:6. 2016-09-21 5

6 Parallella styrande dokument för HvU Hv H 2001 Hemvärnshandbok, Häfte 3 Ungdomsverksamhet HKV Skrivelse 19 350:615, 2003-08-29 Hemvärnets ungdomsutbildning – Beslut 3:e stycket: "Avsikt - RIKSHV avser att använda den av CFB nyligen reviderade ungdomsutbildningen som plan för ungdomsverksamheten även inom hemvärnet.” Detta beslut gäller fortfarande! 2016-09-21 6

7 Målsättning med ungdomsverksamheten 50/50? Ringa en vän? Fråga publiken! 2016-09-21 7

8 Målsättning med ungdomsverksamheten underlätta framtida rekrytering, inte minst av kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund, till befattningar inom Försvarsmakten, informera om frivillig tjänstgöring och om olika yrken inom Försvarsmakten, informera om totalförsvaret som samhällsfunktion och svensk säkerhetspolitik, ge kunskap om och skapa förståelse för Försvarsmaktens värdegrund och verksamhetsidé, väcka intresse för en framtida insats inom de frivilliga försvarsorganisationerna och hemvärnet, samt bereda ungdomar meningsfull fritidssysselsättning och god gruppgemenskap. 2016-09-21 8

9 Grundläggande bestämmelser Stadgar, FFS, FIB, ÖS och reglementen styr Kap 2.3 gäller! Undantag får inte göras från Styrande dokument Bestämmelser om vapentjänst Bestämmelser om strid Undantag får göras om Särskilda lokala förutsättningar råder Samverkan sker med utbildningsledare och FM 2016-09-21 9

10 Nyheter Ungdom tom 20e kalenderåret Tydligare gräns mellan GK och FK Förtydligande av LK1 (truppföring) Förtydligande av LK2 (trupputbildning) Nytt kurssteg – ”LKP” för de som ej vill jobba med TF/TU Max två kurssteg per år Vinterkurs FK ersätts med FJK1 och 2 2016-09-21 10

11 Nyheter Förtydligande om krav/uppgifter för instruktörer Dokumentation av utbildning Förbud mot all utbildning/skjutning med PSG 90 Förtydligande av utbildning i strid Förändrad ULK, ny UIK Flera språkliga förbättringar (och säkert några försämringar…) och förkortning av texter 2016-09-21 11

12 Problem-/förbättringsområden Skillnad mellan Hv H och kap 2.3 – vår gäller! Olika tillämpning runt om i landet Olika syn hos utbildningsgrupperna om vad som är tillåtet Olika stöd/krav från utbildningsgrupper Behov att ändra regler pga ny PEK Vikten av kompletterande lokalt regelverk 2016-09-21 12

13 Läs kap 2.3! 2016-09-21 13 L: fbufunk P: foobar

14 Osäkerhet vid planering av ungdomsverksamhet? Läs kap 2.3! Fråga kansliet! 2016-09-21 14


Ladda ner ppt "Gallup Hur många är ungdomsledare/utbildningsledare ungdom? Hur många har tidigare jobbat med ungdomsverksamhet? Hur många har själva varit ungdomar?"

Liknande presentationer


Google-annonser