Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vilket land hade revolution 1956 1.Polen 2.Tjeckoslovakien 3.Ungern 4.Rumänien.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vilket land hade revolution 1956 1.Polen 2.Tjeckoslovakien 3.Ungern 4.Rumänien."— Presentationens avskrift:

1 Vilket land hade revolution 1956 1.Polen 2.Tjeckoslovakien 3.Ungern 4.Rumänien

2 Vilket påstående anser ni stämmer bäst? Varför kallas kriget för ”Det Kalla Kriget? 1.De olika krigen som skedde mellan 1945- 1990 utspelade sig oftast i kalla klimatzoner. 2.Det kallas så för att stämningen mellan Sovjet och USA var kylig. 3.Det kallas så för att det aldrig var ett direkt krig mellan USA och Sovjet. 4.Det kallas så för att atomvapnen hade en så stor roll i kriget.

3 Kommentar: Skillnaden mellan ett varmt krig och ett kallt krig är att ett kallt krig inte egentligen är ett direkt krig mellan två länder. Under Kalla kriget tog det sig uttryck i att USA och Sovjet hade ”proxykrig” (se senare i presentationen) mellan varandra. De stöttade och gav andra länder fullmakt militärt och ibland genom att skicka trupper. Men kriget utspelade sig aldrig på deras ”hemmaplan”.

4 Vad menas med järnridån? 1.En ”osynlig gräns mellan Västra och Östra Europa som bevakades av militärer från vardera sida. 2.En mur som delade Europa i två delar. 3.Med det menas att Sovjet satsade massa pengar på gruvindustrin i Polen och Öst- Tyskland. 4.En Sovjetisk anfallsplan för hur man snabbt skulle kunna invadera Västra Europa.

5 Vad innebar Marshallplanen? 1.Att USA lånade ut pengar till samtliga länder i Europa för att stärka ekonomin i Europa. 2.Att USA lånade ut pengar till deras ”kompis” -länder i Europa så att de kunde bygga upp vapen och arme`. 3.Att USA lånade ut pengar till alla länder i Europa så att de kunde bygga upp sina ekonomier men de Sovjet- styrda länderna fick inte låna. 4.En plan som innebar att USA på kort tid skulle kunna bomba Sovjet om de attackerade USA.

6 Vad menas med dominoeffekten? 1.Sovjets plan för hur de skulle sprida kommunismen från land till land. 2.Ett uttryck för en rädsla som båda sidor hade om att ett land faller till motståndaren så gör resten av länderna det också. 3.En anfallsstrategi som innebar snabba och plötsliga attacker från luftrummet. 4.Argentinas ledare Domino Placidos försök att göra hela Syd Amerika kommunistiskt

7 Vilka av följande påståenden beskriver ett proxykrig bäst? 1.Det betyder allianskrig 2.Kriget mellan Assad-regimen och Peshmerga (kurdiska rebeller) i Syrien är ett proxykrig. 3. Ett krig som bygger på att länderna är jämnstarka. 4. Proxy betyder fullmakt alltså när ett land ger sin fulla makt till ett annat land och då fungerar som ombud i kriget.

8 Vilka av påståendena nedan beskriver begreppet terrorbalans? 1.Ett avtal mellan USA och Sovjet som byggde på att byta ut tillfångatagna spioner. 2. När Warzawa pakten och Nato upprätthöll fred genom hot om kärnvapenkrig. 3.Så beskrev Lyndon B Johnson orsakerna till att det ibland krävs militära insatser även mot civila i Vietnam. 4.En punklåt skriven av strebers

9 Kommentar: Terrorbalans är konstigt nog också en anledning till att det var någon sorts konstgjord- andnings fred mellan Sovjet och USA. Så kallad loose-loose situtiaton. Om Sovjet hade bombat USA så hade hämnden blivit än värre för Sovjet. Ingen av länderna var villiga att ta den risken!

10 Vilka av följande händelser blev nästan en utlösande faktor till varmt krig mellan USA-Sovjet? 1.Kubakrisen 2.Fiaskot i grisbukten 3.U2 incidenten 4.Händelserna som föregick byggandet av Berlin muren.

11 Kommentar På Kuba installerade Sovjet avfyrningsrampar för långdistans robotar (atombomber). Då USA fick reda på detta stod de inför ett tufft beslut. Antingen att invadera Kuba. (Skulle innebära att de förargade Sovjetmakten. Samt riskera många soldaters liv. Eller att blockera Kuba genom att upprätta en ridå av stridsfartyg. Kennedy valde det senare lite fegare alternativet. Crustjov och Kennedy löste sedan krisen genom att kompromissa. Det blev ingen invasion av Kuba, Sovjet tog bort sina avfyrningsramper samt USA plockade bort sina ramper ifrån Turkiet. Världen höll andan! Ett kärnvapenkrig hade undvikits. Crustjov sågs nu som en veckling hemma i Sovjet och Kinas ledare Mao hade inte samma respekt för Sovjet längre. Kennedy har mycket tack vare denna insats gått till historien som en av USA,s topp fem presidenter genom alla tider.

12 Vilka påståenden om Angola och Sydkorea stämmer bäst? 1.Angola var en koloni under Andra världskriget men inte Sydkorea 2.Båda länderna fick stöd av USA under det Kalla kriget. 3.Angola var ett av världens fattigaste länder under det Kalla kriget. 4.Sydkorea fick stöd av USA under det Kalla kriget och blev under 70-80-talet en så kallad tigerekonomi. (snabbt växande ekonomi).

13 Hur gick det i Vietnam kriget? Vilket påstående stämmer bäst? 1.De Norra kommunistledda styrkorna tog över hela landet genom att kriga mot USA. 2.De Norra kommunistledda styrkorna fick stryk av USA. 3.Kommunismen segrade i Vietnam men först efter att USA hade lämnat landet. 4.1 miljon amerikanska soldater dog i Vietnam kriget.

14 Vad menas med glasnost och perestrojka 1.När Gorbatjev skapade hårdare lagar och mindre yttrandefrihet för folket i öst. 2.Slagorden för den Tjeckiska frihetskampen. 3.Gorbatjev inför bättre yttrandefrihet och satsningar på konsumtion inte vapen. 4.Två ökända fångläger i Gulag.

15 Vem hade störst roll i att Kalla kriget upphörde? 1.Chrustjev? 2..Reagan? 3.Gorbatjev? 4.Brestjev?

16 Kommentar: Reagan valde att kapprusta något enormt. När Gorbatov insåg detta hade han till slut bara två val. Antingen fortsätter han att kapprusta på samma nivå som USA eller så lägger han om politiken och satsar på Sovjetborna istället för på krigsmaskineriet. Gorbatjov valde därför att ställa om produktionen från vapen till att öka konsumtionen genom att satsa på företagande och etablering av fabriker etc. Dessutom tillät han yttrandefrihet. Detta var det första steget till att Klala kriget skulle komma att upphöra!


Ladda ner ppt "Vilket land hade revolution 1956 1.Polen 2.Tjeckoslovakien 3.Ungern 4.Rumänien."

Liknande presentationer


Google-annonser