Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om viljans frihet 1. I en värderande analys tar vi ställning till om olika argument är bra eller inte, dvs. om argumenten är hållbara och relevanta. Huruvida.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om viljans frihet 1. I en värderande analys tar vi ställning till om olika argument är bra eller inte, dvs. om argumenten är hållbara och relevanta. Huruvida."— Presentationens avskrift:

1 Om viljans frihet 1

2 I en värderande analys tar vi ställning till om olika argument är bra eller inte, dvs. om argumenten är hållbara och relevanta. Huruvida ett argument är hållbart eller relevant har att göra med vad du har rationella skäl att tro. Innan man värderar ett argument behöver man ofta precisera innehållet i argumentet, i annat fall är det oklart vad man egentligen värderar. 2

3 Kan det på en och samma gång vara så att man utför en viss handling, men att man kunde låtit bli att utföra den och istället utfört en annan handling? Har vi handlingsfrihet i den meningen att inget fram till den tidpunkt då vi träffar våra val (angående hur vi ska handla) oåterkalleligt bestämmer vilket vårt val kommer att bli? Om vi nu har den här förmågan – hur passar den i så fall ihop med den sorts lagbundenhet som kännetecknar resten av naturen?

4 Du väljer faktiskt Aftonbladet Du väljer faktiskt Aftonbladet Men kunde du ha valt Expressen? Men kunde du ha valt Expressen?

5 Inom religionen kan en fri vilja t.ex. innebära att en allsmäktig Gud trots allt inte utövar sin makt över individuella val och handlingar. När det gäller naturvetenskapen innebär tanken på en fri vilja att kroppens beteenden och handlingar – inklusive hjärnan och medvetandet – inte är helt bestämda av fysiska händelser. Inom moralfilosofin har man ofta antagit att en fri vilja är en förutsättning för att vi ska kunna hållas moraliskt ansvariga för våra handlingar. På samma sätt resonerar man inom juridiken.

6 En tillfredsställande lösning på problemet om viljans frihet kan göra personlig skillnad för oss. Vi kan komma att förstå och värdera vårt handlingsliv ut ett klarare perspektiv. Kunde jag ha handlat annorlunda, när allt kommer omkring?

7 Determinismen innebär att händelser (t.ex. handlingar) nödvändiggörs av tidigare händelser och tillstånd kombinerade med naturlagarna. (Klassisk fysik utgår från en deterministisk syn på skeenden i världen.)

8 Indeterminismen förnekar att allt vore determinerat. (Kvantmekanik är exempel på indeterministisk teori.) Fatalismen innebär att en människa inte kan göra någonting åt sin framtid, då detta är förutbestämt – av Gud eller av Ödet. (Islam innehåller många fatalistiska element.)

9 ”Föreställ er en entitet som känner till alla fakta om forntid, och som dessutom känner till alla naturlagar som styr universum. En sådan entitet, med obegränsad hjärnkapacitet, skulle kunna använda denna kunskap till att förutse framtiden in i minsta detalj.” Pierre Simon de Laplace (1749-1827)

10 (i) Kompatibilism (ii) Inkompatibilism (iii) Libertarianism

11 Determinism och fri vilja är förenliga. En person handlar frivilligt när personen vill handlingen och skulle ha kunnat handla annorlunda, om hon eller han hade bestämt sig för det. Det som spelar roll är huruvida individens val är resultatet av hennes egna viljeattityder och preferenser, och inte förhindras av något externt eller internt hinder.

12 Determinism och fri vilja är oförenliga, och determinismen är riktig, varför vi heller inte har någon fri vilja. Om en persons val och handlingar är determinerade så måste denna person vara som andra mekaniska ting vars beteende är helt determinerat.

13 Fri vilja och determinism är oförenliga, men determinismen är falsk, och vi har en fri vilja. Det finns ett icke-fysiskt medvetande (t.ex. en själ) som överskrider fysisk kausalitet. (Eller så finns en egenskap hos medvetandet som är associerad till alla partiklar och genomsyrar hela universum.)

14 Vanligtvis brukar man säga att en person P är moraliskt ansvarig för att ha utfört en viss handling A – t.ex. snatteri – endast om P kunde ha undvikit att utföra A.

15 Om någon under en promenad plötsligt drabbas av en hjärtattack och faller på en hund, som olyckligt nog dör, så lär de flesta av oss inte hålla personen moraliskt ansvarig för händelsen – åtminstone inte efter en stunds eftertanke.

16 Det är av den här anledningen vi inte ställer barn eller djur inför rätta. Tanken är att barn och djur inte kan rå för att de beter sig som de gör. Gäller detta även för vuxna människor? Kan vi rå för att vi handlar som vi gör? Kunde vi ha undvikit att utföra någon av de handlingar vi faktiskt utfört? Är vi fria som fåglar eller orsaksbundna som blixtar?

17 17 1. Betrakta följande fall: Per har druckit sig full. Varje gång han gör det handlar han fullkomligt okontrollerat. Så även denna gång. Anta vidare att Per under sitt rus kör över en hund som, olyckligt nog, dör. Samtidigt som Per berusar sig sitter hans tvillingsyster Sara på andra sidan staden och gör samma sak. Även Sara handlar fullkomligt okontrollerat när hon dricker. Och även hon tar sig ut på en biltur senare under kvällen. Till skillnad från Per kör emellertid Sara varken över eller dödar någon.

18 18 1.(a) Bör Per och Sara hållas lika moraliskt ansvariga för sina respektive handlingar? Om ja, varför? Om nej, varför inte? (b) Bör Per och Sara hållas lika juridiskt ansvariga för sina respektive handlingar? Om ja, varför? Om nej, varför inte? 2.Är det viktigt att vi har en fri vilja? Diskutera frågan mot bakgrund av de tre teorierna om (”lösningarna” på) fria viljan- problemet (dvs. kompatibilism, inkompatibilism och libertarianism). Vilken teori mest önskvärd? Vilken är troligast?


Ladda ner ppt "Om viljans frihet 1. I en värderande analys tar vi ställning till om olika argument är bra eller inte, dvs. om argumenten är hållbara och relevanta. Huruvida."

Liknande presentationer


Google-annonser