Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förstelärare, principer från vt 2016 1. Vilken enhet som ska få möjlighet att utse ny förstelärare beslutas av Produktionsdirektör Fördelning per enhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förstelärare, principer från vt 2016 1. Vilken enhet som ska få möjlighet att utse ny förstelärare beslutas av Produktionsdirektör Fördelning per enhet."— Presentationens avskrift:

1 Förstelärare, principer från vt 2016 1. Vilken enhet som ska få möjlighet att utse ny förstelärare beslutas av Produktionsdirektör Fördelning per enhet 160101, efter urvalsprocess ht 15, ska bibehållas förutsatt att: a) elevantal på våra enheter är (någorlunda) oförändrat, b) bidragsramen kvarstår. Grundprincip är då att: om en förstelärare på enheten avslutar sin tjänst i Nacka kommun* får enheten utse en ny förstelärare. Följande gäller: 2. Rektor beslutar om intern ansökan 3. Läraren ska genomgå FA med gott resultat, dvs. bli förstelärarmeriterad 4. Tillträdesdatum för försteläraren beslutas av Produktionsdirektör 5. Läraren blir förstelärare inom Välfärd skola i fyra år med möjlighet till förlängning * Man kan alltså inte utse en ny förstelärare om försteläraren byter enhet inom Välfärd skola eller är tjänstledig. Om stora avvikelser från fördelning 160101 uppstår kommer vi korrigera om vår bidragsram utökas.

2 Lärarlönelyftet UTGÅNGSPUNKTER I NULÄGET, MED RESERVATION FÖR FÖRÄNDRINGAR En fördelning kommer att göras där det framgår hur många lärare* som kan ta del av Lärarlönelyftet på varje enhet Öppen och transparent process där lärare ska ansöka till rektor Ett särskilt protokoll/ansökningsformulär kommer att användas, vilket säkerställer kompetens utifrån förordningskriterier Skolledare och karriärtjänstlärare (förstelärare och lektorer) kommer inte kunna ta del av Lärarlönelyftet inom Välfärd skola Grundkrav: Anställd minst tre senaste åren inom Välfärd skola Lönetillägget utfaller retroaktivt från 1 juli 2016 och gäller ett (1) år. Lönetillägg: 2 500 SEK/månad Tidsramar: Information ska gå ut i augusti, ansökan och beslut på varje enhet under september. Rekvirering i oktober. * Med lärare avses lärare med lärarlegitimation. Max 10 % av statsbidraget kan gå till förskollärare med förskollärarlegitimation och fritidspedagoger. Det kan bli aktuellt med ett annat ansökningsförfarande för de senare personalkategorierna.

3 Lärarlönelyftet – vad betyder följande? Kriterier för att komma ifråga för Lärarlönelyftet Läraren ska arbeta med undervisning eller med uppgifter som hör till undervisningen eller andra uppgifter av pedagogisk natur Läraren ska vara särskilt kvalificerad för verksamheten och den undervisning som bedrivs http://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/2.8957/statsbidrag-for- lararlonelyftet-1.246260

4 Lärarlönelyftet – vad betyder följande? Läraren ska ha utvecklat undervisningen Läraren ska ha visat intresse för och god förmåga till att utveckla undervisningen på egen hand och tillsammans med kollegor och därigenom förbättrat elevernas studieresultat eller måluppfyllelsen i skolan. Detta ska ha skett genom att hon eller han har tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt, tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden, eller tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

5 Välfärd skolas Språksatsning En långsiktig satsning! Nya enheter går in i Läslyftet Vi fortsätter med träffar för språkombud förskolan och språkombud grundskolan Föreläsningar kommer att erbjudas även kommande läsår ”Vägledningen” kommer att utvecklas, bl.a. för fritidshemmet, gymnasiet och utifrån nytt bedömningsstöd åk 1-3 i svenska Erbjudande implementeringsstöd: Nya kunskapskrav i svenska åk 1 och bedömningsstöd Vi vill hälsa lärare i svenska åk 1 välkomna till Nackasalen: Fredagen den 19 augusti kl. 9-11:30 Mer information och anmälningslänk mejlas till rektorer

6 Samrättning NP svenska åk 6/9 Utvärdering med rättande lärare åk 6 och 9 efter samrättningens genomförande.

7 Samrättning NP svenska åk 6/9 Utvärdering med rättande lärare åk 6 och 9 efter samrättningens genomförande.

8 Samrättning NP svenska åk 6/9 Utvärdering med rättande lärare åk 6 och 9 efter samrättningens genomförande.

9 Samrättning NP svenska åk 6/9 Hur går vi vidare? Utvärdering med er rektorer senare i vår (eventuellt med alla lärare i svenska åk 6 och 9). Efter utvärderingar och genomgång av kostnader fattar vi beslut om nästa läsår. Om samrättning ska äga rum och i vilka ämnen/delprov.


Ladda ner ppt "Förstelärare, principer från vt 2016 1. Vilken enhet som ska få möjlighet att utse ny förstelärare beslutas av Produktionsdirektör Fördelning per enhet."

Liknande presentationer


Google-annonser