Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURINSTITUTET

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURINSTITUTET"— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURINSTITUTET
29 mars 2017 Konjunkturläget, mars 2017 Åsa Olli Segendorf

2 Sammanfattning Robust återhämtning i OECD-länderna gynnar svensk export Högkonjunkturen i Sverige förstärks 2017 och 2018 Sysselsättningen ökar snabbt för framför allt utrikes födda och arbetslösheten minskar 2017 och 2018 Dämpade löneökningar bidrar till att inflationen inte varaktigt når 2 procent förrän 2020 Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan till tredje kvartalet 2018 De offentliga finanserna är starka och det nya överskottsmålet uppnåddes redan i fjol

3 Prognosen i sammandrag (december 2016 inom parentes)
Årlig procentuell förändring respektive procent 0,6 (0,4) 0,5 (0,2) 0,9 (0,7) Offentligt finansiellt sparande3 -0,25 (0,25) -0,50 (-0,50) Reporänta2 1,6 (1,7) 1,7 (1,6) 1,4 (1,4) KPIF 6,5 (6,3) 6,7 (6,5) 6,9 (6,9) Arbetslöshet1 2,1 (2,0) 2,5 (2,2) 3,3 (3,4) BNP 2018 2017 2016 -0,50 (-0,50) 1 Procent av arbetskraften 2 Vid årets slut 3 Procent av BNP

4 Fördjupningar Effekten på svensk BNP av ekonomisk-politisk osäkerhet Könsskillnader på arbetsmarknaden Ny lägre bedömning av realräntor på längre sikt Bedömning av de offentliga finansernas hållbarhet

5 Global BNP växer snabbare i år
Procentuell förändring

6 Optimistiska konsumenter
Standardiserade avvikelser från medelvärde, säsongsrensade månadsvärden

7 Industriproduktionen har börjat öka snabbare …
Årlig procentuell förändring, säsongsrensade månadsvärden

8 … och tillverkningsindustrin tror på än bättre tider
Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

9 Investeringskonjunkturen i OECD-länderna förstärks i år
Index 2006=100, säsongsrensade kvartalsvärden

10 Inflationen gör comeback i OECD-länderna
Årlig procentuell förändring, månadsvärden

11 Federal Reserve fortsätter höja styrräntan
Procent, dags- respektive månadsvärden

12 Svensk BNP fortsätter öka snabbt de närmaste kvartalen
Index medelvärde=100, månadsvärden respektive procentuell förändring, säsongsrensade kvartalsvärden

13 Exportorderingången ökar i industrin
Diffusionsindex respektive nettotal, säsongsrensade månadsvärden

14 Importjusterade bidrag till BNP-tillväxten
Procentuell förändring respektive procentenheter

15 Investeringskonjunkturen närmar sig toppen
Procent av BNP, löpande priser

16 Hushållsbarometern andas tillförsikt
Index medelvärde=100, säsongsrensade månadsvärden

17 Hushållen fortsätter att spara en stor del av inkomsterna
Procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden, respektive procent av disponibel inkomst

18 Höga anställningsplaner
Nettotal, säsongsrensade månadsvärden

19 Stor brist på arbetskraft med efterfrågad kompetens
Andel arbetsställen med rekryteringsproblem, procent, halvårsvärden

20 Sysselsättningsgraden fortsätter öka i år
Procent av befolkningen 15–74 år, säsongsrensade kvartalsvärden

21 Sysselsättningsgraden låg för utrikes födda kvinnor
Procent av befolkningen, 15−74 år, säsongsrensade kvartalsvärden

22 Arbetslöshet faller ytterligare
Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

23 Lönerna har inte tagit fart trots starkare arbetsmarknad
Årlig procentuell förändring, kvartals- respektive årsvärden

24 Riksbanken avvaktar till tredje kvartalet 2018
Procent, dags- respektive kvartalsvärden

25 Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP
Finansiellt sparande i offentlig sektor i linje med nya överskottsmålet i fjol Procent av BNP respektive procent av potentiell BNP

26 Sammanfattning Robust återhämtning i OECD-länderna gynnar svensk export Högkonjunkturen i Sverige förstärks 2017 och 2018 Sysselsättningen ökar snabbt för framför allt utrikes födda och arbetslösheten minskar 2017 och 2018 Dämpade löneökningar bidrar till att inflationen inte varaktigt når 2 procent förrän 2020 Riksbanken avvaktar med att höja reporäntan till tredje kvartalet 2018 De offentliga finanserna är starka och det nya överskottsmålet uppnåddes redan i fjol


Ladda ner ppt "KONJUNKTURINSTITUTET"

Liknande presentationer


Google-annonser