Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

IKT ett redskap för lärande Gunilla Thunberg, logoped, Fil Dr DART-kommunikations- och dataresurscenter Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "IKT ett redskap för lärande Gunilla Thunberg, logoped, Fil Dr DART-kommunikations- och dataresurscenter Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 IKT ett redskap för lärande Gunilla Thunberg, logoped, Fil Dr DART-kommunikations- och dataresurscenter Göteborg

2 Dagens föreläsning IKT främst med fokus på språk&kommunikation – men det är ju också grunden! IKT främst med fokus på språk&kommunikation – men det är ju också grunden! Kommer att utgå från ett fall ”Alma”– och denna flickas behov/datorstöd i ett utvecklingsperspektiv (där jag hänger på vissa bitar) Kommer att utgå från ett fall ”Alma”– och denna flickas behov/datorstöd i ett utvecklingsperspektiv (där jag hänger på vissa bitar)

3 Innehåll mer i detalj Om Alma – presentation Om Alma – presentation Första konsultationen, behov av stöd för kommunikation och läs/skriv-utveckling: TAKK, Widgit, Kommunikationspass, Reda-ut-häfte, Kommunikationsbok, MicroRolltalk Första konsultationen, behov av stöd för kommunikation och läs/skriv-utveckling: TAKK, Widgit, Kommunikationspass, Reda-ut-häfte, Kommunikationsbok, MicroRolltalk Stöd för att arbeta med tidig AKK/språkstimulans: Stöd för att arbeta med tidig AKK/språkstimulans: bild/symbolprogramvara, pratapparat/dynamiskt kommunikationspogram Läs-och skrivinlärning med bild- och ljudåterkoppling i datorn Läs-och skrivinlärning med bild- och ljudåterkoppling i datorn Fortsatt utveckling – vad vill Alma? Fortsatt utveckling – vad vill Alma? Talträning med datorstöd Talträning med datorstöd Engelska – hur kan man använda Almas AKK? Engelska – hur kan man använda Almas AKK? examensarbete i logopedi Stöd för läsning och skrivning i ”vanlig progamvara” Stöd för läsning och skrivning i ”vanlig progamvara”

4 Om Alma 7-årig flicka (vid start) med grav tal- och språkstörning - dyspraxi 7-årig flicka (vid start) med grav tal- och språkstörning - dyspraxi Normalbegåvning Normalbegåvning Tecken och enstaka ljud Tecken och enstaka ljud Logopedmottagning och Habilitering Logopedmottagning och Habilitering Grundskola Grundskola Specialpedagog och stödpedagog (assistent med förskollärarbakgrund) Specialpedagog och stödpedagog (assistent med förskollärarbakgrund)

5

6 Först backar vi lite….Alma hade kunnat börja med IKT tidigare……och då främst.. Stöd för bildkommunikation: att ta fram material för utskrift: ex Boardmaker, Communicate InPrint Stöd för bildkommunikation: att ta fram material för utskrift: ex Boardmaker, Communicate InPrint Stöd för teckenkommunikation: material för utskrift av tecken (ovan) samt övning/lek på dator: Teckenhatten Stöd för teckenkommunikation: material för utskrift av tecken (ovan) samt övning/lek på dator: Teckenhatten

7 …och tillgång till ljud&tal Enkla pratapparater med en stor knapp Enkla pratapparater med en stor knapp Över till…. Pratapparat med några sidor och rutor Pratapparat med några sidor och rutor Vidare till Dynamiskt kommunikationsprogram med inspelat tal och talsyntes där en bild/ljudmiljö kan skapas (videoexempel) Dynamiskt kommunikationsprogram med inspelat tal och talsyntes där en bild/ljudmiljö kan skapas (videoexempel) Och enkla program för språklek (www.elevdata.se) Och enkla program för språklek (www.elevdata.se)www.elevdata.se

8 Utprovning jan-feb - 05 Kommunikationspass Kommunikationspass Widgit –läs – och skrivinlärning med bild och ljud- återkoppling använda skrivmiljö Widgit –läs – och skrivinlärning med bild och ljud- återkoppling använda skrivmiljö Lexia läs- och skrivträning Lexia läs- och skrivträning Reda-ut-häfte, Reda-ut-häfte, liten sportlovskarta liten sportlovskarta Introduktionskort (ID-kort) Introduktionskort (ID-kort) Vid varje träff: Diskussion kring TAKK – ämnesord+grammatik Diskussion kring TAKK – ämnesord+grammatik

9 Varför dator som skrivstöd? Svårt hålla pennan och forma bokstäver Svårt hålla pennan och forma bokstäver Koncentration och uppmärksamhet Koncentration och uppmärksamhet Visuell kanal Visuell kanal Ljudåterkoppling: kompensation dyspraxi: svårigheter segmentera och syntetisera Ljudåterkoppling: kompensation dyspraxi: svårigheter segmentera och syntetisera Möjlighet förstärka helordsmetodik: bild- och ljudstöd Möjlighet förstärka helordsmetodik: bild- och ljudstöd Kompensera för brister i begrepps/språk- Kompensera för brister i begrepps/språk- förståelse (bildstöd) Programvara: - Widgit symbolskrift (Communicate SymWriter)

10 Barn med språkliga, kognitiva och/eller motoriska svårigheter SKA INTE lära sig skriva med papper och penna! Barn med språkliga, kognitiva och/eller motoriska svårigheter SKA INTE lära sig skriva med papper och penna! De behöver all energi till att lära sig den skriftliga koden och förstå! De behöver all energi till att lära sig den skriftliga koden och förstå! Tänk på Arne Tragetons forskning! Tänk på Arne Tragetons forskning!

11 Varför Widgit Symbolskrift (Communicate)? Lättåtkomligt bild och ljud (stora bildbanker!! Lättåtkomligt bild och ljud (stora bildbanker!! över 40 000 ord med stöd i PCS+Rebus) Lätt lägga till nya bilder/foton och ord Lätt lägga till nya bilder/foton och ord Lätt tillverka skrivtavlor för val av bild/helord Lätt tillverka skrivtavlor för val av bild/helord Möjlighet kombinera med tangentbord Möjlighet kombinera med tangentbord Lätt tillverka lässtödjande material Lätt tillverka lässtödjande material Lätt tillverka bild/kommunikationsmaterial Lätt tillverka bild/kommunikationsmaterial Möjlighet att skicka och läsa e-post Möjlighet att skicka och läsa e-post

12 Utprovning mars-sep - 05 Kommunikationsbok – pragmatisk (organiserad med tanke på funktionell kommunikativ användning) Kommunikationsbok – pragmatisk (organiserad med tanke på funktionell kommunikativ användning) MicroRolltalk med utbyggd kommunikations- anpassning i Programsnickaren utifrån kommunikationsbok MicroRolltalk med utbyggd kommunikations- anpassning i Programsnickaren utifrån kommunikationsbok

13 Arbete med konkreta mål – och så blev det: TAKK fortsätter utvecklas: flerordssatser - kompisar TAKK fortsätter utvecklas: flerordssatser - kompisar Kommunikationspass – funkade bra då det behövs Kommunikationspass – funkade bra då det behövs Widgit –skriva dagbok anpassades och funkade direkt Widgit –skriva dagbok anpassades och funkade direkt Reda-ut-häfte – bra start- sedan överflödig Reda-ut-häfte – bra start- sedan överflödig Introduktionskort (ID-kort) – trygghet, många ex Introduktionskort (ID-kort) – trygghet, många ex Kommunikationsbok – kedja! komplement Kommunikationsbok – kedja! komplement MicroRolltalk- gåtor&svar-sida, tangentbordssida användes mest + diktafon och kamera! MicroRolltalk- gåtor&svar-sida, tangentbordssida användes mest + diktafon och kamera!

14 Om olika kommunikationssätt då?

15 …och kunde talapparaten bli taltränare? Upplägg med utgångspunkt från två olika program ( Darley apraxiträning, Karlstadmodellen) Upplägg med utgångspunkt från två olika program ( Darley apraxiträning, Karlstadmodellen) Häfte med artikulationsbilder för de ljud som skulle tränas (Maj Holmqvist) Häfte med artikulationsbilder för de ljud som skulle tränas (Maj Holmqvist) Använda spegel: titta och känna på munnen Använda spegel: titta och känna på munnen Utgå från ett ljud + olika vokaler= stavelser Utgå från ett ljud + olika vokaler= stavelser

16 Upplägg i MicroRolltalk Diktafonfunktionen användes Diktafonfunktionen användes 4-5 stavelser per sida 4-5 stavelser per sida – lyssnaruta – inspelningsruta – avlyssningsruta Olika spel/lekar/aktiviteter för att göra träningen rolig och meningsfull: inspiration från ”Samtal om tal” Olika spel/lekar/aktiviteter för att göra träningen rolig och meningsfull: inspiration från ”Samtal om tal” Träning dagligen i skolan + hemma Träning dagligen i skolan + hemma

17 Hur gick det? Anna klarade fler o fler stavelser – fler ljud Anna klarade fler o fler stavelser – fler ljud K som Anna ej hittat tidigare dök upp K som Anna ej hittat tidigare dök upp Började använda fler talade ord i kommunikationen Började använda fler talade ord i kommunikationen

18 Uppföljning maj 06 Byte av lärare på gång + assistent föräldraledig………. Byte av lärare på gång + assistent föräldraledig………. Utbildning i Kommunikation, AKK, Widgit + Micro till ny personal men…. Utbildning i Kommunikation, AKK, Widgit + Micro till ny personal men…. Strul i nya stora klassen och inte samma stöd som tidigare Strul i nya stora klassen och inte samma stöd som tidigare Examensarbete i logopedi – Fransson & Schmidt: jobba med AKK i engelska Examensarbete i logopedi – Fransson & Schmidt: jobba med AKK i engelska

19 AKK på engelska Översättning av Widgitanpassning skriva dagbok till engelska Översättning av Widgitanpassning skriva dagbok till engelska Översättning av vissa sidor i MircroRolltalken – tillägg vissa sidor som skulle passa upplägget i engelskaboken Översättning av vissa sidor i MircroRolltalken – tillägg vissa sidor som skulle passa upplägget i engelskaboken

20 Resultat MålUtfallGAS 10 Alma kan, på uppmaning i skolan, uttrycka de fraser som ingår i engelskaundervisningen med hjälp av MicroRolltalk 20 Alma kan, på uppmaning i hemmet, använda de engelska fraserna i sin MicroRolltalk på ett adekvat sätt. 3+1 Alma kan på uppmaning skriva dagbok i Widgit skrivmiljö om vad hon gjort, även utan en kamrat.

21 Resultat Veckodagbok Widgit Veckodagbok Widgit –Skrev både själv och med kamrat –I hemmet –Berättade gärna om och verkade vara glad över detta moment –Eget initiativ med klasslistan

22 Resultat Sammanfattning intervju & enkät Sammanfattning intervju & enkät –Mamma: Positivt, möjlighet till delaktighet, socialt, roligare –Specialpedagog: ”att visa att det faktiskt går, på ett så mystiskt språk som engelska, att göra nånting!” –Lärare och stödpedagog: Mer aktivitet i början, svårt att hitta rätt i MicroRolltalken, roligare nu. Inget spontant tal! Svårt med förståelsen.

23 Och vad tyckte Alma? Samtalsmatta: Samtalsmatta: –Engelskalektion mer positiv –MicroRolltalk uppskattad –Skriva dagbok OK - Bara förstå som fortfarande var negativt efter intervention

24 Slutsats Denna flicka var hjälpt av AKK i engelskaundervisningen. Studien visar att hon kunde vara mer aktiv och delaktig än före intervention. Denna flicka var hjälpt av AKK i engelskaundervisningen. Studien visar att hon kunde vara mer aktiv och delaktig än före intervention. Kan på detta sätt uppfylla målet i läroplanen. Kan på detta sätt uppfylla målet i läroplanen. Ej direkt överförbart till andra elever, men visar på möjligheten! Ej direkt överförbart till andra elever, men visar på möjligheten!

25 Och sen då? Talet utvecklades kanon – EPG-plattan gör troligen mycket (men ev också tidigare insatser?) Talet utvecklades kanon – EPG-plattan gör troligen mycket (men ev också tidigare insatser?) Alma använder mest tal – tecken när hon ej gör sig förstådd. Även fått bokstavstavla som komplement – men ingen hit - ännu. Alma använder mest tal – tecken när hon ej gör sig förstådd. Även fått bokstavstavla som komplement – men ingen hit - ännu. Fått tillbaka tidigare resurspedagogen – eget upplägg - uppmuntran till självständighet – ser till att nya egna portabla datorn finns på plats hela tiden Fått tillbaka tidigare resurspedagogen – eget upplägg - uppmuntran till självständighet – ser till att nya egna portabla datorn finns på plats hela tiden ”Tränar” ibland med micro för sig själv (säger efter kommunikationsfraserna)+ ringer nu också med med den. ”Tränar” ibland med micro för sig själv (säger efter kommunikationsfraserna)+ ringer nu också med med den.

26 Läs- och skrivstöd i ”vanlig programvara” Talsyntesstöd: mer utbyggt i Word men tillgängligt överallt; Internet Talsyntesstöd: mer utbyggt i Word men tillgängligt överallt; Internet ex: Wordreader+, ViTal Daisy – digital uppläsning av mänskligt inläst text Daisy – digital uppläsning av mänskligt inläst text Prediktion och uppsnabbning ex Saida Prediktion och uppsnabbning ex Saida Stavningsstöd ex Stava Rex Stavningsstöd ex Stava Rex Språkstöd: svenska ordboken Språkstöd: svenska ordboken

27 www.dart-gbg.org Här hittar du mer info om AKK och kan bl a ladda ner magisterarbetet om Almas engelskaundervisning!


Ladda ner ppt "IKT ett redskap för lärande Gunilla Thunberg, logoped, Fil Dr DART-kommunikations- och dataresurscenter Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser