Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillbaka till framtiden Seminarium 1, kl 09.00 – 09.40 Skogsnäringsveckan 2014.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillbaka till framtiden Seminarium 1, kl 09.00 – 09.40 Skogsnäringsveckan 2014."— Presentationens avskrift:

1 Tillbaka till framtiden Seminarium 1, kl 09.00 – 09.40 Skogsnäringsveckan 2014

2 Tillbaka till framtiden Kl 9.00 Kort introduktion moderator Per Braconier, kommunikationsdirektör, Skogsindustrierna Kl 9.02 Scenarier fram till 2020 – Så bra kan det bli Petri Vasara, Global Practice Leader, Pöyry Kl 9.20 Hur utvecklas virkestillgångarna? Mårten Larsson, Skogsdirektör, Skogsindustrierna Kl 9.25 Paneldiskussion Jennie Nilsson (S), näringspolitisk talesperson Håkan Ekengren (C), statssekreterare, näringsdepartementet Kl 9.40 SLUT

3 SÅ BRA KAN DET BLI – RESULTAT OCH FÖRUTSÄTTNINGAR PETRI VASARA/JAAKKO SAARELA/TERTTU-LEEA SAARENPÄÄ DR.TECH., GLOBAL PRACTICE LEADER PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING 8.4.2014 SKOGSNÄRINGSVECKAN

4 Världsekonomin… … är osäker, men åtminstone blir det inte som förr. På sätt eller annat. Returfiberloopen… … lider, kvaliteten blir sämre, priserna höjs, återvinning är inte på modet. Att läsa och skriva… … genomgår förändringar, både vad gäller material, innehåll och vanor. Description 3 The text demonstrates how your own text will look when you replace the placeholder with your own text. EN KOMPLICERAD VÄRLD… Det finns ingen brist på domedagsprofetior, obehagliga nyheter och ting som kan misstolkas. Världspolitiken… … är som i den gamla kinesiska förban- nelsen “må du leva i intressanta tider”.

5 COPYRIGHT©PÖYRY GOTT ELLER ONT … FÖR SKOGSINDUSTRIN? Amazon vinner mark gentemot konkurrenterna; e-handel vinner terräng.  ”Aldrig har så få försäljare skickat så många små- paket med så stor kartong- åtgång”.

6 COPYRIGHT©PÖYRY 6  Grundantagandet är att utan positiva åtgärder från regering och industri för att skydda och utveckla konkurrenskraften för den nuvarande skogsindustrin kan en förvandling inte ske.  För denna diskussion, och den allmänna diskussionen om svensk skogsindustris framtid, bidrar vi nu med konkreta beräkningar.  Projekt Gryning är avsett att väcka diskussion med bättre fakta till hands om volymer, omsättning, vinst och sysselsättning.  Vi hoppas att vi därmed också kan bidra till konkreta åtgärder hos olika intressenter, såväl inom politiken som näringslivet. Vilken grund? Varför? Och därefter? Vad nytt? SÅ BRA KAN DET BLI – PROJEKT GRYNING Om det går mer än lagom väl – vad betyder det i siffror?

7 COPYRIGHT©PÖYRY EN POSITIV FRAMTID FÖR SKOGS- INDUSTRIN ÄR FULLT MÖJLIG… …om alla aktörer, från regering till industri handlar med sunt förnuft … det nya växer fram från det som redan finns, och också till stor del kommer att finnas framöver TRE BUDSKAP 2020 ÄR NYA BIO- PRODUKTER BARA ETT LITET SEGMENT … INGEN STOR NY BIO- PRODUKTSEKTOR FÖDS UTAN GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EXISTERANDE SKOGSINDUSTRI… … då tid krävs för utveckling – men arbetet pågår för fullt och kommer att bära frukt

8 COPYRIGHT©PÖYRY FYRA SCENARIER MED VARIATIONER 8 A A Base Case Stable economy, slightly increasing energy prices and continuation of current climate policy lead to moderate development of packaging material, wood product and bioenergy markets. Base Case Stable economy, slightly increasing energy prices and continuation of current climate policy lead to moderate development of packaging material, wood product and bioenergy markets. C C New Fossil Growing supply of unconventional gas and oil leads to decreasing energy price trend boosting the global economy and markets for packaging and construction materials. New Fossil Growing supply of unconventional gas and oil leads to decreasing energy price trend boosting the global economy and markets for packaging and construction materials. B1 Renewable Energy Stable economy but very ambitious climate policy boost renewable energy development, including bioenergy. Renewable Energy Stable economy but very ambitious climate policy boost renewable energy development, including bioenergy. B2 Renewable Materials Stable economy but increasing material substitution especially in construction and packaging driven by technical development and a willingness to increase the use of renewable materials. Renewable Materials Stable economy but increasing material substitution especially in construction and packaging driven by technical development and a willingness to increase the use of renewable materials.

9 TIDSHORISONT En kort tid för skogsindustrin, under global kamp och behov för investeringar i nya produkter. 13000 - 25000 NYA ARBETSPLATSER 37-86 MRD SEK MER OM- SÄTTNING 4-35 MRD SEK MER VINST 7 år UTGÅNGSLÄGE Skogen utnyttjas hållbart men optimalt EXPORT Bra produkter och marknader, gynnsam logistik INSIKT Långsiktig industripolitik och industri- verksamhet MÅNGA VARIANTER PÅ SCENARIER 2020:RESULTAT Hur gick det sen?

10 COPYRIGHT©PÖYRY TID10 AURORA EKOPORTAL CEPI ROADMAP 2020 är runt hörnet, ekoportalen tittar på 2035, CEPIs roadmap har horisonten 2050. VI KAN VARA FULLT ENGAGERADE i 2050-PROCESSEN, OCH SAMTIDIGT PÅPEKA ATT 2020 ÄR 6 ÅR FRAMÅT I TIDEN, MEDAN 2050 ÄR PÅ 36 ÅRS AVSTÅND.

11 COPYRIGHT©PÖYRY TRÄGEN VINNER!11 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 Advanced paper Advanced pulp Biochemicals 2013 2020 Allt tar sin beskärda tid. Arbete med t.ex. avancerad massa har pågått I decennier, varför frukter redan kan skördas. T.ex. biobaserade kemikalier är i en annan situation

12 COPYRIGHT©PÖYRY VÄGEN TILL NYA BIOPRODUKTER: MELLANETAPP 2020  Förutsättningarna för den traditionella industrin är grunden för nya bioprodukter i en sektor som redan länge varit bioekonomi  Nya tillväxtgrenar kan uppstå, men det tar en stund innan dessa kan generera ett märkbart tillskott till ekonomin och samhälle  Bilden visar nya bioprodukters andel av omsättning och ved 2020 enligt ”Renewable materials”-scenariot  Det är skäl att notera, att skogsindustrin är en stor aktör i bioenergi, och vedåtgången till nya bioprodukter, svartlut och traditionell energi är avsevärd 2020 – och också i dag 12

13 COPYRIGHT©PÖYRY REKOMMENDATIONER 13 Stark prestationsförmåga för den nuvarande skogsindustrin är en förutsättning för en framgångsrik förvandling. I många fall är det integration av nytt till existerande anläggningar som är det mest lovande affärskonceptet. Garantera tillräcklig tillgång till vedråvara, undvik politikdrivna prishöjningar Stöd utveckling av innovativa träprodukt- och byggnadskoncept via t.ex. inhemska marknadsåtgärder Stöden till förnybar energi bör övervägas noga Stöd långsiktiga F&U projekt och kommersialisering av lovande produkter, söka samarbetsmöjligheter inom och utanför skogsektorn Garantera konkurrenskraften för nuvarande anläggningar – existerande starka massa-, papper- och sågverkindustrin är grundstenar för förnyelse

14 Hur utvecklas virkestillgångarna? Tillbaka till framtiden Skogsnäringsveckan 2014-04-08

15 Tillbakablick Utveckling av tillväxt samt potentiell och verklig avverkning 1926-2013 Källa Skogsstyrelsen, Rullande femårsvärden Tillväxt, reservat och hänsynsmark Industrins virkesbehov

16 Det svenska virkesförrådets utveckling Källa: Skogsstyrelsen *) m 3 sk = skogskubikmeter **) SKA = Skogliga konsekvensanalyser SKA08** Prognos

17 Framtiden Beräkningar av tillväxt och potentiell avverkning 2008-2109 Källa: Skogsstyrelsen, SKAVB 08, Referensalternativet

18 Målkonflikt mellan miljömålen om begränsad klimatpåverkan och biologisk mångfald Källa: Brännlund et al. Kampen om skogen, sid 58, SNS Förlag 2010

19 Slutsatser Det finns inte någon fysisk virkesbrist i Sverige Den svenska skogsindustrins virkesbehov kan inom en femårsperiod ligga i nivå med den långsiktigt uthålliga nivån. –Ökar behovet av import –Understryker behovet av att öka tillväxten Ekonomisk tillgängliga volymer för svensk skogsindustri minskar om –Ytterligare skogsmark tas ur bruk –Skogsindustrins konkurrenskraft minskar (Utsläppshandelns påverkan på elpriset, svavelreglerna, kilometerskatt…)

20 Tillbaka till framtiden Seminariedeltagare Petri Vasara, Global Practice Leader, Pöyry Mårten Larsson, Skogsdirektör, Skogsindustrierna Jennie Nilsson (S), näringspolitisk talesperson Håkan Ekengren (C), statssekreterare, näringsdepartementet Moderator: Per Braconier, kommunikationsdirektör, Skogsindustrierna

21


Ladda ner ppt "Tillbaka till framtiden Seminarium 1, kl 09.00 – 09.40 Skogsnäringsveckan 2014."

Liknande presentationer


Google-annonser