Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarstudenter Na/Te/Ma/Idr Vt 2012 Egon Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarstudenter Na/Te/Ma/Idr Vt 2012 Egon Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 Lärarstudenter Na/Te/Ma/Idr Vt 2012 Egon Nilsson

2  http://www.hig.se/Biblioteket http://www.hig.se/Biblioteket  Varför använda databaser med vetenskaplig information och inte bara googla?  Söka  Söka hemifrån  Söka  Böcker, Databaser/Artiklar, Tidskrifter  Söka  Ordböcker & uppslagsverk  Sökhjälp  Ämnesguide Pedagogik och didaktikÄmnesguide Pedagogik och didaktik

3  Tryckta finns i Higgins. Sök på:Higgins  handbook research education Sage reference online http://webproxy.student.hig. se:2048/login?url=http://ww w.sage- ereference.com/BrowseTitles? subject=s9 http://webproxy.student.hig. se:2048/login?url=http://ww w.sage- ereference.com/BrowseTitles? subject=s9 3

4  Doktorsavhandling (diss. =dissertation) Libris (Sveriges nationella katalog) Libris sök på ämne begränsa till Typ avhandlingar begränsa också ev till Åtkomst fritt online avhandlingar.se Avhandlingarna från Libris i separat gränssnitt

5 Att söka examensarbeten Att söka examensarbeten UPPSÖK  Uppsatser från olika lärosäten i Sverige  Fulltext  Trunkera med * Uppsatser.se  Samma innehåll som i Uppsök, men annat gränssnitt HIGGINS  Äldre tryckta uppsatser från HiG  Välj Enkel sökning och Filter: Uppsatser  Skriv in ditt sökord  Trunkera med * 5

6  Redaktionsråd med vetenskaplig auktoritet ‣ Alla forskningsartiklar genomgår en vetenskaplig granskning före publicering ‣ Forskare = författare ‣ Peer reviewed eller refereegranskad ‣ I Ulrichsweb kan man kontrollera om en tidskrift är refereegranskad (=domartröjan)Ulrichsweb

7  En skriven och publicerad rapportering som för första gången beskriver resultatet från ett forskningsarbete  Texten är skriven av en forskare som redovisar den egna forskningens resultat med uppgifter om frågeställning, metod, resultat, diskussion och referenser (jfr IMRAD)IMRAD  Texten har granskats av andra forskare (peer review)

8  ”Quick & dirty” film för YouTube entusiasterYouTube  Text från Högskolan i Jönköping för den kvalitetsmedvetneHögskolan i Jönköping  …det finns mer om du vill fördjupa digmer

9  Om du vet i vilken tidskrift en viss artikel finns – tidskriftslistantidskriftslistan  Om du söker flera artiklar inom ett ämne – databaserdatabaser

10 ‣Tidskrifter/Journals = tillgänglig som tryckt tidskrift ‣Sage Premier, Taylor & Francis etc = tillgänglig som e-tidskrift ‣Observera vilka år som är tillgängliga ‣Embargo = tillgänglig som fulltext först efter angiven period

11 Gullberg, A., Kellner, E., Attorps, I., Thoren, I., & Tarneberg, R. (2008). Prospective teachers' initial conceptions about pupils' understanding of science and mathematics. European Journal of Teacher Education, 31(3), 257-278 Bläddra via tidskriftslistantidskriftslistan

12 Bläddra på Subject i Tidskriftslistan ◦ Education med underavdelningar Söka i Titles eller Search i Tidskriftslistan ◦ physical / outdoor / adventure + education ◦ science / mathematics / biology / chemistry / physics + education ◦ technology / environmental + education ◦ early childhood + education

13  Formulera sökfrågan så klart som möjligt (översätt till engelska)  Identifiera centrala nyckelord och fraser  Finns det synonymer, stavningsvarianter, pluralformer och ev. förkortningar?  Använd ev ämnesordslistor i databaserna (subject terms, thesaurus)  Kombinera med OCH/ELLER/INTE respektive AND/OR/NOT

14  Trunkering – sökning på ordstammar, organiz*  Maskering – inom ord, organi?ation  Exakta fraser – ” classroom learning”  Sorteringsordning – relevans eller datum  Sök ”smalare” (narrow) – via t ex ämnesord  Begränsa (limit) – till peer reviewed, artiklar, fulltext etc

15  Kontrollera stavningen  Ta bort ett eller flera sökord  Använd ett vidare begrepp som sökord, t ex inlärning i stället för läsinlärning  Trunkera, dvs sök på del av ord, oftast med *, t ex tryckfrihet* i stället för tryckfrihetsrätt

16  Lägg till ett eller flera sökord  Använd ett smalare begrepp som sökord, t ex läsinlärning i stället för inlärning  Titta på det nyaste eller mest relevanta som i regel kommer först i träfflistan

17  Börja med ett eller ett par sökord, och lägg till en ny term åt gången  Kontrollera stavningen om du får noll träffar  Var beredd på att ompröva din sökstrategi och dina sökord  Anteckna i vilken databas du har sökt och vilka sökord du har använt!  eller skriv ut Sökhistoriken

18  Många ämnen, ofta fulltextlänkar  Bra hjälpfunktioner  Skriv i sökord, begränsa till Scholarly (Peer reviewed) Journals och ev Full text  Begränsa med ämnesord (subject terms) Gå via ämnesguiden 18

19  Internationell databas inom området pedagogik  Bra thesaurus (ämnesordslista)  Referenser, men även länkar till artiklar i fulltext  Använd ”Thesaurus”, ”Edit search” och ”Search history” i din sökning  ERIC fields-> Education level ERIC fields 19

20 Välj via ämnesguiden  Artikelsök – referenser till svenska tidnings- och tidskriftsartiklar  SwePub - forskningspublikationer skrivna av forskare vid svenska lärosäten (svenska och engelska)  ---  Discovery – en ny samsökningstjänst som söker i många databaser  PsycInfo - internationell referensdatabas inom psykologi med intressant material även för pedagoger  JSTOR – arkivdatabas med ca 60 tidskrifter i fulltext inom Education  DOAJ – Directory of open access journals, ca 350 tidskrifter i fulltext inom Education 20

21 Kopiera tidskriftens namn Klistra in namnet i Find-rutan i Tidskriftslistan Tidskriftslistan Sök reda på rätt årgång, nummer och sida Om tidskriften enbart finns i tryckt form, kopiera artikeln på biblioteket Om tidskriften inte finns i listan, sök i Libris för att se om den finns i Norden, kontakta biblioteket, kopia kostar 40 kr Libris 21

22 22 Egna sökningar i databaser

23  Myndigheter ◦ Skolverket Skolverket ◦ Högskoleverket – med länkar till lärosäten och deras publikationer  Pedagogguiden - sökhandledning, mycket bra kommenterade länkar för pedagoger, http://www.pedagogguiden.se/ http://www.pedagogguiden.se/  Skolporten – forskning & utveckling, http://www.skolporten.se/forskning/ http://www.skolporten.se/forskning/ 23

24  http://www.bioresurs.uu.se/ - biologi http://www.bioresurs.uu.se/  http://www.fysik.org/ - fysik http://www.fysik.org/  http://www.liu.se/cetis/ - teknik http://www.liu.se/cetis/  http://ncm.gu.se/ - matematik http://ncm.gu.se/  http://www.krc.su.se - kemi http://www.krc.su.se  http://www.gih.se/pedagogik- idrott http://www.gih.se/pedagogik  http://www.teknikochnatur.se/ http://www.teknikochnatur.se/ (ny webbportal på gång vt 12?) 24

25  Google Scholar http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url =http://scholar.google.se http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url =http://scholar.google.se  Scirus http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url =http://www.scirus.com http://webproxy.student.hig.se:2048/login?url =http://www.scirus.com  Advanced search  För att söka mer specifikt  Begränsa via ämnesområde  Begränsa till publikationsår

26  Upphovsrättslagen gäller för såväl text som bilder  Allt som inte är dina egna tankar och forskning ska redovisas som citat och förses med tydliga referenser.  Bibliotekets webbsidor om plagiat http://www.hig.se/Biblioteket/Skriva-och- publicera/Plagiatkontroll.html  Antiplagieringsguiden REFERO Antiplagieringsguiden REFERO  Om att skriva referenser http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Skriva- och-publicera/Skriva-referenser.htmlhttp://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Skriva- och-publicera/Skriva-referenser.html

27  Om du behöver bilder utan copyrightskydd, titta på Wikimedia Commons eller Science Photo Library

28  Importera referenser till RefWorksRefWorks  Academic Search, Eric (EBSCOHost) Add to folder Go to Folder View – Select -Export Direct export to RefWorks - Save  Eric (CSA) Markera önskade referenser Save/Print/E-mail Export to RefWorks

29  Importera referenser till RefWorks  LIBRIS Skapa referens Välj format RefWorks Spara som fil Gå till RefWorks References – Import Import filter/data source – RefWorks tagged Bläddra fram filen Klicka på Import

30 Används för att skapa fotnoter och referenslista/bibliografi i din uppsats  (Installera Write-N-Cite via Tools i RefWorks)  Öppna ett nytt Word-dokument  Öppna Write-N-Cite  Skriv din text och där du vill infoga en referens, klicka på Cite vid vald referens  När uppsatsen är klar Klicka på Bibliography, välj Output style och klicka sedan på Create bibliography

31 DiVA = Digitala vetenskapliga arkivet  http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Skriva-och- publicera/Registrera-och-publicera-i-DiVA/Publicera- uppsats-i-DiVA.html http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Skriva-och- publicera/Registrera-och-publicera-i-DiVA/Publicera- uppsats-i-DiVA.html  Handledningen  http://www.hig.se/download/18.432d42d8121c8ed62 3e80000/DIVA_handledning_stud.pdf http://www.hig.se/download/18.432d42d8121c8ed62 3e80000/DIVA_handledning_stud.pdf 31

32 ‣Om du inte kan få fram fulltexten till en artikel - ta en utskrift av referensen och kontakta biblioteket ‣Problem med att hitta litteratur beror ofta på valet av sökord ‣Utnyttja olika databasers hjälpfunktioner ‣Informationssökning tar tid ‣För individuell handledning - Boka en bibliotekarieBoka en bibliotekarie


Ladda ner ppt "Lärarstudenter Na/Te/Ma/Idr Vt 2012 Egon Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser